NYHET23 maj 2023

Företagen och politikerna överens om hur företagsklimatet ska förbättras

Kortare handläggningstider, fler bostäder, fler som går en yrkesutbildning och bättre dialog mellan företagen och regionen. Det är fyra av de högst prioriterade frågorna för ett förbättrat gotländskt företagsklimat, enligt företagen. Och när politikerna tillfrågas tycker de likadant.

Att det finns en samstämmighet mellan företagen och politiken är en bra grund att stå på inför det fortsatta arbetet med att förbättra företagsklimatet menar Olle Karstorp. Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

221 gotländska företag har satt betyg på det lokala företagsklimatet. Det sammanfattande omdömet når i år precis över godtagbart och är det högsta sedan 2010. Men årets resultat, 3,03, är fortfarande klart under Sverigesnittets 3,46.

Vartannat år skickas Svenskt Näringslivs enkät även till regionfullmäktige och i år besvarades den av 34 ledamöter. Svaren visar att det finns goda möjligheter för ett fortsatt förbättrat företagsklimat på Gotland.

– Företagen får i undersökningen ange vilka frågor som behöver prioriteras för att förbättra företagsklimatet och politikerna svarar på precis samma fråga. På Gotland finns en stor samstämmighet i svaren. Kortare handläggningstider, fler bostäder, att fler går yrkesutbildningar och en bättre dialog mellan företagen och beslutsfattarna finns med på både företagens och politikerna topp 5-lista. Det är en bra grund att stå på inför det fortsatta arbetet med att förbättra företagsklimatet, säger Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Gotland.

Den fråga som får det lägsta betyget i årets undersökning är regionens upphandling. 2,4 på den sexgradiga skalan från dåligt till utmärkt. Jämfört med 2020 syns dock en tydlig förbättring. Näst lägst betyg får frågan om vägnät, tåg- och flygförbindelser.

– I Gotlands fall är det tydligt att frågeformuleringen borde ha innefattat även båtförbindelser. Många företagare har i fritextsvar i undersökningen uttryckt hur de ökande färjepriserna minskar deras möjligheter att konkurrera med fastlandet på ett rättvist sätt. Dessa synpunkter ser vi naturligtvis till att de når rätt adressater. Förutsägbarheten är viktig i den kommande upphandlingen. De gotlänska företagen måste känna till spelreglerna för att våga investera och anställa, säger Olle Karstorp.

84 procent av de svarande företagen har de senaste 12 månaderna varit i kontakt med regionen. Framför allt handlar kontakterna om tillsyn och tillstånd. Svenskt Näringslivs fokus i arbetet med kommunerna har under många år varit att de ska bli mer serviceinriktade i sin myndighetsutövning. Ett fokus som också region Gotland haft under de senaste åren. Och det arbete tycks ha börjat ge resultat.

– Jämfört med tidigare år tycker fler företagare att de får råd och vägledning och möts av förståelse när de har kontakt med regionen. Även om allt fortfarande kan bli bättre är det en utveckling värd att uppmärksamma. Det tydligaste medskicket från företagen nu är att också arbeta för att korta handläggningstiderna. Där finns mycket kvar att göra, säger Olle Karstorp.

Undersökning av det lokala företagsklimatetLokalt Företagsklimat
Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist