LogoLogo
LogoLogo
Nyhet12 maj 2020

Dramatisk försämring för företagen i Halland

Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet visar på dramatiska fall för samtliga variabler. På flera håll är läget sämre än när det var som värst under finanskrisen 2008 och fallet har dessutom varit betydligt brantare.

Kristian Ryberg
Foto: Ernst Henry Photography AB

Drygt 60procent av de halländska företagen uppger en minskad produktion och försäljning jämfört med för sex månader sedan. Samtidigt räknar 45 procent med ytterligare minskad produktion och försäljning under de kommande sex månaderna.

Antalet anställda har minskat i 39 procent av företagen, jämfört med för sex månader sedan, och en lika stor andel tror att antalet anställda kommer att ha minskat ytterligare om sex månader.

— Det har gått oerhört snabbt nedåt och man verkar inte ännu se något riktigt ljus i tunneln. På flera håll är både utfallen och förväntningarna mer negativa än under finanskrisen 2008 och då har utvecklingen från ett kvartal till ett annat varit oerhört brant denna kris. säger Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv.

Läget är lika illa vad gäller investeringar. 46 procent av företagen har minskat sina investeringar jämfört med för sex månader sedan. Hela 53 procent räknar också med fallande investeringar för kommande halvår.

— En majoritet av de halländska företagen kommer dra ner på investeringstakten ytterligare de kommande sex månaderna. Detta stärker bilden av osäkerheten kring hur långvarig krisen blir och när man vågar investera i sin verksamhet igen, säger Kristian Ryberg

Även om läget är värst inom tjänste, handel- och transportsektorn, där bland annat hotell och restauranger ingår, är det tydligt att krisen har spritt sig till övriga sektorer. Enligt företagarpanelen är skillnaderna betydligt mindre än vad man skulle kunna tro med kraftiga fall i hela näringslivet. Exempelvis har hälften av industriföretagen haft en negativ utveckling av sin produktion de senaste sex månaderna och 35 procent har redan minskat i antal anställda.

— För att undvika massarbetslöshet är det oerhört viktigt att alla åtgärder kommer på plats. Den så kallade omställningsstödet behöver förlängas och inte bara gälla i mars och april. Det måste finnas en uthållighet i åtgärderna så länge krisen pågår, avslutar Kristian Ryberg.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv har sedan flera år sammanställt situationen för landets företag utifrån svar från vår företagarpanel runt om i landet, vilket gör att vi snabbt kan få en bild över läget och kan jämföra tidsperioder.

Drygt 3 700 företag i hela landet deltog i internetundersökningen perioden 15-27 april 2020.

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist