Ockelbo lägger grunden för fortsatt stärkt företagsklimat

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ockelbos företagsklimat går framåt. Kommunen klättrade 30 placeringar i den senaste rankningen och bäst har utvecklingen varit på området ”tjänstemäns attityder till företagande”. Nu vill man fortsätta utveckla dialogen med företagare och jobba vidare med de insatser som påbörjats. 

Magnus Jonsson

Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande, känner sig stolt över de arenor och arbetssätt för näringslivsarbetet som kommunen byggt upp, men poängterar samtidigt vikten av uthållighet för att fortsätta den positiva utvecklingen.

Vad har ni för mål för mandatperioden kopplat till företagsklimatet?

– Via kommunfullmäktige och utifrån vår vision 2030 har vi tagit fram sex strategier för att möta framtidens utmaningar. En av dessa sex strategier för kommunens arbete är att förbättra dialogen med företagare. Där har fullmäktige varit mycket tydliga. 

Vilka är de viktigaste handlingspunkterna just nu kopplat till företagsklimatet?

– För att lyckas med detta har vi redan påbörjat flera åtgärder. Under 2018 har alla nyckelpersoner i kommunen gått SKLs utbildning ”Förenkla helt enkelt”. Det har varit en väldigt bra utbildning för att förstå varandras olika roller och har på flera sätt varit ett uppvaknande för alla oss förtroendevalda. Det blev tydligt hur många olika myndighetskontakter som en företagare har, oavsett om du är stor eller liten. En annan del som vi påbörjat är att inrätta rollen företagslots på näringslivskontoret. I praktiken innebär det att när ett företag hör av sig till oss så bjuder vi in alla involverade myndigheter till ett startmöte. Det här är en relativt enkel insats men som blivit mycket uppskattat eftersom det är en stor avlastning för det lokala näringslivet. Sedan några år tillbaka gör vi också kontinuerliga företagsbesök en gång i månaden där jag tillsammans med kommunchef och näringslivschef och en skribent besöker de lokala företagen. Det kommer vi att fortsätta med.  Vi har också företagsdialogveckan varje år där alla förtroendevalda under en vecka åker ut tillsammans med kommunens tjänstemän och gör 60 företagsbesök. Vi har även inrättat nätverk där vi möter företagen regelbundet där företagen själva driver frågorna och vi finns med och för en kontinuerlig dialog. För två år sedan bildade vi ett näringslivsråd som träffas fyra gånger per år där det lokala näringslivet själva har utsett representanter.  För att ha en bra dialog med skolan sitter även skolchefen och enhetschefen för AME-integration med i rådet. Vi har även ett nätverk som behandlar upphandlingar av lokalproducerad mat, där kostchefen sitter med. Genom dessa organiserade nätverk har vi gjort näringslivsfrågorna till en del av kommunens styrning och ledning.

Vilka är de viktigaste prioriteringarna under mandatperioden kopplat till företagsklimatet?

– Vi ska fortsätta de insatser som vi påbörjat. Vi ska också utveckla några av dem. Varje år arrangerar vi till exempel framtidsdagen för skolans årskurs 4-9. Företagen bjuds in för att presentera de olika yrken som finns. Det samarbetet vill vi utöka så att vi får till ett faddersystem där ungdomarna hälsar på företagen. Dessutom vill vi se över vår översiktsplan så att vi kan föra en mer offensiv markpolitik. När företagen knackar på och vill bygga ut kan de inte vänta två år. Vi har byggt upp arenor och arbetssätt för näringslivsarbetet som jag är stolt över, men nu handlar det om att vara uthålliga och hålla i det arbete som vi startat. Den här typen av samarbeten tar lång tid att bygga upp, men går snabbt att rasera. Vi som kommun ska jobba för att vara smörjmedlet som gör det lite enklare för företagen att verka här. Planen och arenan har vi så det gäller bara att jobba på. Klassiskt fotarbete.

Vad kan företagen själva göra om de vill bidra till förbättringen av företagsklimatet?

– Man måste alltid börja med sig själv, oavsett om du är egen företagare, tjänsteman eller förtroendevald. Vill jag förbättra dialogen med det lokala näringslivet måste jag börja med mig själv och ta ansvar för att det är bra processer. Detsamma gäller för företagen. Som företagare har du skyldighet att vara aktiv, närvarande och att höra av dig. Vi finns alltid till hands, så det är bara att ställa frågan. Vi har byggt upp bra arenor för dialog, men får vi inga frågor har vi inget att prata om.

”Kompetensförsörjning och kommunikationer kan förbättras”

Susanne Engström, Ockelbo webbdesign

Susanne Engström äger och driver webbyrån Ockelbo Webbdesign. Hon menar att det finns flera områden där Ockelbo kommun kan förbättra sig för att stärka företagsklimatet.

Vilka är dina förväntningar på kommunen kopplat till ett förbättrat företagsklimat kommande mandatperiod?

– Jag tycker att det är viktigt att man jobbar mer aktivt för att säkra företagens framtida behov av kompetensförsörjning. Detta genom att till exempel implementera samverkanskonceptet ”Trossen” vilket fungerar utmärkt i exempelvis Gävle. Man har till vårt gemensamma näringslivsråd i år bjudit in representanter både från skolan och AME vilket är positivt och en bra början. Det vi behöver få till är en dialog parterna emellan för att mer konkret diskutera hur vi på bästa sätt ska samverka för ett än bättre företagsklimat i Ockelbo kommun.

– Man behöver också förbättra kommunikationerna, primärt inom kommunen men även till och från kommunen. Har man anställda som inte har bil så kan man till viss mån anpassa sig till de få turer som går, samt använda sig utav skolskjutsar. Men det blir inte alltid bra. Med andra ord är det svårt att anställa rätt kompetenser om de inte har tillgång till bil eller körkort. Under många år har man från turismnäringen ställt frågan till kommunen om att hjälpa till med att ta fram någon form av lösning när det gäller att transportera turister till och mellan de olika turistmålen inom kommunen. Kunde man kombinera den frågan med behovet av bättre kommunikationer inom kommunen så vore det utmärkt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

220 UF-företag ställer ut vid mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Den 19 mars arrangeras årets regionala UF-mässa i Tennishallen på Hällåsen i Söderhamn. Mässan är öppen för allmänheten mellan klockan 12.00 – 18.00 och avslutas med en pampig prisutdelning. "Det blir en energifylld dag full av inspiration, spännande idéer och företagsamma ungdomar där UF-företagen ställer ut och säljer sina varor och tjänster", säger projektledare Linnea Larsson.
NYHET Publicerad:

Energiprogrammet i Hudiksvall leder snabbt till jobb

UTBILDNING I Gävleborgs län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

God Jul & Gott Nytt År!

JULHÄLSNING Svenskt Näringsliv Gävleborg vill passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett företagsamt gott nytt år.
NYHET Publicerad:

Liten tillbakagång av antalet UF-elever i länet

UNG FÖRETAGSAMHET I år startar och driver 1256 gymnasieelever UF-företag i Gävleborg. Det är en minskning med 17 elever jämfört med förra året. Det visar nya siffror från Ung Företagsamhet efter att registreringen stängde den 1 december.
NYHET Publicerad:

Stort kompetensbehov inom industrin

KRÖNIKA Trots att Gävleborg är det län i Sverige med högst arbetslöshet så har industrin i regionen väldigt svårt att hitta rätt kompetens. Inte minst saknas mängder av maskinoperatörer, tekniker, svetsare och mekaniker. Det är hög tid att denna obalans åtgärdas genom effektivare satsningar inom utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet – en fråga i näringslivets fokus

FÖRETAGSBESÖK Sandviks och Nilars hållbarhetsarbete lockade Svensk Näringslivs vd Jan-Olof Jacke. Det finns en genuin vilja i näringslivet att göra något bra för klimatet, konstaterar han, efter att ha besökt 300 företag runt om i landet.
NYHET Publicerad:

Politiker, prioritera brotten mot företagare!

KRÖNIKA "Vi möter många företagare som vittnar om hur brottslighet och otrygghet i allt högre grad drabbar deras företag. Det borde vara en självklarhet att det ska vara tryggt att driva företag i hela Sverige men så är det inte i dag", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

UF Gävleborg bäst i Sverige på grundskolan

UNG FÖRETAGSAMHET Under förra läsåret uppvisade Ung Företagsamhet Gävleborg de bästa resultaten i Sverige vad gäller läromedel och utbildningar till barn och ungdomar inom grundskolan.
NYHET Publicerad:

Ung Företagsamhet viktigt för Gävleborg

ENTREPRENÖRSKAP I tider som råder där kommuners försörjningsbörda ökar, ekonomin utmanas och besparingskrav föreligger är det viktigare än någonsin att investera i framtiden. Att investera i framtida entreprenörer, som oavsett om de går till en anställning eller startar egna företag, kommer skapa jobb, skatteintäkter och vara företagsamma. Det skriver styrelsen för Ung Företagsamhet Gävleborg i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Allt blinkar rött – ekonomin bromsar in

KRÖNIKA Vi möts i rask takt av att världskonjunkturen försämras. Att Sverige och vår region dras med i den globala konjunktursvackan är därmed ingen överraskning. Detta scenario har flera bedömare förutspått sedan en bra tid tillbaka. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Välbesökt Arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Gävleborg en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Intresset för de nio valbara seminarierna var stort och över 100 personer deltog.
NYHET Publicerad:

Fem av tio kommuner faller i årets ranking

RANKING 2019 Gävleborgs bästa företagsklimat finns fortsatt i Hofors. Däremot faller kommunen med hela 50 placeringar från förra årets mätning. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet som släpptes idag.
NYHET Publicerad:

Överdramatisera inte Arbetsförmedlingens omdaning

KRÖNIKA I januariavtalet slås det fast att Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden. Det är lovvärt och kommer inte en dag för sent. Samtidigt pågår en omdaning av såväl kontorsnät och personalstyrka. I det läge som råder ska vi varken överdriva, eller underdriva, konsekvenserna av en sådan omställning. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Mattias Durnik

FÖRETAGSKLIMAT Den 1 augusti började Mattias Durnik som näringslivsdirektör i Gävle kommun. Vi passade på att gratulera och ställa några frågor.
NYHET Publicerad:

Nytt spännande läsår med UF

UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet Gävleborg kickar i dagarna igång ett nytt läsår och nya elever ska utbildas i entreprenörskap, starta och driva sina UF-företag. ”Vi tror på unga människor och vill att de ska våga tro på sin egen företagsamhet”, säger Anna Leima, regionchef Ung Företagsamhet Gävleborg.
NYHET Publicerad:

Underkänt betyg kräver krafttag i offentlig upphandling

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Det är oroande eftersom det i sin tur innebär en minskad konkurrens om uppdragen. Min uppmaning är därför följande. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Gävleborg i Sverigebotten på patent

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.
NYHET Publicerad:

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

OSUND KONKURRENS I juni slog det statligt ägda Arento AB upp portarna på sin nya filial i Söderhamn, något som djupt oroar de lokala företagarna. ”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.
NYHET Publicerad:

UF satsar på sommarlovsentreprenörer i Gävle

ENTREPRENÖRSKAP Inom ramen för Gävle kommuns erbjudande om feriearbete satsar Ung Företagsamhet i Gävleborg för nionde året i rad på sommarlovsentreprenörer i staden.