NYHET31 maj 2022

Godtagbart företagsklimat på Gotland 

Idag publicerar Svenskt Näringsliv resultatet från årets enkätundersökning av det lokala företagsklimatet. I årets enkät har 240 företag på Gotland tyckt till om det lokala företagsklimatet. 

Gotlands företagsklimat blir bättre och når ett godtagbart betyg, dock en bit under rikssnittet.Foto: Mostphotos

Den fråga där företagen får ge ett sammanvägt betyg av företagsklimatet på Gotland är frågan om det sammanfattande omdömet som i år ligger kvar på samma nivå som förra året, 3,0 på en sexgradig skala och är därmed ett godtagbart resultat. Detta i jämförelse med Sverigesnittet som är 3,4. 

Region Gotland siktar högre och har satt upp långsiktiga mål, säger Jessica Drugge.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Resultatet på Gotland har haft en stadig resa uppåt över tid om man jämför med 2012 då det sammanfattande omdömet låg på 2,5. Även om utvecklingen avtagit något 2022 vet jag att Region Gotland siktar högre och har satt upp långsiktiga mål, säger Jessica Drugge, tf regionchef Svenskt Näringsliv Gotland. 

I enkäten framkommer det att 29 procent av företagen på Gotland under de 12 senaste månaderna tvekat på att lämna in klagomål till regionen, då de har känt att det funnits en risk att det skulle kunna påverka företaget negativt. Trots att denna siffra är hög går utvecklingen i rätt riktning. 2020 uppgav 41 procent av företagen att de tvekat att lämna in klagomål. 

– Att utvecklingen i denna fråga går åt rätt håll är självklart positivt. Dock är det fortfarande många företag som tvekar i att ta kontakt med regionen. Detta indikerar en brist på tillit som inte bör accepteras. Det ska inte finnas någon som helst tvekan om att alla företag behandlas lika, oavsett om de har synpunkter på regionen eller ej, säger Jessica Drugge. 

En fråga som har fått ett lägre betyg 2022 än föregående år är tillgången på relevant kompetens som är tillbaka på liknande nivåer som resultatet innan coronapandemin.  

– Under pandemin kunde vi se en utveckling där de företag som var i behov av personal hittade den. I takt med att samhället öppnat upp igen har det återgått till en utbredd kompetensbrist över hela landet och Gotland är inte ett undantag. Det är därför viktigt att regionen ständigt jobbar med denna fråga och har den högt upp på agendan, säger Jessica Drugge.  

Lokalt Företagsklimat
Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist