Byggprogrammet i Kungsbacka bäst i Halland

NYHET Publicerad

UTBILDNING Nästan 4000 niondeklassare i Hallands län ska under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.

Kristian Ryberg

Kristian Ryberg

Foto: Peter Bartholdsson

Det börjar bli hög tid för Sveriges niondeklassare att ta beslut om vilket gymnasieprogram de ska läsa och med otaliga valmöjligheter är det viktigt att göra ett genomtänkt val. På sajten Gymnasiepejl har statistik från SCB sammanställts som visar hur stor andel av eleverna som är etablerade på arbetsmarknaden fem och tio år efter avslutad utbildning samt deras medianinkomst efter samma tid.

─ Gymnasievalet är inte helt lätt och man gör ofta valet i samråd med sina föräldrar. Med hjälp av Gymnasiepejl kan man skaffa sig en bild av hur valet av program kan påverka din framtida inkomst och dina möjligheter att få jobb både på kort och lite längre sikt. Att få ett jobb och en bra lön är två parametrar, men det är också viktigt att fundera på vad man är intresserad av, säger Kristian Ryberg, regionchef på Svenskt Näringsliv i Halland.

Generellt sett är det yrkesprogrammen som tycks ge snabbast etablering på arbetsmarknaden och generera högst lön redan kort tid efter avslutad utbildning. Exempelvis uppvisar Byggprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka, Byggprogrammet på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka och Industriprogrammet på Osbecksgymnasiet i Laholm goda resultat vad det gäller andel i arbete och medianinkomst efter bara fem år.

— Det är viktigt att påpeka att vi inte rekommenderar några specifika skolor eller program. Vi tycker däremot att det är viktigt att se till att de som ska göra valet kan göra ett så informerat val som möjligt om vilket program som passar dem bäst och som ger bäst förutsättningar för jobb eller fortsatta studier, avslutar Kristian Ryberg.

För att se hela listan och läsa mer gå in på www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl

Programmen med bäst utfall 5 år efter gymnasiet – Hallands län

  Program

Etablerade på arbetsmarknaden

Medianinkomst

  (Skola, kommun)

%

Kr/mån

1. Byggprogrammet

100,0

26 192

  (Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka)
2. Byggprogrammet

93,1

30 883

  (Aranäsgymnasiet, Kungsbacka)
3. Industriprogrammet

91,7

27 779

  (Osbecksgymnasiet, Laholm)
4. Omvårdnadsprogrammet

91,7

23 950

  (Peder Skrivares skola, Varberg)
5. Byggprogrammet

90,0

32 642

  (Peder Skrivares skola, Varberg)
6. Fordonsprogrammet

88,9

27 583

  (Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka)
7. Byggprogrammet

88,5

29 229

  (Falkenbergs Gymnasieskola)
8. Energiprogrammet

87,5

29 867

  (Praktiska gymnasiet, Halmstad)
9. Industriprogrammet

85,7

30 992

  (Falkenbergs Gymnasieskola)
10. Fordonsprogrammet

85,1

30 533

  (Kattegattgymnasiet, Halmstad)

Programmen med bäst utfall 10 år efter gymnasiet – Hallands län

  Program

Etablerade på arbetsmarknaden

Medianinkomst

  (Skola, kommun)

%

Kr/mån

1. Byggprogrammet

100,0

34 250

  (Falkenbergs Gymnasieskola)
2. Fordonsprogrammet

100,0

33 742

  (Falkenbergs Gymnasieskola)
3. Elprogrammet

100,0

29 250

  (Osbecksgymnasiet, Laholm)
4. Fordonsprogrammet

96,8

31 408

  (Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka)
5. Byggprogrammet

95,7

33 142

  (Peder Skrivares skola, Varberg)
6. Byggprogrammet

93,8

32 513

  (Kattegattgymnasiet, Halmstad)
7. Omvårdnadsprogrammet

93,3

27 883

  (Aranäsgymnasiet, Kungsbacka)
8. Fordonsprogrammet

92,5

30 850

  (Kattegattgymnasiet, Halmstad)
9. Industriprogrammet

92,3

29 100

  (Kattegattgymnasiet, Halmstad)
10. Teknikprogrammet

92,3

28 183

  (Falkenbergs Gymnasieskola)
Fakta Gymnasiepejl
  • Uppgifterna som presenteras har samlats in och bearbetats av Statistiska centralbyrån (SCB).
     
  • Siten Gymnasiepejl har skapats av Ekonomifakta.se för att hjälpa gymnasieväljarna och deras föräldrar att samla information om olika gymnasieutbildningars arbetsmarknadsutfall.
     
  • Informationen som presenteras avser elevkullar som lämnat gymnasiet med slutbetyg år 2007 och 2012 och uppgifterna om elevernas utfall på arbetsmarknaden avser således 2017.
     
  • Gymnasieskolans program och skolenheters organisation har förändrats över tid. Exempelvis gäller en ny läroplan (Gy2011) från 2011/2012. I och med det nya systemet har program förändrats, nya har tillkommit och andra har lagts ned. Direkta jämförelser mellan program ska därför göras med försiktighet. Utfall som tagits fram för tidigare årskullar ska ses som hjälp till vägledning i valet av program till gymnasiet och inte som garanterade utfall för elever som idag påbörjar gymnasiet. Skolor som inte längre finns har exkluderats i tabellerna.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Kungsbacka bäst i Halland

UTBILDNING Nästan 4000 niondeklassare i Hallands län ska under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Tack för i år!

KRÖNIKA Då det efter drygt fyra månader på jobbet blir svårt att författa någon årskrönika, vill jag bara passa på att tacka för allt gott samarbete hittills under de gångna månaderna.
NYHET Publicerad:

Schaktsam - ett halländskt gasellföretag

GASELLFÖRETAG Under november månad presenterade Dagens Industri årets gasellföretag; alltså de företag som med ökad omsättning och god ekonomi får pris för årets snabbast växande och mest framgångsrika företag. Schaktsam från Kungsbacka är ett av dem.
NYHET Publicerad:

Halländska företag alltmer pessimistiska inför framtiden

FÖRETAGARPANEL De halländska företagens förväntningar på framtiden fortsätter att bli allt mer pessimistiska, både gällande produktion/försäljning, anställningar och investeringar.  Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel i Halland för det fjärde kvartalet 2019. Samtidigt visar konjunkturprognoser att svensk och global konjunktur ser allt svagare ut.
NYHET Publicerad:

En allt svagare konjunktur och stor osäkerhet i omvärlden

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskap driver klimatomställningen

KLIMAT På Stena Recycling i Halmstad blir avfall nya råvaror. Återvinning är en del för att klara klimatutmaningen och där är näringslivet en viktig motor. Det menar Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, som nyligen besökte anläggningen.
NYHET Publicerad:

Strategi ska förbättra företagsklimatet i Laholm

FÖRETAGSKLIMAT Laholms kommun har med hjälp av Svenskt Näringsliv, Företagarna och Offensiva Laholm tagit fram en strategi för att aktivt arbeta med att förbättra företagsklimatet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Halländska företagare ventilerade avtalsfrågor inför 2020

AVTAL20 Arbetsmarknadens parter ligger i startgroparna inför den stundande avtalsrörelsen. Därför var intresset märkbart högt när halländska företagare träffade Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, och Per Braconier, Svenskt Näringsliv, för att samtala om avtalen ur flera aspekter.
NYHET Publicerad:

Lagligt, lämpligt och listigt

FÖRETAGSKLIMAT Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet, det menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommunal myndighetsutövning i Halland - så tycker de lokala företagen

FÖRETAGSKLIMAT Främjande myndighetsutövning är oerhört viktigt för det lokala företagsklimatet eftersom den vanligaste kontakten mellan kommun och företag handlar om någon form av tillstånd eller tillsyn. Hur bra hanterar din hemkommun frågor om tillstånd, tillsyn eller kontroll?  Svenskt Näringslivs sammanställning ”Kommuner som hjälper företag att göra rätt” ger svar på hur företagen i Halland betygsätter sin kommun.
NYHET Publicerad:

Europas mest miljövänliga stål finns i Halmstad 

KLIMAT Det svenska näringslivet är ett internationellt föredöme när det kommer till att kombinera kostnadseffektiv produktion med klimatfrämjande insatser. Ett företag som lyckats med denna kombination är Celsa Steel Service i Halmstad som idag producerar Europas miljövänligaste stål.
NYHET Publicerad:

Här är det bäst och sämst företagsklimat i Halland

FÖRETAGSKLIMAT Falkenberg kommun har fortsatt bäst företagsklimat i Halland enligt företagen. Det framgår när Svenskt Näringsliv i dag släpper sin ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. Sett över hela Halland är utvecklingen dock ojämn.
NYHET Publicerad:

Snabbfotade politiker lyfter Falkenberg i näringslivsranking

RANKING 2019 Det är enkelt att driva företag i Falkenberg, anser Lotta Peltoarvo, en av kommunens entreprenörer. ”Mycket handlar om närheten mellan kommun och företag. Vi känner oss lyssnade på”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – Utgångsläget i Halland

Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för kommunerna i Halland ut inför 2019 års ranking?
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 - Vilken kommun har det bästa företagsklimatet?

FÖRETAGSKLIMAT Varje år genomför Svenskt Näringsliv en undersökning om lokalt företagsklimat i landets kommuner. Snart är det dags för årets ranking. Vilken värmländsk kommun toppar listan och vilken får jumboplatsen? Vilken kommun är årets raket och vilken blir årets sjunkbomb? På tisdag 24 september vet vi - då presenteras årets rankingresultat.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver bättre designade miljöskatter

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMAT Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Ny regionchef på plats

NY PÅ JOBBET Idag tillträder Kristian Ryberg som regionchef för Svenskt Näringsliv i Halland. Hur ser han på Halland utifrån ett näringslivsperspektiv och vad kommer fokus att ligga på framöver?
NYHET Publicerad:

Rätt kvalitet till rätt pris

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Stora variationer i patentansökningar från Halland

PATENT Patent- och registreringsverket presenterade nyligen sin statistik över gjorda ansökningar för 2018. I relation till tidigare års siffror finns några intressanta tendenser att lyfta fram för Halland.