NYHET12 januari 2022

Näringslivet behövs i det brottsförebyggande arbetet

Under de senaste åren har brott och otrygghet dominerat den politiska debatten. Kriminaliteten har blivit ett växande samhällsproblem som i allt högre utsträckning påverkar var människor bosätter sig och var företag etablerar sin verksamhet. Dagligen läser vi i media om våldsbrott, skjutningar och hur den organiserade brottsligheten breder ut sig. Grova brott måste få ett slut. 

Brottsligheten kostar de svenska företagen ca 100 miljarder kronor varje år.Foto: TT Bild

I en företagares vardag handlar det främst om stölder, inbrott och skadegörelser. En mängdbrottslighet som tenderar att glömmas bort och prioriteras ner men som i hög utsträckning påverkar företagens möjligheter att investera, växa och utvecklas. 

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet uppger 22 procent av företagen att de påverkas negativt av brott och otrygghet. De 30 000 svarande företagen är överens om att minskad brottslighet och ökad trygghet är en av de mest prioriterade frågorna för att förbättra det lokala företagsklimatet.  

Varje år kostar det närmare 100 miljarder kronor för de svenska företagen att skydda sin verksamhet och sin personal mot brott och otrygghet. Den bristande säkerheten och tryggheten har inneburit att företagen själva måste avsätta stora summor för säkerhetslösningar. Företagare vittnar om en bristande tilltro till att samhället och polisen kan ge det stöd och skydd som behövs. En känsla som är befogad då undersökningar visar att de lokala brottsförebyggande åtgärder som polis och kommun gemensamt ansvarar för väldigt sällan är riktade mot företagen och dess trygghet.  

Utgångspunkten i ett träffsäkert brottsförebyggande arbete är en tydlig lägesbild över brott och otrygghet i kommunen. Under lång tid har näringslivet varit en bortglömd part i denna lägesbild. De nationella trygghetsundersökningar som genomförs omfattar inte näringslivet. Lokala medborgardialoger och kompletterande enkäter för att kartlägga brott och otrygghet i en kommun inkluderar vanligtvis inte heller näringslivet. Polisens brottsstatistik, som enbart baseras på anmälda brott, innehåller dessvärre samtidigt ett omfattande mörkertal. I Svenskt Näringslivs undersökning Brottslighetens kostnader uppgav endast hälften av alla företag att de alltid anmäler de brott som de drabbas av. Dessutom är det mycket svårt att utläsa i den officiella brottsstatistiken om det är ett företag som utsatts för en viss brottstyp.  

Ovanstående iakttagelser gör det tydligt att information om företagens brottsutsatthet i allt väsentligt saknas och att lokala brottsförebyggande åtgärder riktade mot näringslivet därför har fallit ur planeringen. Företagen har varit en bortglömd part som har fått hantera sin trygghet och säkerhet på egen hand.   

Tillsammans med Brottsförebyggande rådet - Brå, Polisen och Länsstyrelserna i Sverige har vi på Svenskt Näringsliv tagit fram en vägledande guide med fokus på näringslivet. Vår förhoppning är att guiden ska inspirera kommun och polis till ett förstärkt brottsförebyggande arbete där näringslivets behov tas om hand. Företagen ska inte vara ensamma i sin utsatthet och otrygghet. 

Skriven avLotta Petterson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist