”Brott mot företag måste högre upp på kommunernas dagordningar”

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT I en undersökning från Svenskt Näringsliv anger 29 procent av företagen i Halland att de påverkas allvarligt av brottslighet och otrygghet. Samtidigt seglar frågorna upp som högt prioriterade när företagen får peka ut områden man anser att länets kommuner bör prioritera. ”Näringslivets problem med otrygghet och utsatthet för brott måste upp högre på kommunernas dagordningar”, anser Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Halland.

Kristian Ryberg

Kristian Ryberg

Foto: Ernst Henry Photography AB

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning om det lokala företagsklimatet i Halland med drygt 1000 svarande företag så pekas åtgärder för att ”minska brottslighet och otrygghet” ut som en högt prioriterad åtgärd. Trygghetsfrågorna påverkar nu företag inom i princip samtliga branscher och vid sidan om polisens brottsbekämpande arbete så spelar kommunerna en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet.

— Kommunerna har av tradition varit väldigt bra på att föra medborgardialoger med invånarna om trygghet och brottslighet. Nu behöver detta arbete kompletteras med ”företagsdialoger” – där företagens problem och utsatthet fångas upp, menar Kristian Ryberg.

— Genom att regelbundet, tillsammans med polisen, bjuda in till särskilda företagardialoger om brottslighet och otrygghet kan kommunerna hantera trygghetsfrågorna. Det ger bra möjligheter att identifiera lämpliga förebyggande åtgärder tillsammans med företagen, säger Kristian Ryberg.

Enligt Kristian Ryberg behöver kommunerna utnämna en ansvarig person för att kartlägga det lokala näringslivets utsatthet för brott. På så sätt kan kommunerna på ett systematiskt och strukturerat sätt bygga upp kunskap inom området som en del av sin löpande verksamhet. Samtidigt så behöver de olika parternas roller förtydligas.

—Jag tycker att det kommunala ansvaret för brottsförebyggande arbete måste tydliggöras. Annars kan det aldrig bli en integrerad del av kommunens verksamhet på alla områden. Idag finns många kommuner vill göra skillnad men som upplever att man saknar både verktyg och mandat, konstaterar Kristian Ryberg. 

Det förebyggande arbetet för att minska den otrygghet och brottslighet som drabbar företag handlar också parallellt om mer långsiktiga insatser.

— Frågan behöver attackeras på både kort och lång sikt. Vid sidan om kortsiktiga insatser som dialog handlar det bland annat om insatser för att säkerställa en stark lokal arbetsmarknad. Kommunerna kan inte göra allt men de kan göra en hel del, avslutar Kristian Ryberg.

Vad gör Svenskt Näringsliv?

Det finns behov av mer data och analys för att kunna diagnostisera hur företagen påverkas av brottslighet och vad brottsligheten kostar. Svenskt Näringsliv bidrar till denna kunskapsökning med analyser och från 2020 med att årligen undersöka hur företagen påverkas av brottslighet och otrygghet i den årliga undersökningen om lokalt företagsklimat.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

”UF borde få större roll i skolan”

UF För att förbättra kontakten mellan skola och näringsliv finns flera initiativ runt om i landet likt industrinätter, prao, praktik, lärlingsutbildningar och Ung Företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Framtidsplaner som ändras

KRÖNIKA Det blir inte alltid som man har tänkt sig och det här året gäller det i högre grad än annars.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

ICA-handlaren: ”Det är konsumenten som i slutändan får betala”

FÖRETAGSKLIMAT Enbart det brottsförebyggande arbetet inom handeln kostar drygt 13 miljarder kronor årligen.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste högre upp på kommunernas dagordningar”

FÖRETAGSKLIMAT "Näringslivets problem med otrygghet och utsatthet för brott måste upp högre på kommunernas dagordningar”, anser Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Halland. 
NYHET Publicerad:

3 av 10 företagare i Halland påverkas i hög utsträckning av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Halland. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv bland drygt 1000 halländska företagare.
NYHET Publicerad:

Så stöttar TRR företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet i Halland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i de halländska kommunerna

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Halland

DET EKONOMISKA LÄGET Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet visar på dramatiska fall för samtliga variabler.
NYHET Publicerad:

Festen ställdes in – ”vi har tappat 50 - 80% av omsättningen”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Halland

CORONAKRISEN Sedan 7 april har det inkommit 1 400 ansökningar om kortidspermittering till Tillväxtverket från företag i Halland. Totalt är 7,0 % av de anställda i näringslivet är korttidspermitterade, den femte högsta andelen i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Halland

DEBATT Om en tredjedel av företagen står stilla fram till hösten kan arbetslösheten öka med 350 000 personer bara genom konkurser. Därför är det bråttom med mer åtgärder.
NYHET Publicerad:

Sveriges största billogistikföretag vill se mer offensiva åtgärder från regeringen

CORONAKRISEN För svenska logistikföretaget Axess Logistics kommer kommande månader vara ett stålbad. Regeringens åtgärder hittills imponerar inte och skulle behöva vara betydligt mer omfattande. 
”Min bedömning är att många europeiska länder erbjuder förmånligare åtgärder än vad Sverige gör", säger koncernchef Mats Eriksson.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.