NYHET18 oktober 2022

Energikrisen pressar företag och ställer krav på politiken

Den regering som nu ska tillträda står inför flera stora utmaningar. En av dessa är hur energipolitiken ska utformas som kan möta både den nuvarande höga efterfrågan samt framtidens efterfrågan som om 30 år beräknas vara mer än dubbelt så hög som idag. För företagen i elprisområde 3, som innefattar Gotland och Stockholm, finns det en stor tveksamhet till dagens energipolitik. 80 procent av elprisområdets företagare uppger att de inte har förtroende för dagens energipolitik och att framtidens efterfrågan kommer kunna mötas. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel där 2500 företag i elprisområde 3 har fått tycka till om elförsörjningen.

Thomas Östlund, vd på Protos, oroas över vinterns elpriser och vidtar nu flera besparingsåtgärder.Foto: Malin Vinberg/Protos

Den osäkra framtiden kring hur elförsörjningens efterfrågan kommer att mötas och de kraftigt stigande priserna, är något som slår hårt mot företagen i elprisområde 3. Endast var fjärde företag i området har prissäkrat minst 50 procent av sin elanvändning inför de kommande åren. Detta gör företagen mycket sårbara för det skenande elpriset. Att många företag inte heller har haft möjligheten att göra investeringar för att själva säkerställa en elproduktion, är även det något som sätter elprisområde 3 i en utsatt position. Planerade investeringar kan komma att behövas sättas på paus för många av företagen. Tre av fem företagare uppger att de är tveksamma till att investera eller bygga ut eftersom de inte känner sig trygga med att elen kommer kunna levereras.

Nathalie Marnell, Svenskt Näringsliv, ser ett allt mer akut läge för många företag och menar att det nu krävs ett kraftfullt agerande från regeringen och EU, men även landets kommuner.
Foto: Stefan Tell

Även på Gotland är framtiden oviss. Thomas Östlund, vd på en av Gotlands största arbetsgivare ”Protos” (fd Gotlands Slagteri), säger att trots att de har bundit en stor del av sina elkostnader så känner de av höjningarna.

– Vi har idag bundit 65% av priset på vår elförbrukning men trots detta är ovissheten stor. Vi ser redan nu stora ökade kostnader i den rörliga delen av elavtalet och detta slår oavkortat mot vår lönsamhet i verksamheten, säger Thomas Östlund.

När vintern nu närmar sig och osäkerheten kring hur situationen kommer att se ut höjs oron.

– Hur dyrt det kan komma att bli under vintern oroar oss. Vi har därför börjat titta på olika besparingsåtgärder. Bland annat så är vi mitt uppe i att byta ut all vår belysning till LED och vi har även börjat mäta förbrukningen på olika avdelningar för att se var och om vi kan spara in på el och vatten, säger Thomas Östlund.

Utöver dessa åtgärder som fokuserar på att motverka det akuta hotet från energikrisen, så har ”Protos” även planer som långsiktigt kan hjälpa deras verksamhet.

– Som ett steg mot att bli mer självförsörjande har vi gått vidare med investeringar i solpaneler, säger Thomas Östlund.

Nathalie Marnell, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringslivs regionkontor Stockholm Gotland ser bekymrat på framtiden men menar att det finns åtgärder som offentlig sektor kan ta till för att stötta det lokala näringslivet.

– Vi ser nu hur situationen för allt fler företag börjar bli akut. Nu krävs ett kraftfullt agerande från regeringen och EU, men även kommuner har möjlighet att agera och därmed bidra till att fler företag får möjlighet att överleva krisen. Åtgärder som att hantera energieffektiviserings- och installationsärenden skyndsamt i den kommunala tillståndsprocessen och reducera avgifter som rör energirelaterade investeringar gör stor skillnad i en redan pressad situation, säger Nathalie Marnell.

ElpriserEnergiförsörjning
Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist