Allt att vinna på bra arbetsmiljö

NYHET Publicerad

ARBETSMILJÖ Ökad trivsel på arbetsplatsen, i det närmaste obefintlig personalomsättning, högre kompetens hos alla medarbetare och extremt lite reklamationer. Det är några effekter av arbetsmiljöarbetet på livsmedelsföretaget HK Scan i Halmstad med 16 anställda. Som erkännande har produktionsledaren Christopher Malmqvist fått Prevents Arbetsmiljöstipendium 2016.

Christopher Malmqvist på HK Scan i Halmstad är en av Prevents arbetsmiljöstipendiater 2016

Christopher Malmqvist på HK Scan i Halmstad är en av Prevents arbetsmiljöstipendiater 2016

Foto: Gösta Löfström
Maria Schönefeld och Carina Lindfelt från Prevent uppvaktade Christopher Malmqvist med stipendium, blommor och diplom.

Maria Schönefeld och Carina Lindfelt från Prevent uppvaktade Christopher Malmqvist med stipendium, blommor och diplom.

Stipendiet delas ut vartannat år till eldsjälar som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Christopher Malmqvist delar årets stipendium med huvudskyddsombudet Liselotte Valtersson på Offect AB. De får 15 000 kronor var. Prevent ägs gemensamt av parterna på den privata arbetsmarknaden, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och har till uppgift att stimulera arbetsmiljöarbetet i svenska företag.

–Det känns fantastiskt roligt att uppmärksamma personer som är så engagerade i arbetsmiljöfrågorna. Ju fler som är involverade i att skapa en bra arbetsmiljö på arbetsplatserna desto större vinst både för de anställda och för verksamheten, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent, som tillsammans med Prevents ordförande Carina Lindfelt delade ut stipendiet på plats i Halmstadsfabriken den 15 november. Intresset för att nominera kandidater var större än någonsin tidigare. Omkring 80 bidrag kom in under våren och har granskats av en jury, som om Christopher Malmqvist säger:

”Genom ett genomtänkt och konkret arbetsmiljöarbete fångas allt från små dagliga problem till större frågor upp. För ett gott och inspirerande exempel på hur arbetsmiljöarbete i samverkan kan integreras i företagets verksamhet får Christopher Malmqvist ett stipendium på 15 000 kronor”.

Ordning, reda och struktur

–I grunden handlar det väldigt mycket om att ha ordning och reda i verksamheten, säger Christopher. Att skapa struktur. Vi har en ganska skön jargong, men visst händer det att vi inte alltid är helt överens. Och visst kan det inträffa att vi i lean-arbetet hamnar i en svacka, när redovisade problem och förslag till lösningar tryter. Då måste man ut och tjata igen.

Ett öppet arbetsklimat och regelbundna avdelningsmöten, där man kan prata om hur man mår på jobbet, och kontinuerlig utvärdering av vad som kan göras bättre är andra råd för god arbetsmiljö.

–En fördel är att vi är ett ganska litet företag, arbetar på ett plan, alla känner alla och alla kan det mesta av våra rutiner och arbetsuppgifter. Vi har alltid arbetat med arbetsmiljön, men sedan vi kom in i Scan har det skett mer strukturerat.

–Vi har stort fokus på risk och har fått medarbetarnas acceptans på tillbudsrapportering som ett sätt att förbättra verksamheten.

Christopher berättar att man lär mycket av andra delar av HK Scan-koncernen och att man på den lilla arbetsplatsen ofta har lättare att implementera många av de idéer som andra kanske måste jobba längre med.

Kommunikation avgörande

–Det är viktigt att vara förändringsbenägen. Tycker någon att det är jobbigt med förändringar är det viktigt att berätta det så andra förstår bekymret. Det gör det också lättare att faktiskt förändra sig. En viktig grund är kommunikation, att tidigt och snabbt förklara och visa på helheten. Lunchrummet är enda stället där jag träffar alla samtidigt och där kan jag ge samma information till alla. Vi har också intern-tv och anslagstavla. Vi för en löpande dialog. Det kan gälla nya kvalitetssystem, nya produkter men också handla om bemanning när vi är kort om folk och om väntade besök på företaget.

