LogoLogo
LogoLogo
NYHET1 juli 2020

Nya medarbetare på Regionkontor Gotland

Från den 1 juli bemannas regionkontor Gotland av regionchef Olle Karstorp, Jessica Drugge, Anna Wallin och Nathalie Johansson. Kvartetten ansvarar idag för arbetet på Regionkontor Stockholm och kommer parallellt med det även arbeta på Gotland.

Anna Wallin, Nathalie Johansson, Olle Karstorp och Jessica Drugge
Anna Wallin, Nathalie Johansson, Olle Karstorp och Jessica Drugge ser fram emot att tillsammans med Svenskt Näringslivs medlemmar och andra aktörer hjälpa till att utveckla möjligheterna att starta och driva företag på Gotland.Foto: Ernst Henry Photography AB

– Jag tror att ett ökat samarbete med kommunerna i Stockholm är positivt för Gotland. Även om Gotland har speciella förutsättningar är grunderna i arbetet för ett bättre företagsklimat de samma. Att lära av varandra är ett bra sätt att föra arbetet framåt, säger Olle Karstorp.

Fokus för Svenskt Näringsliv är just nu på återstarten av Sverige. Under förra veckan träffades näringslivscheferna från Stockholms län, Region Stockholm, Region Gotland, Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen Gotland för att diskutera hur det arbetet kan se ut på lokal nivå.

– Det mötet är ett exempel på hur vi med den här organisationen kan föra Gotland närmare andra kommuner. Vi kommer att kunna erbjuda alla de aktiviteter som sker i Stockholm även till Gotland, med samlade resurser får vi ökad kraft, säger Olle Karstorp.

Regionkontorets huvudfokus kommer att vara arbetet med att förbättra det lokala företagsklimatet. Det arbete som de senaste åren har gjorts i samarbete med Region Gotland och andra aktörer har lagt en grund för ett fortsatt angeläget arbete.

– Jag ser fram emot att tillsammans med våra medlemmar och andra aktörer hjälpa till att utveckla möjligheterna att starta och driva företag på Gotland. Med det engagemang jag ser hos företagen och med den vilja som jag mött hos regionledningen, ser jag möjligheter för en positiv utveckling för Gotland. Det känns inspirerande att föra det arbete som Kirsten Åkerman har lagt grunden för vidare, säger Olle Karstorp.

Gotland har under ett par års tid försiktigt förbättrat sitt sammanfattande omdöme i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner. Fortfarande ligger dock företagens omdöme under godtagbart. Företagen efterfrågar framförallt kortare handläggningstider och en ökad förståelse bland regionens tjänstemän för hur det är att driva företag.

– Vi har en hög svarsfrekvens på Gotland och företagen är väldigt tydliga i sina önskemål. Det underlättar vårt arbete när vi framöver ska fortsätta arbetet med att förbättra företagsklimatet på Gotland, säger Olle Karstorp.

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist