Kravet är politisk vilja och leverans

NYHET Publicerad

KRÖNIKA Valet till riksdag, kommun och landsting är genomfört. De som röstat har sagt sitt. Det är dags för politiken att gå från vallöften och valfläsk till verkstad och leverans – det förtjänar och förväntar sig både befolkningen och våra företagare.

Lotta Petterson

Lotta Petterson

Foto: PER ERIK JADERBERG

Sverige och vår region står inför stora, viktiga samhällsutmaningar. För att finansiera det välstånd och den välfärd, som de flesta av oss anser hör till ett gott samhälle, måste kostnaderna för utanförskap minska, fler människor måste komma i riktiga jobb som i sin tur ger ökade skatteintäkter. För att denna ekvation överhuvudtaget ska kunna lösas behöver företagen transparenta och förutsägbara spelregler för att kunna växa och utvecklas.

Företagen är beroende av att riksdag och regering skapar de bästa möjliga förutsättningar för dem att driva sina verksamheter effektivt och framgångsrikt på en väl fungerande marknad. Lagar, förordningar och skattesystem måste vara utformat på ett sätt som stimulerar utveckling och tillväxt. Infrastruktur, rättsväsende, utbildningssystem, arbetsförmedling och andra gemensamma system måste bedrivas effektivt och ta hänsyn till näringslivets förutsättningar och behov.

Sverige har valt att i stor utsträckning decentralisera det offentliga uppdraget och kommunernas arbete påverkar därför många företag i vardagen. Det handlar bland annat om tillstånd, tillsyn, offentlig upphandling och en bra matchning mellan utbildningsutbud och behovet på arbetsmarknaden.

Företagen i vår region upplever att företagsklimatet på kommunnivå blir allt bättre. Allt fler kommuner förstår vikten av framgångsrika företag och anpassar sitt sätt att arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar. Vi ser bland annat fler tidiga dialoger inför offentliga upphandlingar och vi ser en ökad service i samband med tillsyn och tillstånd. Många förändrings- och förbättringsresor i vår region har startat.

Men tyvärr ser vi inte samma positiva utveckling på riksnivå.

När Svenskt Näringsliv i våras summerade den rödgröna regeringens politik mellan år 2014–2018 var resultatet beklämmande; av de totalt 92 initiativ den dåvarande regeringen vidtagit hade en majoritet, 53 stycken, varit till skada för näringslivet. Regelbördan ökade och skatterna höjdes med 70 miljarder, vilket i huvudsak belastade företagen.

Samtidigt försatt oppositionen chansen att göra skillnad. Trots att det i flera fall fanns en majoritet i riksdagen för viktiga företagarreformer avstod oppositionen från att agera och i stället såg på när villkoren för att driva företag successivt försämrades. Detta var något helt annat än vad Sveriges och vår regions företagare behövde och förväntade sig. Nu finns möjligheten att göra annorlunda!

När jag besöker och lyssnar till företagen i vår region får jag ofta höra att de förväntar sig att den nu tillträdande regeringen tar tag i de reformer som, sorgligt nog, har blivit eftersatt den gångna mandatperioden. De punkter vår regions jobbskapare nämner är:

- Minskad regelbörda.

- Lägre skatt på arbete.

- Bättre infrastruktur.

- Förändrade arbetsrättsregler (t ex turordningsregler i LAS).

- Reformerat utbildningssystem för enklare kompetensförsörjning.

Det är nu allvar och de valda politikerna måste ta tag i jobbskaparnas utmaningar och önskemål! Låt denna mandatperiod präglas av reformer som underlättar för företag och företagsamma människor att skapa jobb och välstånd. Vi behöver ett politiskt ledarskap som prioriterar företagens villkor betydligt högre och då krävs det politisk vilja och leverans.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hur påverkas ditt företag av Brexit?

WEBBINAR En av Sveriges största handelspartner Storbritannien lämnade formellt den Europeiska Unionen den 31 januari, efter 46 års medlemskap. Vad händer nu?
NYHET Publicerad:

220 UF-företag ställer ut vid mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Den 19 mars arrangeras årets regionala UF-mässa i Tennishallen på Hällåsen i Söderhamn. Mässan är öppen för allmänheten mellan klockan 12.00 – 18.00 och avslutas med en pampig prisutdelning. "Det blir en energifylld dag full av inspiration, spännande idéer och företagsamma ungdomar där UF-företagen ställer ut och säljer sina varor och tjänster", säger projektledare Linnea Larsson.
NYHET Publicerad:

Energiprogrammet i Hudiksvall leder snabbt till jobb

UTBILDNING I Gävleborgs län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

God Jul & Gott Nytt År!

JULHÄLSNING Svenskt Näringsliv Gävleborg vill passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett företagsamt gott nytt år.
NYHET Publicerad:

Liten tillbakagång av antalet UF-elever i länet

UNG FÖRETAGSAMHET I år startar och driver 1256 gymnasieelever UF-företag i Gävleborg. Det är en minskning med 17 elever jämfört med förra året. Det visar nya siffror från Ung Företagsamhet efter att registreringen stängde den 1 december.
NYHET Publicerad:

Stort kompetensbehov inom industrin

KRÖNIKA Trots att Gävleborg är det län i Sverige med högst arbetslöshet så har industrin i regionen väldigt svårt att hitta rätt kompetens. Inte minst saknas mängder av maskinoperatörer, tekniker, svetsare och mekaniker. Det är hög tid att denna obalans åtgärdas genom effektivare satsningar inom utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet – en fråga i näringslivets fokus

FÖRETAGSBESÖK Sandviks och Nilars hållbarhetsarbete lockade Svensk Näringslivs vd Jan-Olof Jacke. Det finns en genuin vilja i näringslivet att göra något bra för klimatet, konstaterar han, efter att ha besökt 300 företag runt om i landet.
NYHET Publicerad:

Politiker, prioritera brotten mot företagare!

KRÖNIKA "Vi möter många företagare som vittnar om hur brottslighet och otrygghet i allt högre grad drabbar deras företag. Det borde vara en självklarhet att det ska vara tryggt att driva företag i hela Sverige men så är det inte i dag", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

UF Gävleborg bäst i Sverige på grundskolan

UNG FÖRETAGSAMHET Under förra läsåret uppvisade Ung Företagsamhet Gävleborg de bästa resultaten i Sverige vad gäller läromedel och utbildningar till barn och ungdomar inom grundskolan.
NYHET Publicerad:

Ung Företagsamhet viktigt för Gävleborg

ENTREPRENÖRSKAP I tider som råder där kommuners försörjningsbörda ökar, ekonomin utmanas och besparingskrav föreligger är det viktigare än någonsin att investera i framtiden. Att investera i framtida entreprenörer, som oavsett om de går till en anställning eller startar egna företag, kommer skapa jobb, skatteintäkter och vara företagsamma. Det skriver styrelsen för Ung Företagsamhet Gävleborg i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Allt blinkar rött – ekonomin bromsar in

KRÖNIKA Vi möts i rask takt av att världskonjunkturen försämras. Att Sverige och vår region dras med i den globala konjunktursvackan är därmed ingen överraskning. Detta scenario har flera bedömare förutspått sedan en bra tid tillbaka. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Välbesökt Arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Gävleborg en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Intresset för de nio valbara seminarierna var stort och över 100 personer deltog.
NYHET Publicerad:

Fem av tio kommuner faller i årets ranking

RANKING 2019 Gävleborgs bästa företagsklimat finns fortsatt i Hofors. Däremot faller kommunen med hela 50 placeringar från förra årets mätning. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet som släpptes idag.
NYHET Publicerad:

Överdramatisera inte Arbetsförmedlingens omdaning

KRÖNIKA I januariavtalet slås det fast att Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden. Det är lovvärt och kommer inte en dag för sent. Samtidigt pågår en omdaning av såväl kontorsnät och personalstyrka. I det läge som råder ska vi varken överdriva, eller underdriva, konsekvenserna av en sådan omställning. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Mattias Durnik

FÖRETAGSKLIMAT Den 1 augusti började Mattias Durnik som näringslivsdirektör i Gävle kommun. Vi passade på att gratulera och ställa några frågor.
NYHET Publicerad:

Nytt spännande läsår med UF

UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet Gävleborg kickar i dagarna igång ett nytt läsår och nya elever ska utbildas i entreprenörskap, starta och driva sina UF-företag. ”Vi tror på unga människor och vill att de ska våga tro på sin egen företagsamhet”, säger Anna Leima, regionchef Ung Företagsamhet Gävleborg.
NYHET Publicerad:

Underkänt betyg kräver krafttag i offentlig upphandling

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Det är oroande eftersom det i sin tur innebär en minskad konkurrens om uppdragen. Min uppmaning är därför följande. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Gävleborg i Sverigebotten på patent

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.
NYHET Publicerad:

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

OSUND KONKURRENS I juni slog det statligt ägda Arento AB upp portarna på sin nya filial i Söderhamn, något som djupt oroar de lokala företagarna. ”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.