Byggprogrammet i Kungsbacka bäst i Halland

NYHET Publicerad

UTBILDNING Nästan 4000 niondeklassare i Hallands län ska under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.

Kristian Ryberg

Kristian Ryberg

Foto: Peter Bartholdsson

Det börjar bli hög tid för Sveriges niondeklassare att ta beslut om vilket gymnasieprogram de ska läsa och med otaliga valmöjligheter är det viktigt att göra ett genomtänkt val. På sajten Gymnasiepejl har statistik från SCB sammanställts som visar hur stor andel av eleverna som är etablerade på arbetsmarknaden fem och tio år efter avslutad utbildning samt deras medianinkomst efter samma tid.

─ Gymnasievalet är inte helt lätt och man gör ofta valet i samråd med sina föräldrar. Med hjälp av Gymnasiepejl kan man skaffa sig en bild av hur valet av program kan påverka din framtida inkomst och dina möjligheter att få jobb både på kort och lite längre sikt. Att få ett jobb och en bra lön är två parametrar, men det är också viktigt att fundera på vad man är intresserad av, säger Kristian Ryberg, regionchef på Svenskt Näringsliv i Halland.

Generellt sett är det yrkesprogrammen som tycks ge snabbast etablering på arbetsmarknaden och generera högst lön redan kort tid efter avslutad utbildning. Exempelvis uppvisar Byggprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka, Byggprogrammet på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka och Industriprogrammet på Osbecksgymnasiet i Laholm goda resultat vad det gäller andel i arbete och medianinkomst efter bara fem år.

— Det är viktigt att påpeka att vi inte rekommenderar några specifika skolor eller program. Vi tycker däremot att det är viktigt att se till att de som ska göra valet kan göra ett så informerat val som möjligt om vilket program som passar dem bäst och som ger bäst förutsättningar för jobb eller fortsatta studier, avslutar Kristian Ryberg.

För att se hela listan och läsa mer gå in på www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl

Programmen med bäst utfall 5 år efter gymnasiet – Hallands län

  Program

Etablerade på arbetsmarknaden

Medianinkomst

  (Skola, kommun)

%

Kr/mån

1. Byggprogrammet

100,0

26 192

  (Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka)
2. Byggprogrammet

93,1

30 883

  (Aranäsgymnasiet, Kungsbacka)
3. Industriprogrammet

91,7

27 779

  (Osbecksgymnasiet, Laholm)
4. Omvårdnadsprogrammet

91,7

23 950

  (Peder Skrivares skola, Varberg)
5. Byggprogrammet

90,0

32 642

  (Peder Skrivares skola, Varberg)
6. Fordonsprogrammet

88,9

27 583

  (Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka)
7. Byggprogrammet

88,5

29 229

  (Falkenbergs Gymnasieskola)
8. Energiprogrammet

87,5

29 867

  (Praktiska gymnasiet, Halmstad)
9. Industriprogrammet

85,7

30 992

  (Falkenbergs Gymnasieskola)
10. Fordonsprogrammet

85,1

30 533

  (Kattegattgymnasiet, Halmstad)

Programmen med bäst utfall 10 år efter gymnasiet – Hallands län

  Program

Etablerade på arbetsmarknaden

Medianinkomst

  (Skola, kommun)

%

Kr/mån

1. Byggprogrammet

100,0

34 250

  (Falkenbergs Gymnasieskola)
2. Fordonsprogrammet

100,0

33 742

  (Falkenbergs Gymnasieskola)
3. Elprogrammet

100,0

29 250

  (Osbecksgymnasiet, Laholm)
4. Fordonsprogrammet

96,8

31 408

  (Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka)
5. Byggprogrammet

95,7

33 142

  (Peder Skrivares skola, Varberg)
6. Byggprogrammet

93,8

32 513

  (Kattegattgymnasiet, Halmstad)
7. Omvårdnadsprogrammet

93,3

27 883

  (Aranäsgymnasiet, Kungsbacka)
8. Fordonsprogrammet

92,5

30 850

  (Kattegattgymnasiet, Halmstad)
9. Industriprogrammet

92,3

29 100

  (Kattegattgymnasiet, Halmstad)
10. Teknikprogrammet

92,3

28 183

  (Falkenbergs Gymnasieskola)
Fakta Gymnasiepejl
  • Uppgifterna som presenteras har samlats in och bearbetats av Statistiska centralbyrån (SCB).
     
  • Siten Gymnasiepejl har skapats av Ekonomifakta.se för att hjälpa gymnasieväljarna och deras föräldrar att samla information om olika gymnasieutbildningars arbetsmarknadsutfall.
     
  • Informationen som presenteras avser elevkullar som lämnat gymnasiet med slutbetyg år 2007 och 2012 och uppgifterna om elevernas utfall på arbetsmarknaden avser således 2017.
     
  • Gymnasieskolans program och skolenheters organisation har förändrats över tid. Exempelvis gäller en ny läroplan (Gy2011) från 2011/2012. I och med det nya systemet har program förändrats, nya har tillkommit och andra har lagts ned. Direkta jämförelser mellan program ska därför göras med försiktighet. Utfall som tagits fram för tidigare årskullar ska ses som hjälp till vägledning i valet av program till gymnasiet och inte som garanterade utfall för elever som idag påbörjar gymnasiet. Skolor som inte längre finns har exkluderats i tabellerna.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Halland

CORONAKRISEN 6 av 10 företag i Halland upplever en vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas också 4 av 10 av företag av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland drygt 250 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Halland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

En prövande situation

KRÖNIKA Det som händer just nu runtom i Sverige, Europa och världen är en på många sätt en unik händelseutveckling. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, både gällande effekter på enskilda individer, företag och samhället i stort.
NYHET Publicerad:

Hallänningarna bland de mest företagsamma i hela Sverige

FÖRETAGSAMHET 14,3 procent av hallänningarna är företagsamma, vilket gör Halland till det fjärde mest företagsamma länet i Sverige. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hans biltvätt inspekteras en gång om året – trots flera kontrollavgifter

TILLSYN Många kommuner tar betalt i förskott för tillsyn och inspektioner, i stället för att tillämpa efterhandsdebitering. Sven-Olof Gudmundsson som driver en Circle K-mack i Halmstad har flera gånger fått betala för fler inspektionsbesök än vad kommunen har utfört. ”Jag tycker att kommunen inte ska debitera för mer jobb än vad de faktiskt gör”, säger han.
NYHET Publicerad:

Visionen: Västsveriges bästa företagsklimat 2030

SERVICEINRIKTAD MYNDIGHETSUTÖVNING Kungsbacka kommun siktar högt och målet är Västsveriges bästa företagsklimat om mindre än tio år. Nyligen bestämde sig kommunen för att införa arbetssättet ”Lätt och Rätt”, ett initiativ som baserats på den s.k. Rättviksmodellen. Men, vad kommer det konkret att innebära för företagen i kontakten med Kungsbacka kommun?
NYHET Publicerad:

Hallå där, Jonas Bergman

FÖRETAGSKLIMAT Det långsiktiga målet är att Halmstad ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Svenskt Näringsliv Halland tog ett snack med Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande om de förändringar som görs och hur det är tänkt att underlätta för Halmstadföretagen.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Kungsbacka bäst i Halland

UTBILDNING Nästan 4000 niondeklassare i Hallands län ska under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Tack för i år!

KRÖNIKA Då det efter drygt fyra månader på jobbet blir svårt att författa någon årskrönika, vill jag bara passa på att tacka för allt gott samarbete hittills under de gångna månaderna.
NYHET Publicerad:

Schaktsam - ett halländskt gasellföretag

GASELLFÖRETAG Under november månad presenterade Dagens Industri årets gasellföretag; alltså de företag som med ökad omsättning och god ekonomi får pris för årets snabbast växande och mest framgångsrika företag. Schaktsam från Kungsbacka är ett av dem.
NYHET Publicerad:

Halländska företag alltmer pessimistiska inför framtiden

FÖRETAGARPANEL De halländska företagens förväntningar på framtiden fortsätter att bli allt mer pessimistiska, både gällande produktion/försäljning, anställningar och investeringar.  Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel i Halland för det fjärde kvartalet 2019. Samtidigt visar konjunkturprognoser att svensk och global konjunktur ser allt svagare ut.
NYHET Publicerad:

En allt svagare konjunktur och stor osäkerhet i omvärlden

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskap driver klimatomställningen

KLIMAT På Stena Recycling i Halmstad blir avfall nya råvaror. Återvinning är en del för att klara klimatutmaningen och där är näringslivet en viktig motor. Det menar Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, som nyligen besökte anläggningen.
NYHET Publicerad:

Strategi ska förbättra företagsklimatet i Laholm

FÖRETAGSKLIMAT Laholms kommun har med hjälp av Svenskt Näringsliv, Företagarna och Offensiva Laholm tagit fram en strategi för att aktivt arbeta med att förbättra företagsklimatet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Halländska företagare ventilerade avtalsfrågor inför 2020

AVTAL20 Arbetsmarknadens parter ligger i startgroparna inför den stundande avtalsrörelsen. Därför var intresset märkbart högt när halländska företagare träffade Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, och Per Braconier, Svenskt Näringsliv, för att samtala om avtalen ur flera aspekter.
NYHET Publicerad:

Lagligt, lämpligt och listigt

FÖRETAGSKLIMAT Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet, det menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommunal myndighetsutövning i Halland - så tycker de lokala företagen

FÖRETAGSKLIMAT Främjande myndighetsutövning är oerhört viktigt för det lokala företagsklimatet eftersom den vanligaste kontakten mellan kommun och företag handlar om någon form av tillstånd eller tillsyn. Hur bra hanterar din hemkommun frågor om tillstånd, tillsyn eller kontroll?  Svenskt Näringslivs sammanställning ”Kommuner som hjälper företag att göra rätt” ger svar på hur företagen i Halland betygsätter sin kommun.
NYHET Publicerad:

Europas mest miljövänliga stål finns i Halmstad 

KLIMAT Det svenska näringslivet är ett internationellt föredöme när det kommer till att kombinera kostnadseffektiv produktion med klimatfrämjande insatser. Ett företag som lyckats med denna kombination är Celsa Steel Service i Halmstad som idag producerar Europas miljövänligaste stål.