Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 mars 2020

Kommuner kan mildra effekterna för företagen i Coronatider

Svenskt Näringsliv följer noggrant utvecklingen kring corona/covid-19. I vår Företagarpanel ser vi att det under den senaste veckan fått allt mer omgående konsekvenser i en stor andel av företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant.

Alla kommuner i Gävleborg, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg har fått inspel på hur de bäst kan hjälpa och stötta regionens företag skriver Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv Gävleborg
Foto: PER ERIK JADERBERG

Svenskt Näringsliv har en etablerad kontakt med regeringen där vi diskuterar förslag för att mildra konsekvenserna. Det görs mycket men det räcker inte. Även kommuner, regioner och länsstyrelser kan dra sitt strå till stacken för att stötta och underlätta för företagare i Coronatider.

Just nu är det viktigt med åtgärder som stärker företagens likviditet och åtgärder som frigör företagares tid till att hantera krisen.

Alla kommuner i Gävleborg, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg har fått nedan inspel till det arbete som pågår för att hjälpa och stötta regionens företag.
Kommuner och kommunala bol
ag

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn etc samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka
 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler
 • Korta ner betalningstider till leverantörer
 • Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

 • Förläng tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt
 • Skjut på tillsynsbesök som inte är kritiska
 • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
 • Ta en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden (Vill företaget pausa eller avbryta?)
 • Säkerställ tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Region Gävleborg

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

 • Korta ner betalningstider till leverantörer
 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler
 • Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

 • Säkerställ tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Länsstyrelsen Gävleborg

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

 • Tidigarelägg utbetalning av företagsstöd
 • Korta ner betalningstider till leverantörer
 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom tillstånd och tillsyn samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka
 • Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

 • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
 • Ta en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden (Vill företaget pausa eller avbryta?)
 • Förlän tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt
 • Skjut på tillsynsbesök som inte är kritiska
 • Säkerställ tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen
Svenskt Näringsliv
Skriven avLotta Petterson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist