Ockelbo lägger grunden för fortsatt stärkt företagsklimat

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ockelbos företagsklimat går framåt. Kommunen klättrade 30 placeringar i den senaste rankningen och bäst har utvecklingen varit på området ”tjänstemäns attityder till företagande”. Nu vill man fortsätta utveckla dialogen med företagare och jobba vidare med de insatser som påbörjats. 

Magnus Jonsson

Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande, känner sig stolt över de arenor och arbetssätt för näringslivsarbetet som kommunen byggt upp, men poängterar samtidigt vikten av uthållighet för att fortsätta den positiva utvecklingen.

Vad har ni för mål för mandatperioden kopplat till företagsklimatet?

– Via kommunfullmäktige och utifrån vår vision 2030 har vi tagit fram sex strategier för att möta framtidens utmaningar. En av dessa sex strategier för kommunens arbete är att förbättra dialogen med företagare. Där har fullmäktige varit mycket tydliga. 

Vilka är de viktigaste handlingspunkterna just nu kopplat till företagsklimatet?

– För att lyckas med detta har vi redan påbörjat flera åtgärder. Under 2018 har alla nyckelpersoner i kommunen gått SKLs utbildning ”Förenkla helt enkelt”. Det har varit en väldigt bra utbildning för att förstå varandras olika roller och har på flera sätt varit ett uppvaknande för alla oss förtroendevalda. Det blev tydligt hur många olika myndighetskontakter som en företagare har, oavsett om du är stor eller liten. En annan del som vi påbörjat är att inrätta rollen företagslots på näringslivskontoret. I praktiken innebär det att när ett företag hör av sig till oss så bjuder vi in alla involverade myndigheter till ett startmöte. Det här är en relativt enkel insats men som blivit mycket uppskattat eftersom det är en stor avlastning för det lokala näringslivet. Sedan några år tillbaka gör vi också kontinuerliga företagsbesök en gång i månaden där jag tillsammans med kommunchef och näringslivschef och en skribent besöker de lokala företagen. Det kommer vi att fortsätta med.  Vi har också företagsdialogveckan varje år där alla förtroendevalda under en vecka åker ut tillsammans med kommunens tjänstemän och gör 60 företagsbesök. Vi har även inrättat nätverk där vi möter företagen regelbundet där företagen själva driver frågorna och vi finns med och för en kontinuerlig dialog. För två år sedan bildade vi ett näringslivsråd som träffas fyra gånger per år där det lokala näringslivet själva har utsett representanter.  För att ha en bra dialog med skolan sitter även skolchefen och enhetschefen för AME-integration med i rådet. Vi har även ett nätverk som behandlar upphandlingar av lokalproducerad mat, där kostchefen sitter med. Genom dessa organiserade nätverk har vi gjort näringslivsfrågorna till en del av kommunens styrning och ledning.

Vilka är de viktigaste prioriteringarna under mandatperioden kopplat till företagsklimatet?

– Vi ska fortsätta de insatser som vi påbörjat. Vi ska också utveckla några av dem. Varje år arrangerar vi till exempel framtidsdagen för skolans årskurs 4-9. Företagen bjuds in för att presentera de olika yrken som finns. Det samarbetet vill vi utöka så att vi får till ett faddersystem där ungdomarna hälsar på företagen. Dessutom vill vi se över vår översiktsplan så att vi kan föra en mer offensiv markpolitik. När företagen knackar på och vill bygga ut kan de inte vänta två år. Vi har byggt upp arenor och arbetssätt för näringslivsarbetet som jag är stolt över, men nu handlar det om att vara uthålliga och hålla i det arbete som vi startat. Den här typen av samarbeten tar lång tid att bygga upp, men går snabbt att rasera. Vi som kommun ska jobba för att vara smörjmedlet som gör det lite enklare för företagen att verka här. Planen och arenan har vi så det gäller bara att jobba på. Klassiskt fotarbete.

Vad kan företagen själva göra om de vill bidra till förbättringen av företagsklimatet?

– Man måste alltid börja med sig själv, oavsett om du är egen företagare, tjänsteman eller förtroendevald. Vill jag förbättra dialogen med det lokala näringslivet måste jag börja med mig själv och ta ansvar för att det är bra processer. Detsamma gäller för företagen. Som företagare har du skyldighet att vara aktiv, närvarande och att höra av dig. Vi finns alltid till hands, så det är bara att ställa frågan. Vi har byggt upp bra arenor för dialog, men får vi inga frågor har vi inget att prata om.

”Kompetensförsörjning och kommunikationer kan förbättras”

Susanne Engström, Ockelbo webbdesign

Susanne Engström äger och driver webbyrån Ockelbo Webbdesign. Hon menar att det finns flera områden där Ockelbo kommun kan förbättra sig för att stärka företagsklimatet.

Vilka är dina förväntningar på kommunen kopplat till ett förbättrat företagsklimat kommande mandatperiod?

– Jag tycker att det är viktigt att man jobbar mer aktivt för att säkra företagens framtida behov av kompetensförsörjning. Detta genom att till exempel implementera samverkanskonceptet ”Trossen” vilket fungerar utmärkt i exempelvis Gävle. Man har till vårt gemensamma näringslivsråd i år bjudit in representanter både från skolan och AME vilket är positivt och en bra början. Det vi behöver få till är en dialog parterna emellan för att mer konkret diskutera hur vi på bästa sätt ska samverka för ett än bättre företagsklimat i Ockelbo kommun.

– Man behöver också förbättra kommunikationerna, primärt inom kommunen men även till och från kommunen. Har man anställda som inte har bil så kan man till viss mån anpassa sig till de få turer som går, samt använda sig utav skolskjutsar. Men det blir inte alltid bra. Med andra ord är det svårt att anställa rätt kompetenser om de inte har tillgång till bil eller körkort. Under många år har man från turismnäringen ställt frågan till kommunen om att hjälpa till med att ta fram någon form av lösning när det gäller att transportera turister till och mellan de olika turistmålen inom kommunen. Kunde man kombinera den frågan med behovet av bättre kommunikationer inom kommunen så vore det utmärkt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Underkänt betyg kräver krafttag i offentlig upphandling

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Det är oroande eftersom det i sin tur innebär en minskad konkurrens om uppdragen. Min uppmaning är därför följande. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Gävleborg i Sverigebotten på patent

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.
NYHET Publicerad:

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

OSUND KONKURRENS I juni slog det statligt ägda Arento AB upp portarna på sin nya filial i Söderhamn, något som djupt oroar de lokala företagarna. ”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.
NYHET Publicerad:

UF satsar på sommarlovsentreprenörer i Gävle

ENTREPRENÖRSKAP Inom ramen för Gävle kommuns erbjudande om feriearbete satsar Ung Företagsamhet i Gävleborg för nionde året i rad på sommarlovsentreprenörer i staden.
NYHET Publicerad:

Öka kvaliteten i den svenska skolan

NY RAPPORT Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Gävleborg. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Kliv in i företagarens vardag och förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA För att klara de tuffa samhällsutmaningarna behöver vi undvika situationer där den offentliga verksamheten i Gävleborg och näringslivet hamnar i ett motsatsförhållande. Därför måste kommunerna i vår region byta perspektiv, kliva in i företagarens vardag och se över sin osunda konkurrens. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hofors bäst i länet men med hack i kurvan

FÖRETAGSKLIMAT I det sammanfattande omdömet i enkäten om det lokala företagsklimatet ger företagarna i Hofors den egna kommunen ett bra betyg. Det är visserligen en aning sämre än förra året, men Hofors är trots detta lilla hack i kurvan fortfarande klart bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Gävles företagsklimat sämst i länet

FÖRETAGSKLIMAT Gävles företagare ger kommunens företagsklimat ett uselt betyg i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Vi måste gå 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett ännu sämre resultat. Det sammanfattande omdömet blir nu 2,6. Det är bara en aning över bottennoteringen från 2004.
NYHET Publicerad:

Sämre företagsklimat i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I sex av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än föregående mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

UF-silver till Gävleborg

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6-7 maj avgjordes SM i Ung Företagsamhet på Stockholms Mässan. 20 elever från Gävleborg ställde ut och deltog i olika tävlingskategorier med en enorm kreativitet, vilja och entreprenörskap. Adrian Skoglund, Thoren Business School i Gävle, vann silver i kategorin ”Årets Säljare”.
NYHET Publicerad:

FRAMFÖR-företagen utsedda

FRAMFÖR För nittonde året i rad uppmärksammas 50 företag i FRAMgångsrikt FÖRetag; FRAMFÖR i Gästrikland.
NYHET Publicerad:

EU-valet är viktigt för vårt välstånd

KRÖNIKA "Den 26 maj hålls det val till Europaparlamentet i Sverige och denna gång röstar vi om Europas framtid. Utmaningarna är stora med Brexit, växande protektionism och en osäker geopolitisk utveckling. Det är därför viktigt att vi inte glömmer bort själva ursprungstanken med vårt europeiska samarbete som är att bevara fred genom handel och ekonomisk integration", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram som ger jobb

GYMNASIEVALET I dagarna har länets drygt 3 000 niondeklassare fått sina preliminära antagningsbesked till gymnasiet. Svenskt Näringsliv har granskat söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen. Granskningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Finns vilja, finns möjligheter

KRÖNIKA "Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsamheten i Gävleborgs län 2019" visar på att i sju av regionens tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i vår region näst svagast i Sverige", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lyckad regional UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Årets mest företagsamma dag i Gävleborg var torsdag den 14 mars i Iggesund. Då gick den regionala UF-mässan ”Entreprenörskap på riktigt 2019” av stapeln och Igge Camp fylldes av kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Nordanstig satsar på företagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Nordanstigs företagsklimat har stärkts det senaste året. Ola Wigg (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han framhåller god kommunikation mellan kommunen och företagen som en väg för att stärka företagsklimatet ytterligare.
NYHET Publicerad:

”Från socialt perspektiv till arbetsmarknadsperspektiv”

INSPIRATION Hur kan företagen vara en del av lösningen i lokala insatser för jobb och integration? Hur kan kommunen underlätta och vara rådgivande för företagens väg genom myndighetsdjungeln? Hur höjer man tillsammans ambitionen för ett bättre lokalt företagsklimat? Det var några av frågeställningarna som diskuterades under Svenskt Näringslivs inspirationsdagar i mars 2019.
NYHET Publicerad:

Ockelbo lägger grunden för fortsatt stärkt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Ockelbos företagsklimat går framåt. Nu vill man fortsätta utveckla dialogen med företagare och jobba vidare med de insatser som påbörjats.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsorganisation ska stärka Söderhamn

FÖRETAGSKLIMAT Sedan 2016 har företagsklimatet i Söderhamn stadigt försämrats och i den senaste rankingen hamnade kommunen på plats 289 av landets 290 kommuner. John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande, hoppas att en ny kommunal näringslivsorganisation ska hjälpa till att stärka företagsklimatet.