Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET30 september 2021

En fjärdedel av företagen i Halland påverkas av brott och otrygghet

Otrygghet och brottslighet är ett allt större problem för många företag i Halland. Var fjärde företag i länet anser att det påverkar deras verksamhet i hög utsträckning. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv varav drygt 1000 svarande företag i Halland. ”I slutändan är det konsumenten som får betala”, säger Rikard Hillarp ägare av Ica Maxi Högskolan i Halmstad.

Det går inte att estimera hur mycket vi förlorar i inkomster på grund av brottslighet årligen. Dels får man se till själva varorna, men det är också all den övervakning och säkerhet vi använder för att skydda oss mot brottsligheten som kostar pengar, konstaterar Rickard Hillarp, ägare Ica Maxi HögskolanFoto: Lennart Angermund/Mostphotos

- Att så många företagare påverkas av brottslighet och otrygghet är oroväckande men tyvärr inte så förvånande. Det har blivit en betydande del av företagsklimatet och påverkar nu i princip alla branscher, konstaterar Kristian Ryberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Halland. 

Det är Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet i landets kommuner som ligger till grund för resultatet. Totalt har cirka 32 000 företag svarat i undersökningen, varav ca 1000 i Halland.

- Det stör den dagliga driften, kostar tid och pengar och skapar samtidigt en otrygghet för de anställda. Många företagare uttrycker också en uppgivenhet när de anmäler en stöld eller ett inbrott eftersom det inte resulterar i någon egentlig åtgärd, konstaterar Kristian Ryberg.  

Det är dock skillnad mellan kommunerna i länet. I Laholm uppger 35 procent av företagen att de är påverkade i hög grad av brottsligheten. Motsvarande siffra i Kungsbacka kommun är 18 procent.

Brottsligheten handlar ofta om stölder, inbrott och bedrägerier. Men även en upplevd otrygghet för anställda som till exempel stänger en butik eller restaurang kvällstid.

Rikard Hillarp ägare av Ica Maxi Högskolan i Halmstad vittnar i en tidigare intervju med Svenskt Näringsliv Halland om hur deras verksamhet påverkas av brott och otrygghet.

- Det går inte att estimera hur mycket vi förlorar i inkomster på grund av brottslighet årligen. Dels får man se till själva varorna, men det är också all den övervakning och säkerhet vi använder för att skydda oss mot brottsligheten som kostar pengar, konstaterar Rickard Hillarp

Brottslighet och otrygghet hämmar företagens tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. De direkta kostnaderna för brottsligheten beräknades under 2020 till 42 miljarder. Däremot tillkommer även indirekta kostnader för säkerhetsåtgärder (exempelvis larm, kameror och väktare) och utebliven tillväxt. Näringslivets nationella totala kostnader uppskattas att landa på omkring 100 miljarder, enligt HUI Research.

- Det är konsumenten som i slutändan får betala. Vi måste sälja våra varor till ett högre pris när vi behöver täcka kostnaderna för de varor vi blivit av med och den extra säkerhet vi behöver ta in för att minska brotten och hålla vår personal trygg, konstaterar Rickard Hillarp

Brottslighet samt den oro och otrygghet som tillkommer är dock svår att räkna på. Den effekten går inte fullt ut att mäta i kronor, men den påverkar hur både företag och människor agerar.

- Trygghetsfrågan måste vara ett område som kommunerna, polisen och företagen samverkar kring.  Flera kommuner arbetar på ett bra sätt med medborgardialoger om trygghet, men man vänder sig sällan till näringslivet. Att öka fokuset på brottsligheten och otryggheten som drabbar företagen är oerhört viktigt, avslutar Kristian Ryberg  

Text: Annie Hilmersson

Andelen företag i kommunen som anser att de påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning av brottslighet/otrygghet

Hylte 25%
Halmstad 28% Laholm 35% Falkenberg 24% Varberg 22% Kungsbacka 18%

Sverigesnittet är 22%
Snittet i Halland är 25%

Källa: ca 1000 svar från företag i Halland i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat genomförd Jan-Mars 2021.

Skriven avKristian Ryberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist