LogoLogo
LogoLogo
NYHET27 april 2020

Hyresstödet måste nå fler

Handeln är en av de branscher som tidigt drabbades av effekterna av coronakrisen. Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras.

Joel Svensson, Partykungen.se
"Vi behöver framförallt hjälp med dom fasta kostnaderna som vi inte kan påverka", säger Joel Svensson.

Det är främst i butiker i centrum och gallerior i de större städerna som handlare på kort tid har fått se dramatiskt sjunkande kundunderlag, men även många e-handelsföretag upplever minskad efterfrågan.

Enligt Svensk Handel är det dock stora skillnader hos e-handlarna beroende på bransch, vissa har det tufft medan andra ser en ökad försäljning, främst inom dagligvaru- och apotekshandeln. Många av de handlare som finns både i butiks- och e-handeln ser en viss förflyttning till nätbutiken, men ökningen kompenserar inte för tappet som uppstått inom butikshandeln.

Joel Svensson driver sedan 2009 e-handelsföretaget Partykungen.se som säljer festrelaterade produkter online. I tider av social distansering är det så klart en utmaning.

– Medan vissa delar inom e-handeln ser positiva försäljningskurvor så har konsekvenserna för oss i partybranschen varit förödande. Vi ser ett tapp i försäljningen på mer än 50 procent.

Av sina 50 anställda har Joel i princip korttidspermitterat samtliga mellan 20- och 60 procent och hoppas att på så sätt inte behöva varsla någon.

– Jag tycker att korttidsarbetet är ett bra sätt där arbetsgivare, anställda och staten är med och delar på kostnaden för att behålla personal istället för att göra sig av med dem, säger Joel men ser även att verksamheten har behov av fler statliga åtgärder.

– Vi behöver framförallt hjälp med dom fasta kostnaderna som vi inte kan påverka. Exempelvis kan vi inte kan dra nytta av regeringens hyresstöd till fastighetsägare, eftersom vi inte finns bland de aktuella SNI-koderna. Här tycker jag att staten måste bli mer generös och tillåta fler företag att ta del av detta stöd, samtidigt som man borde ge makten till företagen och inte fastighetsägarna, menar Joel.

Lotta Petterson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Gävleborg, håller med Joel om att regeringens stödpaket för hyresreduktioner inte fått rätt genomslagskraft.
– Hyresstödet är för avancerat och når i dagsläget bara fram till ett fåtal, säger Lotta och menar att Sverige skulle behöva ett system som liknar det Norge och Danmark infört, där en mycket större del av företagens fasta kostnader täcks av statliga medel, framförallt hyreskostnader.

– I Norge och Danmark är hyresstödet mer generöst och kan uppgå till hela 80 procent om omsättningsfallet är tillräckligt stort, mot 50 procent i Sverige. Det är dessutom inte villkorat mot att fastighetsägaren bjuder till, säger Lotta.

Trots de rådande svårigheterna så tror Joel ändå att e-handeln som helhet kommer klara sig relativt bra under och efter krisen.

– Jag skulle gissa att konsekvenserna på det stora hela kommer bli positiva eftersom den förflyttning från fysisk retail till e-handel, som påbörjats redan innan krisen, nu kommer gå fortare.

Det är dock viktigt att handeln som helhet återhämtar sig. I Gävleborg är handeln betydelsefull och bidrar med många arbetstillfällen, inte minst till unga och utrikesfödda.

– Bara handeln i Gävleborg genererar hela 5 miljarder kronor i skatteintäkter per år vilket motsvarar 426 specialistläkare, avslutar Lotta Petterson.

Entreprenörskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist