Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 oktober 2021

Låg självförsörjningsgrad i Gävleborg

I många av kommunerna i Gävleborg har människor svårt att försörja sig själva genom arbete. Det visar siffror från SCB som Svenskt Näringsliv tagit fram. 8 av länets 10 kommuner har en lägre självförsörjningsgrad än riksgenomsnittet på 75,1 procent.

Om utanförskapet skulle minska med 20 procent skulle över 54 miljarder kronor frigöras i statskassan varje år, vilket är mer än vad hela rättsväsendet kostar (53 miljarder).Foto: TT Bild

Bland länets kommuner har Ockelbo och Söderhamn lägst andel självförsörjande i arbetsför ålder, med 70,2 respektive 70,5 procent. Högst andel självförsörjande har Ovanåkers kommun med 75,7 procent.

Dagens utanförskap existerar parallellt med en stor kompetensbrist i näringslivet, så för att få fler i arbete, måste det löna sig mer att både arbeta och att anställa, säger Lotta Petterson.
Foto: Ernst Henry

– Att så många personer i arbetsför ålder i Gävleborg inte försörjer sig själva är en stor påfrestan för kommunernas ekonomi. Våra företag kan och vill hjälpa fler till arbete, därför är det så viktigt att jobba för ett bra företagsklimat lokalt och bättre villkor för näringslivet. Det skulle frigöra resurser som skulle kunna satsas på till exempel barnomsorg, skola och äldrevård, säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv i Gävleborg.

Svenskt Näringslivs beräkningar visar att 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder (20-64 år) inte är självförsörjande. Det är var fjärde person i den här gruppen. Siffran är egentligen högre, men de omkring 500 000 studenter som uppbär studiestöd har exkluderats. Beräkningarna visar också att bara fyra miljoner svenskar är helt självförsörjande.

När personer går från bidrag till anställning eller företagande frigörs resurser för att exempelvis anställa nya undersköterskor, lärare och poliser. Utanförskapet kostar i dag samhället 270 miljarder årligen i direkta transfereringar och i uteblivna skatter. Om utanförskapet skulle minska med 20 procent skulle över 54 miljarder kronor frigöras i statskassan varje år, vilket är mer än vad hela rättsväsendet kostar (53 miljarder).

– Även om det inte är realistiskt att alla 1,3 miljoner ska försörja sig själva, är det oerhört angeläget att fler kan försörja sig genom jobb och företagande, inte minst vad det gäller självkänsla och delaktighet i samhället. Dagens utanförskap existerar parallellt med en stor kompetensbrist i näringslivet, så för att få fler i arbete, måste det löna sig mer att både arbeta och att anställa, säger Lotta Petterson.

Så har Svenskt Näringsliv beräknat självförsörjning

För att beräkna antalet icke självförsörjande har endast personer i arbetsför ålder (20–64 år), cirka 5,8 miljoner personer, inkluderats. Samtidigt har personer med studiemedel exkluderats, cirka 500 000 personer. De som räknas som självförsörjande är personer vars bruttolön är över 186 000 per år (15 500 kronor/månad) eller som är klassade som företagare, cirka 4 miljoner personer. Efter dessa tre steg återstår de 1,3 miljoner personer som inte uppfyller kravet, och därmed definieras som icke självförsörjande. Samma uträkning har gjorts på läns och kommunal nivå.

För mer information om självförsörjning och det fullständiga resultatet för övriga kommuner i Sverige, se svensktnaringsliv.se/utanforskap

Självförsörjning i Gävleborg län

KommunerAntal självförsörjandeAntal ej självförsörjandeAndel självförsörjande
Ovanåker4 2981 37675,7%
Hudiksvall13 8904 54375,4%
Hofors3 4971 18974,6%
Gävle39 20513 38674,5%
Nordanstig3 3361 17574,0%
Ljusdal6 7392 40273,7%
Sandviken14 0305 34872,4%
Bollnäs93223 78871,1%
Söderhamn8 7203 64470,5%
Ockelbo2 05187170,2%
Utanförskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist