NYHET4 november 2022

Så vill Skalberg Karlsson förenkla för företagen

”Administrativa kostnader och bolagsskatter ska sänkas, det ska bli mer lönsamt att gå från bidrag till arbete och den arbetsmarknadspolitiska insatsfloran ska förenklas med färre, kostnadseffektiva insatser som leder till jobb.” Det säger Jesper Skalberg Karlsson (M), Gotlands nyvalde riksdagsledamot.

”Vi måste anpassa utbildningsväsendet till arbetsmarknadens efterfrågan och yrkesverksammas behov”, säger Jesper Skalberg Karlsson.
Foto: Privat

Hur kommer du och Moderaterna att arbeta under den kommande mandatperioden för att förenkla för företagare i Sverige och på Gotland?

– Ett av de sex stora reformområden som vi kommit överens om i Tidöavtalet handlar om just tillväxt, företagande och produktivitet. Jag tror att vår politik på det området känns igen: administrativa kostnader och bolagsskatter ska sänkas, det ska bli mer lönsamt att gå från bidrag till arbete och den arbetsmarknadspolitiska insatsfloran ska förenklas med färre, kostnadseffektiva insatser som leder till jobb.

Att hitta medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet har länge varit en stor utmaning för svenska företag? Vad ser du för lösningar på den problematiken?

– Vi behöver göra två saker. Dels behöver vi förvalta omställningsstödet – som är en följd av parternas överenskommelse – så att det används till utbildningar med hög efterfrågan på arbetsmarknaden, så att det motverkar kompetensbrist och stärker konkurrenskraften. Och dels behöver vi anpassa utbildningsväsendet till arbetsmarknadens efterfrågan och yrkesverksammas behov, vilket är ett mer långsiktigt projekt.

Företagen är mindre optimistiska nu än tidigare. Inflationen och höga elpriser pressar många företag. Vad kan politiken göra för företagen i den här tuffa situationen?

– För att långsiktigt sänka elpriserna behöver Sverige investeringar i ny kärnkraft, vilket flera aktörer redan flaggar för att man vill göra nu när vi har en ny regering. På kort sikt ska vi också se till att elprisstödet som kom till på vårt initiativ betalas ut.

– Inflationen bemöts med en restriktiv finanspolitik och en aktiv regeringspolitik. Att både vår nya finansminister och vår nya finansmarknadsminister forskat i nationalekonomi visar att Finansdepartementet nu leds av mycket kunniga personer.

Vår enkät visar att 55 procent av de gotländska företagen efterfrågar fler bostäder. Samtidigt spår Byggföretagen i sin senaste konjunkturbedömning att byggandet i hela landet kommer att minska tydligt under 2023. Hur kan byggtakten öka på ön?

– Genom en effektivare bygglovsprocess, fler färdigställda detaljplaner och en aktiv markpolitik. Under min tid som vice ordförande i regionstyrelsen lade vi grunden för en bättre samhällsbyggnadsprocess genom att tillföra medel och rekrytera nya chefer till förvaltningen. Jag ser fram emot att se det arbetet tas vidare och i mål av nya politiker när nämnderna tillträder vid årsskiftet – för hela Gotlands bästa.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avOlle Karstorp
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist