Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

NYHET Publicerad

SKOLA & NÄRINGSLIV Simon Sjögren har arbetat med Skolfrågor på Svenskt Näringsliv i snart tre år. Rollen som skolnätverksansvarig har nyligen omarbetats och han arbetar nu heltid med att föra skolor och näringsliv närmare varandra i alla Västra Götalands, Värmlands, Hallands och Jönköpings läns kommuner.

Simon Sjögren, Skolnätverksansvarig

Simon Sjögren, Skolnätverksansvarig

Tjänsten som skolnätverksansvarig går framförallt ut på att etablera kontakter med rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare samt att informera om det skolmaterial som Svenskt Näringsliv producerar.

För några år sedan tillsattes tjänsten som skolnätverksansvarig av studentmedarbetare på halvtid. Att man nu växlat upp och tillsätter en heltidstjänst är för att man därigenom hoppas få till ett mer kvalitativt och fördjupat samarbete i alla kommuner.

— Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet.

— Det vi då vill göra är att hjälpa skola och näringsliv att komma närmare varandra. För det gemensamma mål vi ändå har, oavsett om du är från skolan eller näringslivet, är att dagens ungdomar ska få en bra start på ett långt och givande arbetsliv, säger Simon Sjögren.

Till sin hjälp i arbetet ute i kommunerna har han bland annat skolmaterial från Eduna – gratis material till skolan som genom att öka förståelsen för näringslivet ska hjälpa till att föra skola och näringsliv närmare varandra.

— Skolmaterialet knyter an till alltifrån svenskämnet i grundskolans årskurs 1 till entreprenörskap i gymnasiet. Syftet är ett att lyfta in näringsliv och arbetsliv i undervisningen, särskilt som materialet alltid har en koppling till skolans läroplaner.

Svenskt Näringsliv har också genom sin årliga enkätundersökning under många år undersökt attityder från de lokala skolorna gentemot näringslivet. Till i år ändrades dock formuleringen av frågan för att istället undersöka faktiska kontakter mellan skola och näringsliv i den aktuella kommunen.

— Det frågan belyser bättre nu är just det här praktiska, att skola och näringsliv faktiskt har kontakt. Det är också det som är den stora ”hemligheten” i de kommuner som jag upplever lyckas bra i dessa frågor. Att skolan, kommunen och näringslivet tillsammans sätter sig ned och tillsammans hittar former för bra och långsiktig samverkan.

— Förhoppningsvis kan också omformuleringen av frågan bidra till att fler ser skolans viktiga roll för ett bra företagsklimat i kommunen och kommunens framtida välmående. Det är inte en sidofråga utan en central fråga, poängterar Simon.

Vilka är då Simons bästa tips för hur en skola ska kunna arbeta bättre tillsammans med näringslivet?

— För det första, uppfinn inte hjulet själva. Hämta inspiration från hur andra gjort i grannkommunerna, runt om i regionen och från vårt skolmaterial via Eduna. Kontakta sedan era lokala företagare tidigt i processen för att se hur det kan passa in i just ert arbete och er kontext. Det är viktigt att man krokar arm från början, säger Simon.

En kommun som Simon lyfter som ett gott exempel är Falkenberg.

— Falkenberg är en sådan kommun som gjort rätt från början. De tog in näringslivet från start och tog tillsammans fram en modell för hur de ville jobba. Tack vare att näringslivet sitter med vid bordet och tillåts bidra till arbetet, undviker kommunen att företagarnas perspektiv glöms bort.

Dagens unga är lösningen på framtidens kompetensförsörjning, dels som medarbetare dels som morgondagens entreprenörer. Samverkan mellan skolan och det omkringliggande samhället kommer bara bli viktigare. Här är en nära och naturlig relation med de lokala företagen avgörande då de representerar näringslivet som det ser ut på plats och tillsammans med skolan kan de inspirera och motivera eleverna. Tillsammans bygger vi ett bra samhälle och en viktig del i det arbetet är att samarbeta för att ge elever, men också lärare, förståelse för verkligheten inom arbetslivet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

”UF borde få större roll i skolan”

UF För att förbättra kontakten mellan skola och näringsliv finns flera initiativ runt om i landet likt industrinätter, prao, praktik, lärlingsutbildningar och Ung Företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Framtidsplaner som ändras

KRÖNIKA Det blir inte alltid som man har tänkt sig och det här året gäller det i högre grad än annars.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

ICA-handlaren: ”Det är konsumenten som i slutändan får betala”

FÖRETAGSKLIMAT Enbart det brottsförebyggande arbetet inom handeln kostar drygt 13 miljarder kronor årligen.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste högre upp på kommunernas dagordningar”

FÖRETAGSKLIMAT "Näringslivets problem med otrygghet och utsatthet för brott måste upp högre på kommunernas dagordningar”, anser Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Halland. 
NYHET Publicerad:

3 av 10 företagare i Halland påverkas i hög utsträckning av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Halland. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv bland drygt 1000 halländska företagare.
NYHET Publicerad:

Så stöttar TRR företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet i Halland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i de halländska kommunerna

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Halland

DET EKONOMISKA LÄGET Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet visar på dramatiska fall för samtliga variabler.
NYHET Publicerad:

Festen ställdes in – ”vi har tappat 50 - 80% av omsättningen”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Halland

CORONAKRISEN Sedan 7 april har det inkommit 1 400 ansökningar om kortidspermittering till Tillväxtverket från företag i Halland. Totalt är 7,0 % av de anställda i näringslivet är korttidspermitterade, den femte högsta andelen i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Halland

DEBATT Om en tredjedel av företagen står stilla fram till hösten kan arbetslösheten öka med 350 000 personer bara genom konkurser. Därför är det bråttom med mer åtgärder.
NYHET Publicerad:

Sveriges största billogistikföretag vill se mer offensiva åtgärder från regeringen

CORONAKRISEN För svenska logistikföretaget Axess Logistics kommer kommande månader vara ett stålbad. Regeringens åtgärder hittills imponerar inte och skulle behöva vara betydligt mer omfattande. 
”Min bedömning är att många europeiska länder erbjuder förmånligare åtgärder än vad Sverige gör", säger koncernchef Mats Eriksson.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.