Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 november 2019

Entreprenörskap driver klimatomställningen

På Stena Recycling i Halmstad blir avfall nya råvaror. Återvinning är en del för att klara klimatutmaningen och där är näringslivet en viktig motor. Det menar Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, som nyligen besökte anläggningen.

Kretslopptänk är en självklarhet för att bygga en hållbar livsmiljö. På Stena Recycling, strax söder om Halmstad, bedriver man en verksamhet där materialet i i uttjänta produkter får nytt liv. Materialet utvinns på sinnrika sätt och separeras i vitt skilda fraktioner av metaller, plast och andra ämnen.

Mycket av det som vi dagligen använder, bland annat produkter av plast och papper, elektronikprylar, kylskåp och bilar, återanvänds och blir till råvaror för tillverkning av nya produkter. Till och med Stena Recyclings stora byggnader är ett återbruk, där tillverkades tidigare glas.

Näringslivet driver på omställningen
Det är alltså en rätt imponerande hantering som bedrivs i Halmstad. Allt startade på 1930-talet när Sten Allan Olsson började handla med skrot. En rejäl portion entreprenörskap som fortfarande genomsyrar verksamheten. När Svenskt Näringslivs vd, Jan-Olof Jacke, besöker anläggningen är synergieffekten mellan miljö och företagsamhet en pådrivande kraft.

— Den här anläggningen är ett fantastiskt exempel på långsiktig klimatnytta, säger Jan-Olof. Näringslivet kan vara den viktigaste motorn för att klara av klimatutmaningen och återvinningen är en del av den.

Jan-Olof Jacke fick tillsammans med Svenskt Näringslivs regionchef i Halland, Kristian Ryberg, en rundvandring för att visa hur återvinningen praktiskt går till. Jan-Olof möter ofta ett stort miljöengagemang bland företagare.

— Det är fascinerande hur mycket som händer, menar Jan-Olof. Jag har inte träffat något företag som inte har klimatomställningen mycket högt på sin agenda. Det sker så mycket här och nu.

Mindre krångel
Arbetsmarknaden kan på sikt gynnas och jobb kan skapas vars titlar inte ens existerar idag. Men, det finns mycket att göra för att förenkla och snabba upp samhällsmaskineriet, till exempel vad det gäller tillståndsgivning, regelverket på olika nivåer samt lagar. Därför är det nödvändigt med tydlighet, så att tillståndsgivningen inte drar ut på tiden.

— Det finns stora tolkningsutrymmen om vad som gäller. Då blir förutsägbarheten låg, vilket är olyckligt, säger Jan-Olof. Det borde istället vara vara enkelt och tydligt från början att om företagaren uppfyller alla krav så får man tillståndet. Det stimulerar viljan att investera.

Morgondagen ser dock ljus ut och miljöomställningen är på många sätt driven av entreprenörer som med smarta lösningar bidrar till att vår livsmiljö blir bättre. Det är Stena Recycling ett levande bevis på, ett förädlingsföretag som hjälper till att hushålla med ändliga resurser för kommande generationer.

Svenskt NäringslivEnergi och klimat
Skriven avLove Janson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist