Hofors bättre än någonsin efter rekordlyft i rankingen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Hofors lyfter som en raket i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. På två år har kommunen avancerat 138 placeringar – från 281 till 143 – och har därmed det bästa företagsklimatet i Gävleborg. Aldrig tidigare har Hofors lyckats så bra i rankingen.

Marie-Louse Dangardt, Hofors kommun

– Det är jätteroligt med den här positiva utvecklingen av företagsklimatet i Hofors, men det gäller att känna stor ödmjukhet. Vi får inte slå oss till ro och tro att jobbet är färdigt. Vi kan bli ännu bättre på alla områden, säger kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Marie-Louise Dangardt.

Ett målmedvetet arbete med det lokala företagsklimatet tog sin början när hon tillträdde som kommunalråd 2003. Då bildades det som kan beskrivas som ett embryo till Entré Hofors, den ekonomiska förening där näringslivet sitter på sju av styrelseposterna och där kommunen är i minoritet med sina fyra platser.

– Det var ingen självklarhet för alla politiker att avstå från den traditionella näringslivsenheten och istället välja den här unika modellen. Jag fick slåss hårt för att vinna gehör för Entré Hofors, konstaterar Marie-Louise Dangardt.

De mediokra resultaten i Svenskt Näringslivs årliga ranking kom dock, med några positiva undantag, att hänga med länge. Så sent som 2013 låg Hofors på plats 284 bland Sveriges 290 kommuner. Året därpå gjorde man en marginell förbättring, men 2015 kom så det riktiga lyftet med en ökning med hela 67 placeringar. I den nya rankingen fortsätter resan uppåt med full fart. Hofors gör en förbättring med 71 placeringar sedan förra året.

Marie-Louise Dangardt tror att det finns en rad förklaringar till den gynnsamma utvecklingen. Hon pekar på den nytändning som skett inom Entré Hofors med Kjell Johansson som vd och med ett alltmer aktivt styrelsearbete. Som en annan bidragande orsak nämner Marie-Louise Dangardt kommunledningens täta företagsbesök.

– Minst en gång i veckan sedan tre år tillbaka gör kommunchefen och jag besök ute på företag. Det är företagarna som bestämmer vad vi ska prata om. Det är inte enbart de strikta näringslivsfrågorna som är intressanta utan också sådant som förskola, skola och äldreomsorg. Allt i samhället ska fungera för att företagsklimatet ska vara bra, framhåller Marie-Louise Dangardt. 

Hon ger en bild av hur Hofors förändrats under årens lopp. 1945 låg invånarantalet på 9 500, 1965 nådde man en befolkningstopp på 16 500 och är idag tillbaka på 9 500. 1965 hade Ovako 4 500 anställda. Nu är den siffran nere i 1 100, men stålproduktionen är tre gånger högre än för 50 år sedan.

– Den här omvandlingen har naturligtvis ställt Hofors inför väldiga utmaningar, betonar Marie-Louise Dangardt.

Hon tycker att den positiva andan har kommit tillbaka. Tiden när kommunen rev hyreshus med hundratals lägenheter är för länge sedan förbi.

– Hela Hofors är inne i en uppåtgående spiral. Många företag mår riktigt bra. Företagsklimatet blir bättre och bättre. Centrum har fräschats upp. Det finns en ökad efterfrågan på bostäder, vi tittar på nya bostadsområden och bara under de senaste månaderna har vi sålt sju tomter. Hofors är på gång.

Marie-Louise Dangardt får ofta höra att socialdemokrater inte tycker om företag.

– Det är givetvis alldeles felaktigt. Samhället är ingenting utan stora och små företag, poängterar hon.    

Mimmi Abramsson

Mimmi Abramsson tillträdde som kommunchef i Hofors i april i år efter att tidigare ha varit kommunens ekonomichef. Precis som Marie-Louise Dangardt menar hon att företagsbesöken och Entré Hofors är några av komponenterna i framgångsreceptet.

– Att åka ut och träffa företagare skapar en utmärkt dialog. Många frågetecken kan rätas ut på direkten. Är det sådant vi inte kan svara på är det viktigt med en återkoppling så fort som möjligt. Företagsbesöken är högprioriterade i våra almanackor. Det behövs en långsiktighet och en uthållighet i det här arbetet. Annars rinner allt ut i sanden, varnar Mimmi Abramsson.

Hon understryker också betydelsen av Entré Hofors.

– Vi har hittat en väl fungerande samverkansform mellan näringslivet och kommunen. Entré Hofors är utan tvekan en nyckel till framgången, säger Mimmi Abramsson.  

Roger Hydén, Enerco Group AB

– Fler kommuner borde prova den typ av samverkan som näringslivet och kommunen har genom Entré Hofors. Det är en utmärkt modell. Alla parter har så mycket att vinna på ett förtroendefullt samarbete. Sitter vi i samma båt ger det resultat, säger Roger Hydén.

