NYHET14 december 2021

Något dystrare konjunktursiffror på Gotland

Konjunkturen fortsätter kraftigt uppåt i landet. Enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel ökar försäljning, produktion, investeringar samt antalet anställda jämfört med för sex månader sedan och bedöms också öka de kommande sex månaderna. Gotlands företag har däremot en något mer dyster prognos.

Konjunkturen fortsätter kraftigt uppåt i landet, Gotlands företag har däremot en något mer dyster prognos.Foto: Mostphotos

I riket uppger 40 procent av de svarande företagen att antalet anställda kommer öka de kommande sex månaderna. Så har det sett ut över ett års tid. 34 procent tror att investeringarna kommer att öka, vilket kan jämföras med 8 procent som tror att de kommer att minska.  På Gotland är bilden inte lika optimistisk. Siffran gällande hur många man tror sig anställa under det närmaste halvåret ligger under genomsnittet. Endast 33 procent av de svarande företagen tror att antalet kommer att öka. 

”Det här är givetvis positivt och visar på att det finns en vilja att satsa och att det finns en framtid efter coronapandemin. Ett återkommande bekymmer för företagen är dock osäkerheten kring elförsörjningen, där vissa företag avstår investeringar på grund av ovissheten”, säger Jessica Drugge.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Även om siffrorna för Gotlands län inte är direkt alarmerande så indikerar de att många företag har svårt att hitta rätt kompetens. Här behövs reformer som gör det mer lönsamt att både arbeta och anställa. Vidare behöver antalet elever på yrkesutbildningarna öka från 30 till 40 procent för att komma till bukt med kompetensbristen, säger Jessica Drugge, tf. regionchef Svenskt Näringsliv Gotland. 

Det är också många av de svarande företagen som uppger att de kommer att investera mer om sex månader. På Gotland tror 33 procent att företagen att investeringarna kommer att vara högre om sex månader. Endast 1 av 10 företag tror att de kommer vara mindre. När det kommer till produktionen/försäljningsvolymen uppger 41 procent av företagen i länet att det kommer att öka under det närmaste halvåret, vilket kan jämföras med sverigesnittet på 52 procent.

– Investeringsviljan hos de gotländska företagen är inte dramatiskt skild från rikets. Det här är givetvis positivt och visar på att det finns en vilja att satsa och att det finns en framtid efter coronapandemin. Ett återkommande bekymmer för företagen är dock osäkerheten kring elförsörjningen, där vissa företag avstår investeringar på grund av ovissheten, säger Jessica Drugge.

Skriven avAnna Wallin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist