Hofors bättre än någonsin efter rekordlyft i rankingen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Hofors lyfter som en raket i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. På två år har kommunen avancerat 138 placeringar – från 281 till 143 – och har därmed det bästa företagsklimatet i Gävleborg. Aldrig tidigare har Hofors lyckats så bra i rankingen.

Marie-Louse Dangardt, Hofors kommun

– Det är jätteroligt med den här positiva utvecklingen av företagsklimatet i Hofors, men det gäller att känna stor ödmjukhet. Vi får inte slå oss till ro och tro att jobbet är färdigt. Vi kan bli ännu bättre på alla områden, säger kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Marie-Louise Dangardt.

Ett målmedvetet arbete med det lokala företagsklimatet tog sin början när hon tillträdde som kommunalråd 2003. Då bildades det som kan beskrivas som ett embryo till Entré Hofors, den ekonomiska förening där näringslivet sitter på sju av styrelseposterna och där kommunen är i minoritet med sina fyra platser.

– Det var ingen självklarhet för alla politiker att avstå från den traditionella näringslivsenheten och istället välja den här unika modellen. Jag fick slåss hårt för att vinna gehör för Entré Hofors, konstaterar Marie-Louise Dangardt.

De mediokra resultaten i Svenskt Näringslivs årliga ranking kom dock, med några positiva undantag, att hänga med länge. Så sent som 2013 låg Hofors på plats 284 bland Sveriges 290 kommuner. Året därpå gjorde man en marginell förbättring, men 2015 kom så det riktiga lyftet med en ökning med hela 67 placeringar. I den nya rankingen fortsätter resan uppåt med full fart. Hofors gör en förbättring med 71 placeringar sedan förra året.

Marie-Louise Dangardt tror att det finns en rad förklaringar till den gynnsamma utvecklingen. Hon pekar på den nytändning som skett inom Entré Hofors med Kjell Johansson som vd och med ett alltmer aktivt styrelsearbete. Som en annan bidragande orsak nämner Marie-Louise Dangardt kommunledningens täta företagsbesök.

– Minst en gång i veckan sedan tre år tillbaka gör kommunchefen och jag besök ute på företag. Det är företagarna som bestämmer vad vi ska prata om. Det är inte enbart de strikta näringslivsfrågorna som är intressanta utan också sådant som förskola, skola och äldreomsorg. Allt i samhället ska fungera för att företagsklimatet ska vara bra, framhåller Marie-Louise Dangardt. 

Hon ger en bild av hur Hofors förändrats under årens lopp. 1945 låg invånarantalet på 9 500, 1965 nådde man en befolkningstopp på 16 500 och är idag tillbaka på 9 500. 1965 hade Ovako 4 500 anställda. Nu är den siffran nere i 1 100, men stålproduktionen är tre gånger högre än för 50 år sedan.

– Den här omvandlingen har naturligtvis ställt Hofors inför väldiga utmaningar, betonar Marie-Louise Dangardt.

Hon tycker att den positiva andan har kommit tillbaka. Tiden när kommunen rev hyreshus med hundratals lägenheter är för länge sedan förbi.

– Hela Hofors är inne i en uppåtgående spiral. Många företag mår riktigt bra. Företagsklimatet blir bättre och bättre. Centrum har fräschats upp. Det finns en ökad efterfrågan på bostäder, vi tittar på nya bostadsområden och bara under de senaste månaderna har vi sålt sju tomter. Hofors är på gång.

Marie-Louise Dangardt får ofta höra att socialdemokrater inte tycker om företag.

– Det är givetvis alldeles felaktigt. Samhället är ingenting utan stora och små företag, poängterar hon.    

Mimmi Abramsson

Mimmi Abramsson tillträdde som kommunchef i Hofors i april i år efter att tidigare ha varit kommunens ekonomichef. Precis som Marie-Louise Dangardt menar hon att företagsbesöken och Entré Hofors är några av komponenterna i framgångsreceptet.

– Att åka ut och träffa företagare skapar en utmärkt dialog. Många frågetecken kan rätas ut på direkten. Är det sådant vi inte kan svara på är det viktigt med en återkoppling så fort som möjligt. Företagsbesöken är högprioriterade i våra almanackor. Det behövs en långsiktighet och en uthållighet i det här arbetet. Annars rinner allt ut i sanden, varnar Mimmi Abramsson.

Hon understryker också betydelsen av Entré Hofors.

– Vi har hittat en väl fungerande samverkansform mellan näringslivet och kommunen. Entré Hofors är utan tvekan en nyckel till framgången, säger Mimmi Abramsson.  

Roger Hydén, Enerco Group AB

– Fler kommuner borde prova den typ av samverkan som näringslivet och kommunen har genom Entré Hofors. Det är en utmärkt modell. Alla parter har så mycket att vinna på ett förtroendefullt samarbete. Sitter vi i samma båt ger det resultat, säger Roger Hydén.

Han har drivit företag sedan 1993 och är idag arbetande styrelseordförande och majoritetsägare i Enerco Group AB med huvudkontor i Hofors och med 275 medarbetare här och i den omgivande regionen. 

– För oss som erbjuder den tunga industrin komplett service och underhåll ligger Hofors mycket centralt till, påpekar Roger Hydén.

I Enerco ingår fem företag med olika specialinriktningar – engineering och automation, mekanisk service och tillverkning, industrirengörning, service av värmeväxlare och infordring av rör.

Roger Hydén är ganska nybliven styrelseledamot i Entré Hofors och tycker att denna ekonomiska förening är en samverkansform där näringslivet verkligen kan påverka utvecklingen.

– Jag vill ge en eloge till denna lilla kommun som engagerat och kreativt testar nya vägar, förklarar han.

Hans recept för att förbättra företagsklimatet ytterligare är att fortsätta på det nuvarande sättet och att våga känna stolthet.

– Jante sitter i väggarna i Hofors, men vi kan väldigt mycket väldigt bra och har all anledning att vara stolta. Det finns en bra entreprenörsanda. Istället för att tycka synd om oss själva och se oss som förlorare behöver vi vända på steken, betonar Roger Hydén. 

Han menar att kommunen prioriterar närvaro och besöker företagen för dialog mer än tidigare.

– Nu är man en speaking partner för företagen i Hofors. Det är en välkommen förändring, säger Roger Hydén.  

Sören Karlsson 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Underkänt betyg kräver krafttag i offentlig upphandling

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Det är oroande eftersom det i sin tur innebär en minskad konkurrens om uppdragen. Min uppmaning är därför följande. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Gävleborg i Sverigebotten på patent

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.
NYHET Publicerad:

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

OSUND KONKURRENS I juni slog det statligt ägda Arento AB upp portarna på sin nya filial i Söderhamn, något som djupt oroar de lokala företagarna. ”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.
NYHET Publicerad:

UF satsar på sommarlovsentreprenörer i Gävle

ENTREPRENÖRSKAP Inom ramen för Gävle kommuns erbjudande om feriearbete satsar Ung Företagsamhet i Gävleborg för nionde året i rad på sommarlovsentreprenörer i staden.
NYHET Publicerad:

Öka kvaliteten i den svenska skolan

NY RAPPORT Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Gävleborg. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Kliv in i företagarens vardag och förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA För att klara de tuffa samhällsutmaningarna behöver vi undvika situationer där den offentliga verksamheten i Gävleborg och näringslivet hamnar i ett motsatsförhållande. Därför måste kommunerna i vår region byta perspektiv, kliva in i företagarens vardag och se över sin osunda konkurrens. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hofors bäst i länet men med hack i kurvan

FÖRETAGSKLIMAT I det sammanfattande omdömet i enkäten om det lokala företagsklimatet ger företagarna i Hofors den egna kommunen ett bra betyg. Det är visserligen en aning sämre än förra året, men Hofors är trots detta lilla hack i kurvan fortfarande klart bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Gävles företagsklimat sämst i länet

FÖRETAGSKLIMAT Gävles företagare ger kommunens företagsklimat ett uselt betyg i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Vi måste gå 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett ännu sämre resultat. Det sammanfattande omdömet blir nu 2,6. Det är bara en aning över bottennoteringen från 2004.
NYHET Publicerad:

Sämre företagsklimat i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I sex av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än föregående mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

UF-silver till Gävleborg

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6-7 maj avgjordes SM i Ung Företagsamhet på Stockholms Mässan. 20 elever från Gävleborg ställde ut och deltog i olika tävlingskategorier med en enorm kreativitet, vilja och entreprenörskap. Adrian Skoglund, Thoren Business School i Gävle, vann silver i kategorin ”Årets Säljare”.
NYHET Publicerad:

FRAMFÖR-företagen utsedda

FRAMFÖR För nittonde året i rad uppmärksammas 50 företag i FRAMgångsrikt FÖRetag; FRAMFÖR i Gästrikland.
NYHET Publicerad:

EU-valet är viktigt för vårt välstånd

KRÖNIKA "Den 26 maj hålls det val till Europaparlamentet i Sverige och denna gång röstar vi om Europas framtid. Utmaningarna är stora med Brexit, växande protektionism och en osäker geopolitisk utveckling. Det är därför viktigt att vi inte glömmer bort själva ursprungstanken med vårt europeiska samarbete som är att bevara fred genom handel och ekonomisk integration", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram som ger jobb

GYMNASIEVALET I dagarna har länets drygt 3 000 niondeklassare fått sina preliminära antagningsbesked till gymnasiet. Svenskt Näringsliv har granskat söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen. Granskningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Finns vilja, finns möjligheter

KRÖNIKA "Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsamheten i Gävleborgs län 2019" visar på att i sju av regionens tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i vår region näst svagast i Sverige", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lyckad regional UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Årets mest företagsamma dag i Gävleborg var torsdag den 14 mars i Iggesund. Då gick den regionala UF-mässan ”Entreprenörskap på riktigt 2019” av stapeln och Igge Camp fylldes av kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Nordanstig satsar på företagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Nordanstigs företagsklimat har stärkts det senaste året. Ola Wigg (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han framhåller god kommunikation mellan kommunen och företagen som en väg för att stärka företagsklimatet ytterligare.
NYHET Publicerad:

”Från socialt perspektiv till arbetsmarknadsperspektiv”

INSPIRATION Hur kan företagen vara en del av lösningen i lokala insatser för jobb och integration? Hur kan kommunen underlätta och vara rådgivande för företagens väg genom myndighetsdjungeln? Hur höjer man tillsammans ambitionen för ett bättre lokalt företagsklimat? Det var några av frågeställningarna som diskuterades under Svenskt Näringslivs inspirationsdagar i mars 2019.
NYHET Publicerad:

Ockelbo lägger grunden för fortsatt stärkt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Ockelbos företagsklimat går framåt. Nu vill man fortsätta utveckla dialogen med företagare och jobba vidare med de insatser som påbörjats.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsorganisation ska stärka Söderhamn

FÖRETAGSKLIMAT Sedan 2016 har företagsklimatet i Söderhamn stadigt försämrats och i den senaste rankingen hamnade kommunen på plats 289 av landets 290 kommuner. John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande, hoppas att en ny kommunal näringslivsorganisation ska hjälpa till att stärka företagsklimatet.