Han har drivit företag sedan 1993 och är idag arbetande styrelseordförande och majoritetsägare i Enerco Group AB med huvudkontor i Hofors och med 275 medarbetare här och i den omgivande regionen. 

– För oss som erbjuder den tunga industrin komplett service och underhåll ligger Hofors mycket centralt till, påpekar Roger Hydén.

I Enerco ingår fem företag med olika specialinriktningar – engineering och automation, mekanisk service och tillverkning, industrirengörning, service av värmeväxlare och infordring av rör.

Roger Hydén är ganska nybliven styrelseledamot i Entré Hofors och tycker att denna ekonomiska förening är en samverkansform där näringslivet verkligen kan påverka utvecklingen.

– Jag vill ge en eloge till denna lilla kommun som engagerat och kreativt testar nya vägar, förklarar han.

Hans recept för att förbättra företagsklimatet ytterligare är att fortsätta på det nuvarande sättet och att våga känna stolthet.

– Jante sitter i väggarna i Hofors, men vi kan väldigt mycket väldigt bra och har all anledning att vara stolta. Det finns en bra entreprenörsanda. Istället för att tycka synd om oss själva och se oss som förlorare behöver vi vända på steken, betonar Roger Hydén. 

Han menar att kommunen prioriterar närvaro och besöker företagen för dialog mer än tidigare.

– Nu är man en speaking partner för företagen i Hofors. Det är en välkommen förändring, säger Roger Hydén.  

Sören Karlsson 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

Omtumlande vår för rutinerad politiker

CORONAKRISEN Åsa Wiklund Lång (S) har i ungefär 15 år haft olika ledande positioner inom Gävle kommun, bland annat som kommunalråd och nu som ordförande i kommunstyrelsen. Trots sin långa erfarenhet av politiken har hon, som många andra, upplevt en vår lik ingen annan där fokus oftast varit att lindra fallet snarare än att gynna uppgången.
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Ett enat Söderhamn vill stärka näringslivet

CORONAKRISEN Söderhamns kommunstyrelseordförande John-Erik Jansson (C) har likt många andra haft en vår bakom sig som präglats av pandemi- och krisplanering. Trots pandemins mycket negativa inverkan på näringslivet i Söderhamn, och på samhället i stort, så ser dock John-Erik Jansson att det också skapat en enande kraft i kommunen som förhoppningsvis ska kunna hjälpa den framåt.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Ovanåker vill lära sig av de bästa kommunerna

FÖRETAGSKLIMAT Ovanåker har under de senaste åren kraftigt förbättrat sitt företagsklimat. I Svenskt Näringslivs enkät i maj fick kommunen betyget 3,6 i det sammanfattande omdömet från företagarna. Det var bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Hög tid att återstarta länets ekonomi

DEBATT "Det är svårt att sia om hur framtiden kommer att se ut men företagens roll blir dock densamma. Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Gävleborg kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt." Det skriver Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Ovanåker tar täten i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I fyra av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än vid föregående år. Samtidigt förbättrar tre kommuner sina betyg och tre ligger kvar på samma nivå som tidigare mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

Gävleborg påverkat av coronakrisen

KONJUNKTUR Företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Gävleborg har drabbats av rådande tid i samma utsträckning som riket i stort. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport. "I länet är det en blandad bild som tornar upp sig. Dels finns det företag i länet som går bra, sedan finns det företag som befinner sig i någorlunda balans och sedan finns det företag som har det riktigt tufft", säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

EU:s grundprinciper måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv Gävleborg.
NYHET Publicerad:

Coronan gav Cibes Lift en tidig högerkrok

CORONAKRISEN "Att coronakrisen var på väg fick vi tydliga indikationer om så fort allting började i Kina. Den första högerkroken träffades oss vid månadsskiftet januari-februari. Kina är vår största marknad och svarar för drygt en tredjedel av omsättningen", säger Per Lidström, vd på Cibes Lift Group.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Hyresstödet måste nå fler

CORONAKRISEN "Medan vissa delar inom e-handeln ser positiva försäljningskurvor så har konsekvenserna för oss i partybranschen varit förödande. Vi ser ett tapp i försäljningen på mer än 50 procent", säger Joel Svensson som driver Partykungen.se. Nu vill han att staten tillåter fler företag att ta del av hyresstödet, samtidigt som det inte är villkorat att fastighetsägarna bjuder till.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen slår hårt mot Gävleborgs besöksnäring

CORONAKRISEN Besöksnäringen är en av många branscher som drabbats hårt av coronakrisen. För att undvika en massarbetslöshet krävs att betydligt fler åtgärder vidtas. Det nya systemet för korttidspermitteringar fungerar inte för alla verksamheter och måste kompletteras med andra kraftfulla åtgärder, menar Helene Åkerström Hartman på Orbaden Spa & Resort.
NYHET Publicerad:

Politiska krafttag behövs här och nu

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige, Gävleborg och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd. Det skriver Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv, i denna debatt.