En effekt av det goda kvalitets- och arbetsmiljöarbetet är att fabriken fått förtroendet att medverka i koncernens produktutvecklings- och testverksamhet och att den nyligen fick ta över viss produktion från annan del av koncernen.

–Det får man inte för inte, säger Christopher.

Noggrann och drivande

Han beskriver sig själv som en noggrann och drivande person. Han har bred kunskap inom livsmedelskvalitet och produktutveckling och mycket god kännedom inom kötteknologi, produktionsprocesser, lagar och standarder inom livsmedel.

På HK Scan i Halmstad med 16 anställda, hanterar Christopher allt som rör charkproduktionen, planlägger den kort- och långsiktigt, leder och fördelar det dagliga arbetet och följer upp produktionsutfall. Han har personalansvar för all personal på anläggningen. Inte minst driver han det lokala arbetsmiljöarbetet mot uppsatta mål via delegation med schematisk uppföljning. Sedan ett och ett halvt år drivs ett lean-projekt i fabriken.

50 ton kallrökt i veckan

HK Scan i Halmstad tillverkar kallrökt medvurst som sedan skivas och förpackas hos systerföretaget Pärsons, också i Halmstad. Varje vecka sker utleverans av 45 – 50 ton kallrökt medvurst.

Företaget grundades 1996 som BE Chark AB. 2002 köptes det upp av Pärsons och 2008 förvärvades Pärsons av Scan.

HK Scan-koncernen är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. HK Scan har 7700 anställda och en omsättning på cirka två miljarder euro (2014).

Gösta Löfström

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaket mot dödsolyckor i arbetet positivt

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv tar frågan om dödsolyckor i arbetslivet på största allvar. Vi är positiva till att regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera alla dödsolyckor under perioden 2018-2019, för att klarlägga orsaker och utarbeta rekommendationer, skriver juristen Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

”Gilla Jobbet”: Extrakonferens om arbetsmiljön

SUG EFTER PLATSER Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” i oktober drar stora skaror av åhörare. Nu arrangeras ett extraseminarium den 25 oktober.
NYHET Publicerad:

Du har väl fixat en plats till konferensen ”Gilla jobbet”?

ARBETSMILJÖ Drygt sex månader innan arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum är intresset på topp. Anmälningarna droppar in i en strid ström. ”Det finns något för alla”, säger arbetsmiljöexpert Anna Bergsten.
NYHET Publicerad:

Parterna diskuterar #MeToo med regeringen

#METOO Idag samlas parterna i Rosenbad för en diskussion om #MeToo. ”En av flera bra saker med #MeToo-kampanjen är den kan leda till att fler känner sig trygga i att säga ifrån. Det är ett stort ansvar som vilar på arbetsgivare och chefer i dessa frågor”, säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Facken har för stor makt över skyddsombud

ARBETSMILJÖ Det ska bli enklare för andra än fackligt anslutna att vara skyddsombud, föreslår en ny rapport. I dagsläget pumpar staten in 110 miljoner kronor per år till fackliga organisationer för att finansiera arbetet med regionala arbetsskyddsombud. Nu vill Svenskt Näringsliv se en lagändring.
NYHET Publicerad:

Parterna överens: Så kan sjukfrånvaro hejdas

DEBATT I en unik undersökning har LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans tagit reda på hur företag använder arbetsmiljö- och hälsotjänster. Resultaten är övervägande positiva. Bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa, samt lägre sjukfrånvaro är några effekter. Men nu krävs det att regeringen tar till sig av resultaten och stödjer företagens arbete. Det skriver företrädare för parterna.
NYHET Publicerad:

Samsyn om arbetsmiljötjänster

ARBETSMILJÖ Åtta av tio företag köper arbetsmiljö- och hälsotjänster. Effekterna är stora: bättre arbetsmiljö, bättre psykisk och fysisk hälsa och lägre sjukfrånvaro. Det hävdar såväl fack som arbetsgivare i en färsk undersökning.
NYHET Publicerad:

Manegen krattas för arbetsmiljökonferens

PÅ GÅNG Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum 26 oktober i Stockholm. Temat är den hållbara arbetsplatsen.
NYHET Publicerad:

Ingenjörer utbildas i arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ En ny webbutbildning ger ingenjörer ökad kunskap om sambandet mellan å ena sidan produkter och organisation, å andra sidan arbetsmiljön. Svensk forskarelit bidrar med sakkunskap.
NYHET Publicerad:

Utredning fokuserar för lite på framtidens arbetsmiljö

KOMMENTAR Regeringens utredning "Ett arbetsliv i förändring" har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande arbetsmiljöregler fungerar eller om de behöver förändras. Men istället för att hitta lösningar har utredningen valt att påvisa oklara ansvarsförhållanden utifrån en problembild som arbetsgivarsidan inte helt delar, enligt jurist Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Allt att vinna på bra arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Ökad trivsel på arbetsplatsen, i det närmaste obefintlig personalomsättning, högre kompetens hos alla medarbetare och extremt lite reklamationer. Det är några effekter av arbetsmiljöarbetet på livsmedelsföretaget HK Scan i Halmstad med 16 anställda. Som erkännande har produktionsledaren Christopher Malmqvist fått Prevents Arbetsmiljöstipendium 2016.
NYHET Publicerad:

Oväntat stor efterfrågan på stöd till arbetsmiljöutbildning

ARBETSMILJÖ Över två tusen företag har fått ekonomiskt stöd för att starta en arbetsmiljöutbildning. Det är betydligt fler än planerat. Nu ska satsningen utvärderas.
NYHET Publicerad:

Eldsjälar prisas med stipendievinst

ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöstipendiets vinnare 2016 har korats. Huvudskyddsombudet Liselotte Valtersson på Offect AB och produktionsledaren Christopher Malmqvist på HK Scan delar på priset och får 15 000 kronor var.
NYHET Publicerad:

Tydligare krav på fungerande arbetsmiljö

HÄLSA Arbetsgivarens arbete med den sociala arbetsmiljön styrs av nya, mer exakta regler. Arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling är prioriterade områden.
NYHET Publicerad:

Obligatorisk träning stärker på många plan

HÄLSA En gång i veckan är det obligatorisk träning på arbetstid för de anställda på Plåtpartnergruppens plåtslagerier. Målet är starkare och friskare medarbetare och på köpet ökad trivsel. På ett av plåtslagerierna har två av tre nu köpt ett eget gymkort.
NYHET Publicerad:

Träning på arbetstid väcker nya motionärer

ARBETSMILJÖ Att få medarbetare som inte tränar att börja röra på sig är en utmaning, men på Nissavarvet i Halmstad har man lyckats. Över tio procent av personalen är nyblivna motionärer. För att komma igång infördes till en början obligatorisk träning på arbetstid.
NYHET Publicerad:

Styrkebesked från svenska arbetsmiljöarbetet

ARBETSMILJÖ 71 procent av de tillfrågade tycker att de har ett väl fungerande arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, visar en ny undersökning.Sammantaget är Prevents arbetsmiljöindikator ett riktigt styrkebesked från svenskt arbetsmiljöarbete, skriver Bodil Mellbom, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Vidas krafttag för arbetsmiljön en fullträff

ARBETSMILJÖ Två olyckstillbud på sågverket Vida blev startskottet för en storsatsning på arbetsmiljön. Det blev en pedagogisk utmaning som krävde mycket arbete och diskussioner, och som först ledde till lägre produktion. Idag är sågverket en förebild för andra och produktionen högre än någonsin. ”Vi eliminerar riskerna och det gör att vi jobbar smartare” säger Daniel Andersson, vd för Vida HN.
NYHET Publicerad:

Arbetsmiljölagen skapar onödigt krångel

REGELKRÅNGEL Var tredje företagare tycker att det är svårt att följa arbetsmiljölagen. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. Reglerna är heller inte anpassade för småföretag, till exempel Assistanspoolen vars personliga assistenter arbetar i människors hem.