NYHET19 april 2021

Låt fler företag bidra till den regionala verksamheten

Coronakrisen har medfört att nästan hälften av de gotländska företagen under första kvartalet upplevde finansiering- och likviditetsproblem. Samtidigt behöver regionen få skattepengarna att räcka till. Flera av regionens kärnverksamheter bedrivs med högre eller mycket högre kostnader än riket. Nu behöver Gotland låta fler företag, föreningar och stiftelser vara med och bidra till den kommunala verksamheten.

När kommunerna låter fler aktörer vara med och konkurrera om uppdrag, istället för att bedriva verksamhet i egen regi, skapar det också bättre förutsättningar för att använda skattemedlen mer effektivt.
Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Gotland
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Varje år uppgår värdet av offentlig upphandling i landets kommuner till 500 miljarder kronor. De offentliga inköpen spelar därmed en stor roll för många företag, föreningar och stiftelser. Det har blivit extra tydligt när vi nu befunnit oss i en kris och efterfrågan sjunkit på den privata marknaden.

Det finns stora skillnader mellan Sveriges kommuner gällande hur stor andel av den kommunala verksamheten som köps in från företag, föreningar och stiftelser. På riksnivå har andelen inköp av kommunerna stadigt ökat sedan 2002 från ca 9,5 till 15 procent av verksamheten. För Gotlands del ökade inköpen mellan 2002 och 2010 kraftigt för att sedan minska lika drastiskt fram till idag. Under 2019 inhandlades drygt 13 procent av den kommunala verksamheten på Gotland. En andel som därmed är lägre än riket och många jämförbara kommuner runt om i landet. Här finns en stor potential för Gotland.

Nathalie Johansson, näringspolitisk rådgivare Svenskt Näringsliv Gotland
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

När kommunerna låter fler aktörer vara med och konkurrera om uppdrag, istället för att bedriva verksamhet i egen regi, skapar det också bättre förutsättningar för att använda skattemedlen mer effektivt. Det är avgörande för att upprätthålla förtroendet för offentlig sektor och för att invånarna ska kunna få tillgång till välfärdstjänster av högsta möjliga kvalitet.

Experter menar att kommuner kan spara 5–15 procent genom smartare affärer och att arbeta mer strategiskt med inköp. Övriga framgångsfaktorer för kostnadseffektiva kommuner är att man släpper in en större andel privata aktörer som skapar konkurrens. För Gotlands del kan det handla om många miljoner som skulle kunna användas mer effektivt.

Nu är ett bra tillfälle att genomlysa kommunens verksamhet, arbeta strategiskt med upphandling och öka de offentliga inköpen. På så vis bidrar kommunen inte bara till att hålla uppe efterfrågan för hårt kämpande företag, föreningar och stiftelser under den pågående krisen. Utan får samtidigt en bättre och mer effektiv kommunal verksamhet. En win-win för alla som bor och verkar på Gotland.

Tidigare publicerad i Gotlands Allehanda

UpphandlingLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist