NYHET1 februari 2022

”Erkänn att det inte fungerar och ta i stället fram en plan på hur det kan lösas” 

En modern och väl fungerande infrastruktur och effektiva transporter till konkurrenskraftiga priser är avgörande för de svenska företagen. Samtidigt uppger en dryg tredjedel av företagen i Halland att dagens infrastruktur påverkar företagets in- och utleveranser av varor negativt.  

Mats Eriksson, VD, Axess Logistics. Foto: Åke Ericson

En undersökning från Svenskt Näringslivs Företagarpanel visar att en dryg tredjedel av de svarande företagen i Halland, upplever att dagens infrastruktur påverkar företagets in- och utleverans av varor negativt. Ett av de företag som upplever problem är Axess Logistics.

Företaget transporterar fordon i Sverige, Danmark och Norge. Sverige är den största marknaden och ungefär 90% av alla nya bilar som kommer in i Sverige sker via transport med Axess Logistics. Företaget kombinerar järnväg och lastbil för transport, men även båt. De upplever att infrastrukturen är rejält eftersatt.

- Ta järnvägen som ett exempel. I förra året hade vi en tågurspårning som skapade väldigt stora problem. Det visade sig efteråt att det troligtvis var ett rälsbrott, som delvis är kopplat till eftersatt underhåll. Det hade kunnat undvikas om man faktiskt löste problemen, säger Mats Eriksson, VD, Axess Logistics.

Ett eftersatt underhåll är i grunden ett stort misslyckande för de svenska företagen och dess konkurrenskraft. Det är en systematisk kapitalförstöring och det svenska näringslivet, den största källan till skatteintäkter, får extra kostnader som riskerar att försämra konkurrenskraften och viljan att investera, växa och anställa.

- Konkurrenskraften försvagas om vi inte har rätt infrastruktur på plats. Då får i stället andra aktörer fördelar. Politikerna måste göra en konsekvensanalys. Vad gäller järnvägar går allt som har med persontrafiken före godstrafik. Det måste man reda ut på något sätt. Vad händer om man beslutar sig för en sak och hur kan man i så fall eliminera de negativa konsekvenserna? fortsätter Mats Eriksson.

Mats tycker framför allt att det saknas vägledning. Beslut i infrastrukturen innebär stora investeringar för företaget och ska de själva hänga med, och dessutom göra det på ett klimatsmart sätt, efterfrågas en tydlighet. Ska det exempelvis finnas lastbilar som är miljömässigt effektiva, ja då måste man även bygga ut laddinfrastrukturen.

- Politikerna är väldigt duktiga på att sticka huvudet i sanden när det dyker upp problem. Det går inte att göra det om de samtidigt ska skapa trovärdighet. Erkänn att det inte fungerar och ta i stället fram en plan på hur det kan lösas, avslutar Mats Eriksson.  

Om Företagarpanelen

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. Svaren ger också ett värdefullt underlag för regionkontorens opinionsbildningsarbete och ligger till grund för framtagandet av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. 

I dagsläget är Företagarpanelen Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor. Däremellan kan det tillkomma mindre utskick till utvalda delar av Företagarpanelen, som syftar till att bidra till opinionsbildning i en aktuell näringspolitisk fråga. Vi värnar om er arbetstid, de större utskicken tar i snitt 4 till 5 minuter att genomföra, medan de mindre utskicken endast tar någon minut.

Besök sidan här: https://www.svensktnaringsliv.se/foretagarpanelen/

InfrastrukturLokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist