Skylt på butiksdörr "Stängt pga strömavbrott"
Foto: Johan Nilsson / TT

Näringslivet på Gotland har senaste tiden drabbats hårt av strömavbrott och effekterna är kännbara.

Elavbrotten på Gotland tydliggör vikten av leveranssäkerhet

NYHET Publicerad

ELFÖRSÖRJNING Gotland har under de senaste dygnen upplevt ett antal oplanerade större strömavbrott. Detta till följd av ett nödvändigt underhållsarbete som just nu pågår på de högspänningsförbindelser som finns mellan ön och fastlandet. Effekterna av underhållsarbetet har dock blivit större än vad som aviserats i förväg.

Kirsten Åkerman

"Situationen vi befinner oss i är en glasklar illustration av att elförsörjningen till ön måste vara säker och att dialogen måste bli bättre", säger Kirsten Åkerman.

Maria Sunér Fleming

"Hur vi säkrar elsystemets leveranssäkerhet i framtiden är helt klart en fråga som nästa regering behöver ta tag i redan nu i höst", säger Maria Sunér Fleming.

Näringslivet på Gotland har drabbats hårt och effekterna är kännbara. Kirsten Åkerman, regionchef för Svenskt Näringsliv på Gotland berättar att det gotländska näringslivet har efterfrågat dialog kring det planerade arbetet på kabeln, särskilt när det stod klart att så många skulle komma att påverkas av eventuella avbrott.

– De senaste dagarnas stora och många avbrott är någonting helt annat än vad som kommunicerats i förväg. Företagare i många branscher har fått stora problem praktiskt och detta får betydande ekonomiska konsekvenser, inte minst för företag där det kan ta lång tid att reparera skadad utrustning.

– Situationen vi befinner oss i är en glasklar illustration av att elförsörjningen till ön måste vara säker och att dialogen måste bli bättre, säger Kirsten Åkerman.

Maria Sunér Fleming, enhetschef för Energi, Infrastruktur och Miljö på Svenskt Näringsliv menar att det som nu har hänt på Gotland tydligt illustrerar vikten av en trygg och stabil elförsörjning i ett modernt samhälle, och hur centralt detta är för näringslivet:

– Det är en försmak av vad som kan hända om inte leveranssäkerheten värnas. Det är inte minst oroande när vi är på väg in i en tid av försämrad kraftbalans de kommande vintrarna när ytterligare två kärnkraftsreaktorer stängs 2019 och 2020, och som riskerar leda till liknande problem i stora delar av södra Sverige. Dessutom har vi en situation med ett allt mer ansträngt elnät, där det inte är självklart att man kan överföra den el som efterfrågas i framtiden.

– Hur vi säkrar elsystemets leveranssäkerhet i framtiden är helt klart en fråga som nästa regering behöver ta tag i redan nu i höst. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Att kasta sten i glashus gynnar inte klimatet

KOMMENTAR När organisationer som Svensk Vindenergi och 100 procent förnybart anklagar Svenskt Näringsliv för att ha bestämt sig för resultatet innan analysen är gjord så kastar de sten i glashus. I debatten om Sveriges framtida energisystem är det nödvändigt med ett teknikneutralt perspektiv, skriver Lina Håkansdotter, chef för hållbarhet och infrastruktur, i en kommentar till en debattartikel i DN.
NYHET Publicerad:

Ökad risk för effektbrist i svenska elsystemet

KOMMENTAR Det svenska elkraftsystemet är sårbart, enligt Svenska kraftnät. Uppgifterna oroar Lina Håkansdotter, chef för hållbarhet och infrastruktur. Hon skriver att Svenskt Näringsliv driver flera projekt med målet att Sverige ska ha en klimatneutral, leveranssäker och konkurrenskraftig elförsörjning till 2045.
NYHET Publicerad:

Så stor blir efterfrågan på el för transportsektorn 2045

ELFÖRSÖRJNING Elanvändningen väntas öka kraftigt de kommande åren. En av de sektorer som är redo för ett teknikskifte är transportsektorn som ska gå från fossila bränslen till biodrivmedel och el.
NYHET Publicerad:

Stena: Framtida elbrist kan stoppa satsningen på elfärjor

ELFÖRSÖRJNING Stena har långt framskridna planer på att elektrifiera färjor för kortare sträckor. Men det går inte om inte regeringen garanterar elförsörjningen. ”Vi upplever just nu att det är svårt att få garantier kring elförsörjningen för att kunna göra den omställning som vi vill”, säger Claes Berglund, Stena.
NYHET Publicerad:

Mer svensk el betyder färre globala utsläpp

DEBATT Tillverkningen av elbilsbatterier i Tyskland leder till nio gånger högre klimatutsläpp än i Sverige. Om Sverige ska leva upp till ambitionen att bidra till mesta möjliga globala klimatnytta måste vi göra vad vi kan för att underlätta för svensk elintensiv industri och för att investeringar förläggs hit, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Elavbrotten på Gotland tydliggör vikten av leveranssäkerhet

ELFÖRSÖRJNING Gotland har under de senaste dygnen upplevt ett antal oplanerade större strömavbrott. Detta till följd av ett nödvändigt underhållsarbete som just nu pågår på de högspänningsförbindelser som finns mellan ön och fastlandet. Effekterna av underhållsarbetet har dock blivit större än vad som aviserats i förväg.
NYHET Publicerad:

Dubbla signaler om svensk elförsörjning

KOMMENTAR Partierna som ingick en energiöverenskommelse har inlett diskussioner. Besluten som rör kärnkraften är viktiga och bra för att trygga den långsiktiga elförsörjningen i Sverige. Mindre bra är beslutet om elcertifikatsystemet. Behovet av ny kraft är litet före 2030 och påverkan på elmarknaden av subventionerna kan bli stor, skriver energiexpert Maria Sunér Fleming.