Toppbetyg för privata hälsocentraler

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Patienterna ger privatdrivna hälsocentraler höga betyg. Tendensen är densamma över hela landet. Av hälsocentralerna i Gävleborg går de sex toppbetygen till sådana som är privatägda. Först på plats sju kommer en hälsocentral som drivs i offentlig regi. Det visar den nationella patientenkäten från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Robert Hill

Robert Hill, Oxtorgets Hälsocentral

Allra bäst i Gävleborg lyckas Oxtorgets Hälsocentral i Söderhamn.

– Kontinuitet och bra bemötande har gjort att många tycker om oss och ger oss höga betyg, säger Robert Hill, som är verksamhetschef och en av sex delägare i Doktorama AB där Oxtorgets Hälsocentral ingår.

Kontinuiteten ligger i att patienterna i största möjliga utsträckning får träffa samma läkare, samma sköterska eller samma kurator vid varje besök. Dessutom att Oxtorget har funnits länge.

– Företaget startades som en familjeläkarmottagning 1994 och omvandlades sedan till den nuvarande formen när hälsovalet infördes, berättar Robert Hill.

Han pekar också på att Oxtorget ägs och drivs av personer som hela tiden deltar aktivt i det praktiska arbetet som en framgångsfaktor.

Oxtorgets Hälsocentral har idag 17 medarbetare. Antalet listade patienter är ungefär 5 400. Robert Hill räknar inte med att det kommer att bli så värst många fler.

– Vi har resonerat om ett listningsstopp. Det stora problemet är att få tag på personal. Den fortsatta tillväxten kanske istället kommer att ske i Hudiksvall. Det är lättare att rekrytera till en kommun där det finns ett sjukhus, konstaterar Robert Hill.

Ensidiga satsning har lett till försämring

Robert Hill tycker att Region Gävleborg inte ägnat tillräckligt intresse åt primärvården.

– Den ensidiga satsningen på specialistvården har lett till att arbetsvillkoren och rekryteringsförutsättningarna för primärvården kraftigt försämrats de senaste åren. Regionen har räknat upp specialistvårdens ersättning med över 31 procent sedan 2010 medan motsvarande siffra för hälsovalet bara är drygt sju procent, säger Robert Hill.

Eira Hälsocentral i Gävle ligger också högt på topplistan. Den startade 2014 och har i nuläget cirka 6 800 listade patienter.

Andreas Puhlmann

Andreas Puhlmann, Eira Hälsocentral

– Kontinuiteten är huvudförklaringen till vårt höga betyg, men vad som också spelar in är den höga tillgängligheten och att vi har en bra anda på arbetsplatsen, menar Andreas Puhlmann, verksamhetschef, specialistläkare och en av grundarna till Eira Hälsocentral inom Praktikertjänst.

Som en stor utmaning för verksamheten ser han den stora ökningen av antalet patienter och hur man på bästa sätt ska klara den.

– En annan utmaning är rekryteringen av personal i bristyrken. Jag tänker främst på distriktssköterskor och arbetsterapeuter. Ytterligare ett område är den snedvridna konkurrensen mellan privat och offentligt drivna primärvårdsenheter, där de offentliga gynnas ekonomiskt, betonar Andreas Puhlmann.

Ideologiskt färgad debatt

Diskussionerna om vinster i välfärden berör naturligtvis ett företag som Eira Hälsocentral.

– Debatten är ideologiskt färgad. Jag känner inte igen mig i argumenten om att privat driven vård tummar på kvalitet och arbetsmiljö till förmån för vinstuttag. Patientenkäten visar något helt annat. Förslagen som finns är ett hot för många privata verksamheter i välfärden, inom minst inom sjukvården, poängterar Andreas Puhlmann.

Aleris Hälsocentral Voxnadalen i Alfta finns också med bland dem som placerar sig mycket högt i patientenkäten i Gävleborg. Hälsocentralen startades 2010 och har idag drygt 2 000 listade patienter.

Verksamhetschefen Rakel Sundin menar att ett ständigt patientfokus är en viktig orsak till att så många är så nöjda.

Rakel Sundin

Rakel Sundin, Aleris Hälsocentral

– En annan förklaring är att våra medarbetare håller en hög nivå i sin yrkeskompetens och erbjuder en mycket god tillgänglighet för våra patienter. Det är också viktigt att de närmaste cheferna med ett helhjärtat och engagerat ledarskap ger medarbetarna både frihet och ansvar att skapa det bästa för patienterna. Vi har en välkomnande mottagningsmiljö och ett personligt omhändertagande av varje patient, förklarar Rakel Sundin.

Aleris Hälsocentral Voxnadalen jobbar med en anpassning till en växande patienttillströmning.

– Vi behöver skapa arbetssätt som gör att vi kan ta emot fler patienter på vår lokalmässigt begränsade mottagning, säger Rakel Sundin.

Sören Karlsson   

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

220 UF-företag ställer ut vid mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Den 19 mars arrangeras årets regionala UF-mässa i Tennishallen på Hällåsen i Söderhamn. Mässan är öppen för allmänheten mellan klockan 12.00 – 18.00 och avslutas med en pampig prisutdelning. "Det blir en energifylld dag full av inspiration, spännande idéer och företagsamma ungdomar där UF-företagen ställer ut och säljer sina varor och tjänster", säger projektledare Linnea Larsson.
NYHET Publicerad:

Energiprogrammet i Hudiksvall leder snabbt till jobb

UTBILDNING I Gävleborgs län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

God Jul & Gott Nytt År!

JULHÄLSNING Svenskt Näringsliv Gävleborg vill passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett företagsamt gott nytt år.
NYHET Publicerad:

Liten tillbakagång av antalet UF-elever i länet

UNG FÖRETAGSAMHET I år startar och driver 1256 gymnasieelever UF-företag i Gävleborg. Det är en minskning med 17 elever jämfört med förra året. Det visar nya siffror från Ung Företagsamhet efter att registreringen stängde den 1 december.
NYHET Publicerad:

Stort kompetensbehov inom industrin

KRÖNIKA Trots att Gävleborg är det län i Sverige med högst arbetslöshet så har industrin i regionen väldigt svårt att hitta rätt kompetens. Inte minst saknas mängder av maskinoperatörer, tekniker, svetsare och mekaniker. Det är hög tid att denna obalans åtgärdas genom effektivare satsningar inom utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet – en fråga i näringslivets fokus

FÖRETAGSBESÖK Sandviks och Nilars hållbarhetsarbete lockade Svensk Näringslivs vd Jan-Olof Jacke. Det finns en genuin vilja i näringslivet att göra något bra för klimatet, konstaterar han, efter att ha besökt 300 företag runt om i landet.
NYHET Publicerad:

Politiker, prioritera brotten mot företagare!

KRÖNIKA "Vi möter många företagare som vittnar om hur brottslighet och otrygghet i allt högre grad drabbar deras företag. Det borde vara en självklarhet att det ska vara tryggt att driva företag i hela Sverige men så är det inte i dag", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

UF Gävleborg bäst i Sverige på grundskolan

UNG FÖRETAGSAMHET Under förra läsåret uppvisade Ung Företagsamhet Gävleborg de bästa resultaten i Sverige vad gäller läromedel och utbildningar till barn och ungdomar inom grundskolan.
NYHET Publicerad:

Ung Företagsamhet viktigt för Gävleborg

ENTREPRENÖRSKAP I tider som råder där kommuners försörjningsbörda ökar, ekonomin utmanas och besparingskrav föreligger är det viktigare än någonsin att investera i framtiden. Att investera i framtida entreprenörer, som oavsett om de går till en anställning eller startar egna företag, kommer skapa jobb, skatteintäkter och vara företagsamma. Det skriver styrelsen för Ung Företagsamhet Gävleborg i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Allt blinkar rött – ekonomin bromsar in

KRÖNIKA Vi möts i rask takt av att världskonjunkturen försämras. Att Sverige och vår region dras med i den globala konjunktursvackan är därmed ingen överraskning. Detta scenario har flera bedömare förutspått sedan en bra tid tillbaka. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Välbesökt Arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Gävleborg en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Intresset för de nio valbara seminarierna var stort och över 100 personer deltog.
NYHET Publicerad:

Fem av tio kommuner faller i årets ranking

RANKING 2019 Gävleborgs bästa företagsklimat finns fortsatt i Hofors. Däremot faller kommunen med hela 50 placeringar från förra årets mätning. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet som släpptes idag.
NYHET Publicerad:

Överdramatisera inte Arbetsförmedlingens omdaning

KRÖNIKA I januariavtalet slås det fast att Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden. Det är lovvärt och kommer inte en dag för sent. Samtidigt pågår en omdaning av såväl kontorsnät och personalstyrka. I det läge som råder ska vi varken överdriva, eller underdriva, konsekvenserna av en sådan omställning. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Mattias Durnik

FÖRETAGSKLIMAT Den 1 augusti började Mattias Durnik som näringslivsdirektör i Gävle kommun. Vi passade på att gratulera och ställa några frågor.
NYHET Publicerad:

Nytt spännande läsår med UF

UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet Gävleborg kickar i dagarna igång ett nytt läsår och nya elever ska utbildas i entreprenörskap, starta och driva sina UF-företag. ”Vi tror på unga människor och vill att de ska våga tro på sin egen företagsamhet”, säger Anna Leima, regionchef Ung Företagsamhet Gävleborg.
NYHET Publicerad:

Underkänt betyg kräver krafttag i offentlig upphandling

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Det är oroande eftersom det i sin tur innebär en minskad konkurrens om uppdragen. Min uppmaning är därför följande. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Gävleborg i Sverigebotten på patent

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.
NYHET Publicerad:

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

OSUND KONKURRENS I juni slog det statligt ägda Arento AB upp portarna på sin nya filial i Söderhamn, något som djupt oroar de lokala företagarna. ”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.
NYHET Publicerad:

UF satsar på sommarlovsentreprenörer i Gävle

ENTREPRENÖRSKAP Inom ramen för Gävle kommuns erbjudande om feriearbete satsar Ung Företagsamhet i Gävleborg för nionde året i rad på sommarlovsentreprenörer i staden.