NYHET27 januari 2022

“Man beskriver det som en Volvo men förväntar sig två Ferraris”

Sveriges kommuner genomför varje år ca 12 500 annonserade upphandlingar, varav 650 sker i Hallands sex kommuner. Trots att upphandling är en stor marknad för många företag, så är det många som tycker att dagens processer är för krångliga och missvisande. “Man borde kroka arm betydligt tidigare så att båda parter är med”, säger Andreas Granberg, Vd för MTA Bygg & Anläggning i Halmstad.

Andreas Granberg, VD, MTA Bygg & Anläggning.Foto: Privat

I Svenskt Näringslivs företagarpanel har företag från Halland fått svara på frågor om offentlig upphandling. Totalt genomfördes 135 intervjuer under slutet av 2020, där drygt hälften av de tillfrågade företagen någon gång hade deltagit i offentlig upphandling.    

Det är ingen som vill göra något och förlora pengar, gör man det tillsammans blir det ofta win-win för båda parterna
Andreas Granberg
VD, MTA Bygg & Anläggning.

Enligt undersökningen finns det främst två anledningar till att halländska företag väljer att inte lämna anbud; en allt för omfattande administration samt att upphandlingar ofta har för stort fokus på lägsta pris. Andreas Granberg, Vd på MTA Bygg & Anläggning i Halmstad, delar uppfattningen om att man inte alltid bör fastna vid låga priser då det istället kan innebära sämre kvalité och att man inte följer alla krav i af-delar som väderskydd mm för att få ihop projektekonomin.

- Det är ett tråkigt sätt att upphandla en entreprenad på när det alltid ska vara lägsta pris som vinner. Risken är att man missar saker som exempelvis kvalitetsindikatorer. Väljer man att till exempel sträcka sig lite och ta det näst lägsta priset kan bara det generera en bättre slutprodukt. Idag har man där det finns privata upphandlare mycket mer påverkansmöjlighet. Där blir man inte förkastad på något vis, utan har en bra dialog före och efter. Det borde man ha även på de offentliga upphandlingarna.

Andreas berättar också att det finns en skillnad mellan förväntan och leverans vid offentlig upphandling.

- Det är ganska ofta som upphandlingen vid avtalspunkten beskrivs som en Volvo vad gäller pris och innehåll, men att kommunen vid leverans ändå förväntar sig två Ferraris. Det är väl baksidan med LOU, att det är otydligt vad som faktiskt avtalats. Men det blir ändå bättre och bättre för varje år som går. Jag tror att beställarna tycker samma som jag, men det är svårt att hantera det på något annat sätt eftersom det är skattepengar vi talar om. Det måste användas på ett effektivt och sätt.

Enligt företagarpanelen svarade de tillfrågade företagen att den viktigaste faktorn för att de ska börja lämna, eller öka antalet anbud, i offentliga upphandlingar, är att de inte ensidigt fokuserar på pris utan även på kvalitet. Många företag efterfrågar mer relevanta krav och mer information om kommande upphandlingar. Dessutom lyfter företagen en bristande uppföljning och utvärdering, vilket på sikt riskerar att skada förtroendet för offentlig sektor som affärspartner. Allt detta skulle kunna sammanfattas med begreppet samarbete, något som Andreas tror är nyckeln till att förbättra förutsättningarna för offentliga upphandlingar.

- För att få med entreprenörerna behöver man hitta ett samverkanupplägg inom ramen för LOU. Man borde kroka arm betydligt tidigare så att båda parter är med och jobbar mot rätt sak för rätt skattekrona. Det är ingen som vill göra något och förlora pengar, gör man det tillsammans blir det ofta win-win för båda parterna, avslutar Andreas Granberg.

UpphandlingLokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist