Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 maj 2020

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i de halländska kommunerna

Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Den samlade bilden för Halland är att företagen ger kommunerna godkänt, men inte så mycket mer. Ingen kommun får heller högre betyg jämfört med föregående år. Halmstad, Falkenberg, Kungsbacka och Hylte får ett lägre betyg medan Laholm och Varberg står oförändrade.

Foto: Ernst Henry Photography AB

— Alla kommuner i Halland får även denna gång minst betyget godkänt av företagen, vilket är bra. Men oroväckande är att företagen inte upplevt någon reell förbättring sen förra året. Snarare så har utvecklingen tyvärr varit den motsatta på flera håll. I och med de ansträngningar som ändå görs runtom i Halland, med exempelvis serviceinriktad myndighetsutövning och ökad dialog, så hoppas jag det ger resultat som företagen märker av i vardagen framöver, säger Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv Halland.

Uppdaterin
g
Till årets undersökning har enkäten genomgått en uppdatering. Företagsklimatet är summan av allt det som möter en företagare i deras vardag, en vardag som över tid är föränderlig. Uppdateringen innebär att en del frågor formuleras om, en del läggs till och några tas bort. Exempelvis är frågan om trygghet en nyhet i årets undersökning. Mer om uppdateringarna kan ni läsar.
— Syftet med enkätundersökningen, och sedermera rankingen, är att låta företagare ge sin bild av hur de anser att företagsklimatet är i just deras kommun. För att säkerställa att bilden blir så relevant och rättvis som möjligt har uppdateringar gjorts för att tydligare rikta frågorna mot områden som kommunen kan påverka, säger Kristian Ryberg.
Avgörande i återstar
ten
Något som bör tas i beaktande när man tittar på resultaten är att årets undersökning, huvudsakligen, genomfördes före coronakrisens utbrott. De frågor som bedöms i mätningen är dock viktigare än någonsin, inte minst i arbetet med att stötta företagen framöver och bidra till att de tar sig igenom krisen. — Coronakrisen har påverkat hela näringslivet och företagsklimatet lokalt kommer att vara oerhört viktigt i den kommande återstarten efter krisen. Företagen skapar jobb och skatteintäkter och måste ges bästa möjliga förutsättningar, avslutar Kristian Ryberg

Svenskt Näringslivs enkätundersökning 2020

Årets enkätundersökning besvarades av totalt 32 897 företag vilket var en svarsfrekvens på 50 procent. Svaren från företagen ligger tillsammans med statistisk data till grund för Svenskt Näringslivs årliga kommunranking som presenteras i september.
Enkätresultat för alla kommuner och mycket annat material finns nu på https://www.foretagsklimat.se/

Lokalt FöretagsklimatSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist