Toppbetyg för privata hälsocentraler

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Patienterna ger privatdrivna hälsocentraler höga betyg. Tendensen är densamma över hela landet. Av hälsocentralerna i Gävleborg går de sex toppbetygen till sådana som är privatägda. Först på plats sju kommer en hälsocentral som drivs i offentlig regi. Det visar den nationella patientenkäten från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Robert Hill

Robert Hill, Oxtorgets Hälsocentral

Allra bäst i Gävleborg lyckas Oxtorgets Hälsocentral i Söderhamn.

– Kontinuitet och bra bemötande har gjort att många tycker om oss och ger oss höga betyg, säger Robert Hill, som är verksamhetschef och en av sex delägare i Doktorama AB där Oxtorgets Hälsocentral ingår.

Kontinuiteten ligger i att patienterna i största möjliga utsträckning får träffa samma läkare, samma sköterska eller samma kurator vid varje besök. Dessutom att Oxtorget har funnits länge.

– Företaget startades som en familjeläkarmottagning 1994 och omvandlades sedan till den nuvarande formen när hälsovalet infördes, berättar Robert Hill.

Han pekar också på att Oxtorget ägs och drivs av personer som hela tiden deltar aktivt i det praktiska arbetet som en framgångsfaktor.

Oxtorgets Hälsocentral har idag 17 medarbetare. Antalet listade patienter är ungefär 5 400. Robert Hill räknar inte med att det kommer att bli så värst många fler.

– Vi har resonerat om ett listningsstopp. Det stora problemet är att få tag på personal. Den fortsatta tillväxten kanske istället kommer att ske i Hudiksvall. Det är lättare att rekrytera till en kommun där det finns ett sjukhus, konstaterar Robert Hill.

Ensidiga satsning har lett till försämring

Robert Hill tycker att Region Gävleborg inte ägnat tillräckligt intresse åt primärvården.

– Den ensidiga satsningen på specialistvården har lett till att arbetsvillkoren och rekryteringsförutsättningarna för primärvården kraftigt försämrats de senaste åren. Regionen har räknat upp specialistvårdens ersättning med över 31 procent sedan 2010 medan motsvarande siffra för hälsovalet bara är drygt sju procent, säger Robert Hill.

Eira Hälsocentral i Gävle ligger också högt på topplistan. Den startade 2014 och har i nuläget cirka 6 800 listade patienter.

Andreas Puhlmann

Andreas Puhlmann, Eira Hälsocentral

– Kontinuiteten är huvudförklaringen till vårt höga betyg, men vad som också spelar in är den höga tillgängligheten och att vi har en bra anda på arbetsplatsen, menar Andreas Puhlmann, verksamhetschef, specialistläkare och en av grundarna till Eira Hälsocentral inom Praktikertjänst.

Som en stor utmaning för verksamheten ser han den stora ökningen av antalet patienter och hur man på bästa sätt ska klara den.

– En annan utmaning är rekryteringen av personal i bristyrken. Jag tänker främst på distriktssköterskor och arbetsterapeuter. Ytterligare ett område är den snedvridna konkurrensen mellan privat och offentligt drivna primärvårdsenheter, där de offentliga gynnas ekonomiskt, betonar Andreas Puhlmann.

Ideologiskt färgad debatt

Diskussionerna om vinster i välfärden berör naturligtvis ett företag som Eira Hälsocentral.

– Debatten är ideologiskt färgad. Jag känner inte igen mig i argumenten om att privat driven vård tummar på kvalitet och arbetsmiljö till förmån för vinstuttag. Patientenkäten visar något helt annat. Förslagen som finns är ett hot för många privata verksamheter i välfärden, inom minst inom sjukvården, poängterar Andreas Puhlmann.

Aleris Hälsocentral Voxnadalen i Alfta finns också med bland dem som placerar sig mycket högt i patientenkäten i Gävleborg. Hälsocentralen startades 2010 och har idag drygt 2 000 listade patienter.

Verksamhetschefen Rakel Sundin menar att ett ständigt patientfokus är en viktig orsak till att så många är så nöjda.

Rakel Sundin

Rakel Sundin, Aleris Hälsocentral

– En annan förklaring är att våra medarbetare håller en hög nivå i sin yrkeskompetens och erbjuder en mycket god tillgänglighet för våra patienter. Det är också viktigt att de närmaste cheferna med ett helhjärtat och engagerat ledarskap ger medarbetarna både frihet och ansvar att skapa det bästa för patienterna. Vi har en välkomnande mottagningsmiljö och ett personligt omhändertagande av varje patient, förklarar Rakel Sundin.

Aleris Hälsocentral Voxnadalen jobbar med en anpassning till en växande patienttillströmning.

– Vi behöver skapa arbetssätt som gör att vi kan ta emot fler patienter på vår lokalmässigt begränsade mottagning, säger Rakel Sundin.

Sören Karlsson   

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Underkänt betyg kräver krafttag i offentlig upphandling

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Det är oroande eftersom det i sin tur innebär en minskad konkurrens om uppdragen. Min uppmaning är därför följande. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Gävleborg i Sverigebotten på patent

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.
NYHET Publicerad:

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

OSUND KONKURRENS I juni slog det statligt ägda Arento AB upp portarna på sin nya filial i Söderhamn, något som djupt oroar de lokala företagarna. ”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.
NYHET Publicerad:

UF satsar på sommarlovsentreprenörer i Gävle

ENTREPRENÖRSKAP Inom ramen för Gävle kommuns erbjudande om feriearbete satsar Ung Företagsamhet i Gävleborg för nionde året i rad på sommarlovsentreprenörer i staden.
NYHET Publicerad:

Öka kvaliteten i den svenska skolan

NY RAPPORT Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Gävleborg. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Kliv in i företagarens vardag och förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA För att klara de tuffa samhällsutmaningarna behöver vi undvika situationer där den offentliga verksamheten i Gävleborg och näringslivet hamnar i ett motsatsförhållande. Därför måste kommunerna i vår region byta perspektiv, kliva in i företagarens vardag och se över sin osunda konkurrens. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hofors bäst i länet men med hack i kurvan

FÖRETAGSKLIMAT I det sammanfattande omdömet i enkäten om det lokala företagsklimatet ger företagarna i Hofors den egna kommunen ett bra betyg. Det är visserligen en aning sämre än förra året, men Hofors är trots detta lilla hack i kurvan fortfarande klart bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Gävles företagsklimat sämst i länet

FÖRETAGSKLIMAT Gävles företagare ger kommunens företagsklimat ett uselt betyg i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Vi måste gå 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett ännu sämre resultat. Det sammanfattande omdömet blir nu 2,6. Det är bara en aning över bottennoteringen från 2004.
NYHET Publicerad:

Sämre företagsklimat i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I sex av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än föregående mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

UF-silver till Gävleborg

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6-7 maj avgjordes SM i Ung Företagsamhet på Stockholms Mässan. 20 elever från Gävleborg ställde ut och deltog i olika tävlingskategorier med en enorm kreativitet, vilja och entreprenörskap. Adrian Skoglund, Thoren Business School i Gävle, vann silver i kategorin ”Årets Säljare”.
NYHET Publicerad:

FRAMFÖR-företagen utsedda

FRAMFÖR För nittonde året i rad uppmärksammas 50 företag i FRAMgångsrikt FÖRetag; FRAMFÖR i Gästrikland.
NYHET Publicerad:

EU-valet är viktigt för vårt välstånd

KRÖNIKA "Den 26 maj hålls det val till Europaparlamentet i Sverige och denna gång röstar vi om Europas framtid. Utmaningarna är stora med Brexit, växande protektionism och en osäker geopolitisk utveckling. Det är därför viktigt att vi inte glömmer bort själva ursprungstanken med vårt europeiska samarbete som är att bevara fred genom handel och ekonomisk integration", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram som ger jobb

GYMNASIEVALET I dagarna har länets drygt 3 000 niondeklassare fått sina preliminära antagningsbesked till gymnasiet. Svenskt Näringsliv har granskat söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen. Granskningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Finns vilja, finns möjligheter

KRÖNIKA "Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsamheten i Gävleborgs län 2019" visar på att i sju av regionens tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i vår region näst svagast i Sverige", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lyckad regional UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Årets mest företagsamma dag i Gävleborg var torsdag den 14 mars i Iggesund. Då gick den regionala UF-mässan ”Entreprenörskap på riktigt 2019” av stapeln och Igge Camp fylldes av kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Nordanstig satsar på företagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Nordanstigs företagsklimat har stärkts det senaste året. Ola Wigg (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han framhåller god kommunikation mellan kommunen och företagen som en väg för att stärka företagsklimatet ytterligare.
NYHET Publicerad:

”Från socialt perspektiv till arbetsmarknadsperspektiv”

INSPIRATION Hur kan företagen vara en del av lösningen i lokala insatser för jobb och integration? Hur kan kommunen underlätta och vara rådgivande för företagens väg genom myndighetsdjungeln? Hur höjer man tillsammans ambitionen för ett bättre lokalt företagsklimat? Det var några av frågeställningarna som diskuterades under Svenskt Näringslivs inspirationsdagar i mars 2019.
NYHET Publicerad:

Ockelbo lägger grunden för fortsatt stärkt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Ockelbos företagsklimat går framåt. Nu vill man fortsätta utveckla dialogen med företagare och jobba vidare med de insatser som påbörjats.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsorganisation ska stärka Söderhamn

FÖRETAGSKLIMAT Sedan 2016 har företagsklimatet i Söderhamn stadigt försämrats och i den senaste rankingen hamnade kommunen på plats 289 av landets 290 kommuner. John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande, hoppas att en ny kommunal näringslivsorganisation ska hjälpa till att stärka företagsklimatet.