LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 september 2020

Gotland backar i rankingen

Gotland hamnar på den lägsta placeringen på över tio år i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking. Totalt faller Gotland med 28 placering till plats 268. 223 företag i regionen har tyckt till om företagsklimatet. 

Olle Karstorp, regionchef på Svenskt Näringsliv Gotland menar att det nu är viktigt att regionen för en dialog med företagen, det tjänar alla på.Foto: Ernst Henry Photography AB

– Förutsättningarna för att driva företag på Gotland måste bli bättre. Det handlar bland annat om att bemöta företagen med förståelse och förtroende. Företagens uppfattning om företagsklimatet handlar inte bara om den politiska viljan utan också om varje enskild medarbetares engagemang och förmåga att hjälpa företagare som har kontakt med kommunen, säger Olle Karstorp, regionchef på Svenskt Näringsliv Gotland.  

Företagens kontakter med kommunerna sker framför allt i tillstånds- och tillsynsärenden.  

I årets undersökning finns en fördjupande fråga om bemötandet vid just sådana ärenden och frågan om kommunens service har uppdaterats för att tydligare handla om just myndighetsutövningen.  

– Vi ser vi ett missnöje bland företagen när det kommer till hanteringen av tillstånds- och tillsynsärenden. Här önskar vi att man går ifrån att vara ren kontrollfunktion till att faktiskt hjälpa företagen att göra rätt. Det har visat sig vara det mest effektiva sättet att uppnå regelefterlevnad, säger Olle Karstorp. 

Upphandling är en annan vanlig kontakt mellan företagare och regionen. Gotland hamnar på plats 289 i kategorin av landets 290 kommuner.  

– Att föra en dialog med företagen bidrar till att regionen får bättre kunskap om vad som finns på marknaden. Samtidigt som företagen får känna att kommunen är intresserad av deras åsikter och kunskap. Det är viktigt att öppna upp för mindre och lokala företag och det kan göras på flera sätt. Till exempel genom att bjuda in till upphandlingsträffar, ge tillräckligt med tid att lämna anbud och att sedan återkoppla till anbudsgivarna så att de lättare förstår varför de inte gick vidare, säger Olle Karstorp.

Att Gotland fortsätter att falla beror också på faktorer som kan vara svårare att förändra i närtid men som är viktiga för förutsättningarna att driva företag. Till exempel önskar många företagare bättre flyg- och färjeförbindelser och bättre tillgång till personal med rätt kompetens vid rekrytering.   

– Att säkra en god kompetensförsörjning är något man måste börja med i tid. Ett effektivt sätt är att utveckla samarbetet mellan skolan och näringslivet. Det möjliggör att eleverna tidigt får en uppfattning om vad framtida arbetsgivare söker för kompetenser, säger Olle Karstorp.

Fakta

Rankingen grundas till två tredjedelar på företagens betyg på kommunens företagsklimat och till en tredjedel på statistiska faktorer. Totalt svarade knapp 33 000 företag på årets enkät som genomfördes januari t o m mars 2020. Svarsfrekvensen från företagen var 50 procent. Under 2020 har Svenskt Näringsliv uppdaterat enkätfrågorna och rankingen. Hela listan och mycket annat material om lokalt företagsklimat finns på www.foretagsklimat.se
 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist