Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET4 november 2020

Att rädda jobb i livskraftiga företag måste vara fokus

2020 har varit ett minst sagt annorlunda år för våra riksdagsledamöter. Med en ny verklighet att förhålla sig till såg vi under våren en bred politisk sammanslutning kring de stödpaket som lanserades till krisande företag. Trots att många företag fortfarande lider behöver vi också prata om hur vi bäst återstartar ekonomin på nytt. Hanna Westerén (S) är en av två riksdagsledamöter som representerar Gotland och är även gruppledare för sitt parti i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott. Här delar hon sina tankar om hur vi bäst återstartar Sverige och Gotland. 

”Att rädda jobb i livskraftiga företag måste vara fokus även fortsättningsvis. Företagen måste också våga anställa på nytt”, säger riksdagsledamot Hanna Westerén.
Foto: Sveriges riksdag

Svenskt Näringsliv region Gotland arbetar för att främja ett gott företagsklimat i regionen genom att påverka för bättre villkor och förutsättningar för företagen. Du har tidigare suttit som ledamot i näringsutskottet och arbetat med just dessa frågor.

Vad betyder ett gott företagsklimat för dig?
Ett gott företagsklimat börjar med en ständigt närvarande dialog mellan det offentliga och näringslivet med en förståelse för varandras förutsättningar. Det är viktigt att båda parter tillsammans bär och känner ansvar för den regionala tillväxten. I ett samhälle som Gotland som är så sammansatt och där olika aktörer är beroende av varandra blir detta ansvar ännu viktigare. Inom det offentliga ska vägledning vara målet i kontakten med företagen och det är viktigt att personalen är rustad med rätt kunskap. Det offentliga har en stor verktygslåda för att främja näringslivet, det såg vi inte minst nu under krisen. Att nyttja denna verktygslåda på rätt sätt bidrar till ett gott företagsklimat. Ett sätt att göra det är att främja de företag som arbetar för en hållbar omställning genom riktade investeringsstöd.

Inom det offentliga ska vägledning vara målet i kontakten med företagen och det är viktigt att personalen är rustad med rätt kunskap

Hur kan du i din roll bidra till att återstarta och utveckla det lokala näringslivet på Gotland?
– Min roll i återstarten består av att hela tiden vara brobyggaren och förordna lösningar. Jag har Gotlands näringsliv i åtanke i kontakter på olika nivåer. På så sätt främjar jag samverkan, förmedlar kontakter och kunskaper om hur det offentliga kan stötta genom olika stöd. Det är viktig att alltid ha ett öga för vilka möjligheter som står till buds och bidra till att peka på Gotlands unika förutsättningar för att attrahera investeringar hit. Inom energi- och klimatomställningen har Gotland en otrolig potential som pilot av olika slag, men det får inte förta att vi måste ha stabila grundförutsättningar i termer av till exempel kabel och kommunikationer.

– Jag tycker Gotland har lyckats med att bli en attraktiv besöksdestination, nu måste vi titta på nästa steg. Hur lockar vi människor under hela året och hur kan vi dra nytta av att arbete på distans nu blivit en norm? Vi behöver också paketera ett erbjudande kring vad det innebär att flytta till Gotland, vad arbetsmarknaden här erbjuder och hur strukturen kring välfärdstjänster som förskolor ser ut.

Andelen som arbetar ligger idag på den lägsta nivån på över 20 år. Vilka åtgärder är viktigast för att fler ska komma i arbete?
– Att rädda jobb i livskraftiga företag måste vara fokus även fortsättningsvis. Företagen måste också våga anställa på nytt. I våras drogs det stora penseldrag genom breda stöd till många branscher. Nu måste vi fokusera på träffsäkra insatser anpassade till de olika branschernas behov. En annan viktig fråga är satsningen på kompetensförsörjningen genom yrkesvux. Att möta företagens behov av kompetens är otroligt viktigt för att fler ska komma i arbete. Den gröna omställningen kan skapa massor av nya arbetstillfällen om det görs rätt. Här måste incitament från det offentliga nå ut till företag som satsar på en grön omställning. Att våga investera i ny klimatsmart anläggning är kostsamt men långsiktigt ska man kunna vinna på det. 

– Jag ser också en stor potential i offentlig upphandling för att skapa fler jobb. Det finns stora upphandlingsbehov inom till exempel infrastruktur. Att satsa på mindre delupphandlingar är viktigt för att främja leverantörer av olika storlek så att fler känner att det offentliga kan bli en stabil och viktig kund. Tillkomsten av upphandlingsmyndigheten var ett steg i rätt riktning. Men på lokal nivå finns fortfarande mycket att göra för att effektivisera och förenkla processen på ett rättssäkert och hållbart sätt. Det är viktigt för att höja nyttan för medborgarna och näringslivets utveckling.

Avslutningsvis, tre snabba! Vad är de tre viktigaste frågorna för näringslivet på Gotland enligt dig?

  • Säkra, hållbara och kostnadseffektiva kommunikationer
  • Kompetensförsörjning
  • Regelförenkling och förbättrad myndighetsutövning

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist