NYHET20 september 2023

Fungerande infrastruktur avgörande för Gotländska företag

En väl fungerande infrastruktur och tillförlitliga transporter är centralt för företagsklimatet. Gotlands särskilda förutsättningar som ö utan fast förbindelse med övriga landet påverkar transportförsörjningen. Svenskt Näringsliv arbetar aktivt med frågor som rör infrastruktur och transporter med alla trafikslag och följer hur utvecklingen påverkar näringslivet.

Det är helt avgörande för Gotlands företag att den upphandlade färjetrafiken upplevs som tillförlitlig och väl fungerande.Foto: Mostphotos

I Svenskt Näringslivs enkät Lokalt företagsklimat urskiljer sig Gotlands kommun negativt med betyget 2,53 jämfört med 3,32 för landet som helhet när företag får svara på frågan om transporter och infrastruktur. Debatten om stigande transportkostnader och brister i vägunderhållet kan ha påverkat betyget.

”Infrastrukturen får inte bli ett tillväxthinder”, säger Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– För att de gotländska företagen ska kunna utvecklas och växa krävs det att rätt förutsättningar finns på plats. En grundläggande förutsättning är att infrastrukturen både på ön, samt till och från den, är av god kvalité och att den är tillförlitlig. Infrastrukturen får inte bli ett tillväxthinder. Blir den det drabbas både välfärd och sysselsättning på ön och i resten av landet, säger Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Gotland.

I undersökningen Företagens regionala utveckling som mäter hur det går för företagen och vilka utmaningar som finns för investeringar och entreprenörskap är det däremot endast en något högre andel av företagen på Gotland som upplever betydande tillväxthinder kopplade till infrastruktur jämfört med hela landet, 13 procent jämfört med 12 procent.

Sjöfart och flyg avgörande för Gotland

Godsflöden och resvanor ser olika ut runt om i landet. Gotlands geografiska läge mitt i Östersjön som Sveriges största ö utan fast förbindelse innebär givetvis särskilda utmaningar. För resor till och från fastlandet är färja och flyg de enda transportsätten, fordon och skrymmande gods är hänvisade till sjövägen.

Färjetrafiken mellan Visby-Nynäshamn/Oskarshamn är upphandlad genom Trafikverket och har genom åren effektiviserats med allt kortare överfartstider, medan flygtrafiken bedrivs kommersiellt.

Både sjöfarten och flyget avgörande för Gotland och företagen som verkar där, säger Nila Paul, expert infrastruktur Svenskt Näringsliv.
Foto: Sören Andersson

– Det är helt avgörande för Gotlands företag att den upphandlade färjetrafiken upplevs som tillförlitlig och väl fungerande, så att varor och produkter kommer till och från ön. Men även Visby flygplats är central för snabba resor till och från fastlandet eller vidare ut i världen, därför behöver flyget goda konkurrensförutsättningar. Flyget är också betydelsefullt för besöksnäringen på ön, säger Nils Paul, expert infrastruktur Svenskt Näringsliv

Under året har en diskussion om stigande transportkostnader förts, såväl på Gotland som i riksdagen. Regeringen aviserade nyligen ett ekonomiskt stöd på 33 miljoner kronor för år 2023 till färjetrafiken med anledning av ökade frakt- och biljettpriser.

I augusti i år presenterade även Trafikverket upphandlingsunderlaget för färjetrafiken mellan åren 2027 och 2035. I upphandlingsunderlaget föreslås bland annat en ny prissättningsmodell med reglerat pristak för gotlänningar och företag på ön på vissa avgångar.

Åtgärda underhållsskulden till år 2030

I hela Sverige finns en betydande underhållsskuld på vägar och järnvägar. Av Gotlands statliga vägnät är 17 procent, motsvarande cirka 250 kilometer i dåligt eller mycket dåligt skick enligt en undersökning från Transportföretagen.

För Svenskt Näringsliv är underhållsskulden en prioriterad fråga. I dag är brister i infrastrukturen ett hinder för tillväxt som på olika sätt drabbar företag. Svenskt Näringsliv anser att hela underhållsskulden ska åtgärdas senast år 2030. För det krävs en finansierad underhållsplan och strategi för hur underhållsarbetet kan stärkas år för år.

Lokalt FöretagsklimatInfrastruktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist