LogoLogo
LogoLogo
NYHET15 januari 2020

Byggprogrammet i Kungsbacka bäst i Halland

Nästan 4000 niondeklassare i Hallands län ska under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.

Foto: Peter Bartholdsson

Det börjar bli hög tid för Sveriges niondeklassare att ta beslut om vilket gymnasieprogram de ska läsa och med otaliga valmöjligheter är det viktigt att göra ett genomtänkt val. På sajten Gymnasiepejl har statistik från SCB sammanställts som visar hur stor andel av eleverna som är etablerade på arbetsmarknaden fem och tio år efter avslutad utbildning samt deras medianinkomst efter samma tid.

─ Gymnasievalet är inte helt lätt och man gör ofta valet i samråd med sina föräldrar. Med hjälp av Gymnasiepejl kan man skaffa sig en bild av hur valet av program kan påverka din framtida inkomst och dina möjligheter att få jobb både på kort och lite längre sikt. Att få ett jobb och en bra lön är två parametrar, men det är också viktigt att fundera på vad man är intresserad av, säger Kristian Ryberg, regionchef på Svenskt Näringsliv i Halland.

Generellt sett är det yrkesprogrammen som tycks ge snabbast etablering på arbetsmarknaden och generera högst lön redan kort tid efter avslutad utbildning. Exempelvis uppvisar Byggprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka, Byggprogrammet på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka och Industriprogrammet på Osbecksgymnasiet i Laholm goda resultat vad det gäller andel i arbete och medianinkomst efter bara fem år.

— Det är viktigt att påpeka att vi inte rekommenderar några specifika skolor eller program. Vi tycker däremot att det är viktigt att se till att de som ska göra valet kan göra ett så informerat val som möjligt om vilket program som passar dem bäst och som ger bäst förutsättningar för jobb eller fortsatta studier, avslutar Kristian Ryberg.

För att se hela listan och läsa mer gå in på www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl

Programmen med bäst utfall 5 år efter gymnasiet – Hallands län

ProgramEtablerade på arbetsmarknadenMedianinkomst
(Skola, kommun)%Kr/mån
1.Byggprogrammet100,026 192
(Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka)
2.Byggprogrammet93,130 883
(Aranäsgymnasiet, Kungsbacka)
3.Industriprogrammet91,727 779
(Osbecksgymnasiet, Laholm)
4.Omvårdnadsprogrammet91,723 950
(Peder Skrivares skola, Varberg)
5.Byggprogrammet90,032 642
(Peder Skrivares skola, Varberg)
6.Fordonsprogrammet88,927 583
(Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka)
7.Byggprogrammet88,529 229
(Falkenbergs Gymnasieskola)
8.Energiprogrammet87,529 867
(Praktiska gymnasiet, Halmstad)
9.Industriprogrammet85,730 992
(Falkenbergs Gymnasieskola)
10.Fordonsprogrammet85,130 533
(Kattegattgymnasiet, Halmstad)

Etablerade på arbetsmarknaden

Medianinkomst

%

Kr/mån

100,0

26 192

93,1

30 883

91,7

27 779

91,7

23 950

90,0

32 642

88,9

27 583

88,5

29 229

87,5

29 867

85,7

30 992

85,1

30 533

Programmen med bäst utfall 10 år efter gymnasiet – Hallands län

ProgramEtablerade på arbetsmarknadenMedianinkomst
(Skola, kommun)%Kr/mån
1.Byggprogrammet100,034 250
(Falkenbergs Gymnasieskola)
2.Fordonsprogrammet100,033 742
(Falkenbergs Gymnasieskola)
3.Elprogrammet100,029 250
(Osbecksgymnasiet, Laholm)
4.Fordonsprogrammet96,831 408
(Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka)
5.Byggprogrammet95,733 142
(Peder Skrivares skola, Varberg)
6.Byggprogrammet93,832 513
(Kattegattgymnasiet, Halmstad)
7.Omvårdnadsprogrammet93,327 883
(Aranäsgymnasiet, Kungsbacka)
8.Fordonsprogrammet92,530 850
(Kattegattgymnasiet, Halmstad)
9.Industriprogrammet92,329 100
(Kattegattgymnasiet, Halmstad)
10.Teknikprogrammet92,328 183
(Falkenbergs Gymnasieskola)

Etablerade på arbetsmarknaden

Medianinkomst

%

Kr/mån

100,0

34 250

100,0

33 742

100,0

29 250

96,8

31 408

95,7

33 142

93,8

32 513

93,3

27 883

92,5

30 850

92,3

29 100

92,3

28 183

Fakta Gymnasiepejl

  • Uppgifterna som presenteras har samlats in och bearbetats av Statistiska centralbyrån (SCB).
  • Siten Gymnasiepejl har skapats av Ekonomifakta.se för att hjälpa gymnasieväljarna och deras föräldrar att samla information om olika gymnasieutbildningars arbetsmarknadsutfall.
  • Informationen som presenteras avser elevkullar som lämnat gymnasiet med slutbetyg år 2007 och 2012 och uppgifterna om elevernas utfall på arbetsmarknaden avser således 2017.
  • Gymnasieskolans program och skolenheters organisation har förändrats över tid. Exempelvis gäller en ny läroplan (Gy2011) från 2011/2012. I och med det nya systemet har program förändrats, nya har tillkommit och andra har lagts ned. Direkta jämförelser mellan program ska därför göras med försiktighet. Utfall som tagits fram för tidigare årskullar ska ses som hjälp till vägledning i valet av program till gymnasiet och inte som garanterade utfall för elever som idag påbörjar gymnasiet. Skolor som inte längre finns har exkluderats i tabellerna.
Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist