NYHET4 november 2022

Så vill Westerén underlätta för företagen

”Vi vill förenkla för mindre företag att verka och växa. Det ska vara hög kvalitet på regelgivning och regeltillämpning, god service och ett gott bemötande från statliga och kommunala myndigheter, samt rimliga handläggningstider.” Det säger Hanna Westerén (S) som i riksdagsvalet fick förnyat förtroende av de gotländska väljarna.

Hur kommer du och Socialdemokraterna att arbeta under den kommande mandatperioden för att förenkla för företagare i Sverige och på Gotland?

– Vi vill förenkla för mindre företag att verka och växa. Det ska vara hög kvalitet på regelgivning och regeltillämpning, god service och ett gott bemötande från statliga och kommunala myndigheter, samt rimliga handläggningstider.

– Sveriges företagare ska kunna känna tillit till vårt trygghetssystem. Det behövs ett gott grundskydd för företagare. Det handlar i huvudsak om sjukförsäkring, föräldraförsäkring och att skapa ett system för trygghet oavsett företagsform.

– Ett gott företagsklimat kräver också offentliga investeringar i infrastruktur, forskning, bostäder och klimatomställning, insatser för ökad export samt kunskapsreformer för ett modernt arbetsliv. Det är så vi skapar ett starkare samhälle byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag.

Att hitta medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet har länge varit en stor utmaning för svenska företag? Vad ser du för lösningar på den problematiken?

– Näringslivets kompetensförsörjning är idag det största hindret för tillväxt. För att möta framtidens behov krävs satsningar på utbildning, att attrahera och behålla kompetens inom landet och möjligheten till vidareutbildning och kompetensutveckling genom hela arbetslivet.

Företagen är mindre optimistiska nu än tidigare. Inflationen och höga elpriser pressar många företag. Vad kan politiken göra för företagen i den här tuffa situationen?

– Socialdemokraterna vill se ett högkostnadsskydd för höga elpriser som går till både hushåll och företag. Vi har visat att vi är beredda att ta ansvar när det är tuffa tider - som i våras när vi presenterade ett omfattande stödpaket för lantbruket när kostnaderna skenade eller under pandemin när verkligheten bokstavligt talat förändrades över en natt. När vi möter tuffa tider ska vi göra det tillsammans.

Vår enkät visar att 55 procent av de gotländska företagen efterfrågar fler bostäder. Samtidigt spår Byggföretagen i sin senaste konjunkturbedömning att byggandet i hela landet kommer att minska tydligt under 2023. Hur kan byggtakten öka på ön?

– Det är viktigt att följa konjunkturutvecklingen på nära håll framöver och att hitta träffsäkra och effektiva verktyg för att hantera konjunkturen. Vi ser ett behov av att man tillsammans med branschens aktörer tittar på vilka verktyg som kan lindra effekterna som gör att byggandet bromsar in kraftigt eller helt. Det är bekymmersamt att investeringsstödet för byggande av hyresrätter togs bort när M, KD och SDs budget fick stöd i riksdagen. Investeringsstödet borde ha utvecklats, inte avvecklats. Behovet av fler bostäder är enormt! Därtill behöver dialogen med lokala näringsidkare och utvecklingsbolag bli ännu djupare. Tillgången på byggbar mark för företag och privatpersoner måste också bli bättre.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avOlle Karstorp
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist