NYHET15 december 2020

Topplacering i kvalité för Primula Hemtjänst

Sveriges tredje bästa hemtjänst finns på Gotland. Socialstyrelsen mäter varje år den upplevda kvalitén för hemtjänst, både privat och offentlig, genom en enkät till de äldre. Syftet med undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är att ge enskilda äldre en röst samt att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv. Anette Andersson driver Primula Hemtjänst & Städservice på Gotland. I år hamnar Primula på tredje plats i hela landet i undersökningen trots de utmaningar det innebär att driva ett privat hemtjänstbolag. Anette värnar om arbetsglädjen och yrkesstoltheten hos sina anställda och är övertygad om att det bidrar till placeringen. 

Primula Hemtjänst & Städservice på Gotland bedriver landets tredje bästa hemtjänst enligt Socialstyrelsens enkät till de äldre.Foto: Privat
Anette Andersson har lång erfarenhet av äldreomsorg och driver sedan 2015 Primula Hemtjänst & Städservice på Gotland.
Foto: Privat

Lagen om valfrihet (LOV) har funnits på Gotland i över tio år. Regionen införde LOV med intention av att utveckla och effektivisera hemtjänsten. Idag finns det åtta privata utförare av hemtjänst på Gotland som tillsammans med regionens egen hemtjänst stöttar en allt mer åldrande befolkning. Genomsnittsåldern på Gotland är klart högre än resten av riket vilket ställer krav på en väl fungerande hemtjänst.

Anette Andersson har gedigen kunskap och lång erfarenhet av arbete som chef inom Region Gotlands äldreomsorg. 2015 bestämde hon sig för att satsa på att driva sitt eget hemtjänst- och städföretag.

Hur kommer det sig att du såg ett behov för ett till privat hemtjänstföretag på Gotland?
Först och främst har jag har alltid vurmat för de äldre. Jag upplevde att det kunde vara svårt att uppnå de kvalitetskrav jag önskade hos regionen. Regionen är en jättekoloss och ibland tungrodd. Den sista tiden arbetade jag med upphandling inom vård och omsorg. Jag la då märke till att de privata vårdvalen var mycket populära och blev intresserad av varför. Jag fann att beslutsvägarna var korta och snabba. Trots färre stödfunktioner att tillgå kändes dessa verksamheter mer effektiva och kvalitetsmedvetna. Med min erfarenhet såg jag många möjligheter i hur jag kunde förbättra och utveckla området hemtjänst.

Svenskt Näringsliv genomför varje år en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Ungefär 60 000 företagare i Sverige ger sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service och bemötande. I många kommuner ser vi att aktörer som verkar inom välfärdstjänster ofta upplever företagsklimatet som sämre.

Vad tror du att det beror på?
– I mitt fall hade jag önskat en större transparens kring vad regionens hemtjänstregim kostar, det går inte att få tillgång till dessa siffror. Att regionen kan gå back samtidigt som privata utförare får klara sig med mindre ersättning och resurser känns inte som konkurrens på lika villkor. Regionen med sina muskler kan erbjuda nyanställda körkort. De satsningar regeringen gör för att stärka äldreomsorgen vet vi aldrig om vi får ta del av, dessa verkar bara försvinna. De sänds till kommun eller region, sedan är det upp till dem att fördela. Regionen har också möjlighet att ge en coronauppskattning på 400 kr till sina anställda. Pengar som kommer från en ”central kassa” – den typen av extra kassa har inte vi. Tänk om vi istället kunde samarbeta, kämpa för samma mål, dvs kunden och en god hemtjänst.

Hur ser du på allmänhetens och ibland politikers misstänksamhet mot privata aktörer?
– Tyvärr har många uppfattningen att privata aktörer har möjlighet att ta ut stora vinster och hamstrar dessa i fickorna. Ersättningsnivåerna ger inga höga marginaler och det är en utmaning att få det att gå ihop. Vi som driver välfärdsföretag måste kunna gå med vinst eftersom vi annars måste lägga ner. För att kunna utveckla verksamheten måste vi också kunna återinvestera i den. Regionen som offentlig utförare kan däremot gå med underskott med samma ersättningsnivå som oss utan att behöva lägga ner. Jag har belånat mitt hus för att kunna köpa det här företaget och göra det till mitt, det är en risk man tar som egenföretagare.

Trots att villkoren mellan offentligt och privat ser olika ut är ni tredje bäst i landet på kvalité. Hela 100% av de som svarat, (en svarsfrekvens på 60–80%), tycker att man får ett bra bemötande av personalen, att man har förtroende för hemtjänsten och att man känner sig både trygg och nöjd med sin hemtjänst genom Primula.

Hur har ni lyckats med det?
– För att det ska gå ihop samtidigt som vi levererar en kvalitativ service måste alla jobba smart och vara engagerade. Jag vill att personalen känner en yrkesstolthet och arbetsglädje. En av mina medarbetare uttryckte att det främst inte är tiden hos kunden det handlar om utan hur vi är när vi kommer till kunden. För oss är det självklart att verkligen se de äldre som ”kunder”, det är viktigt för att hela tiden påminnas om att hålla en hög servicegrad. Vi satsar mycket på att hitta på roliga aktiviteter och små tävlingar. Vi ställer inte bara in en julfest på grund av corona, vi ersätter den med något annat kul som är coronasäkert. Vi har köpt in och ska leverera hem till varje kund en jultallrik som vi bjuder på, hembesöket förlängs med till en timme, istället för 20 minuter (som besluten egentligen lyder på). Under det förlängda besöket äter vi tillsammans med kunden, vi kommer även bjuda på hembakad saffransbulle och kaka samt en specialbeställd presentask med Primulachoklad i. Det här kräver mycken planering, men det är kul.

Fakta

LOV utgår från att de offentliga och privata verksamheterna ska få samma ekonomiska ersättning från kommunen eller regionen för sina brukare. Trots detta är förutsättningarna för privata och offentliga verksamheter inte lika, då den offentligt drivna verksamheten kan gå med underskott och därmed subventioneras bakvägen. När Sveriges kommuner och regioner (SKR) 2015 följde upp de kommuner som tillämpade LOV i hemtjänst framkom att sju av tio kommuner gick med underskott i den hemtjänst som bedrevs kommunalt. De flesta av kommunerna uppgav då också att verksamheten inte behövde hantera underskottet på egen hand.

LOV-avtalet på Gotland kommer förändras. Det nya avtalet ska gälla från den 1 mars 2021. I stora drag innebär det att de områden som företagen verkar i blir större och att företagen får högre ersättning om de har verksamhet på landsbygden, men en sänkning i tätort. 

Villkoren för privata välfärdsföretagPrimula Hemtjänst & Städservice
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist