Falkenberg: Yrkesvux i samverkan med näringslivet får fler i jobb

NYHET Publicerad

UTBILDNING Efter att flertalet arbetsgivare i Falkenberg signalerat vikten av yrkesvuxutbildningar för fortsatt kompetensförsörjning, har kommunens näringslivsbolag och vuxenutbildning banat väg för utökad samverkan – med mål om att skapa en win-win för både arbetstagare och jobbskaparna.

Vladimir Tolevski, rektor Vuxenutbildning Falkenberg

Vladimir Tolevski, rektor Vuxenutbildning Falkenberg

Kompetensbristen är idag bred och täcker i princip alla branscher. Matchningsproblematiken, där arbetsgivare och arbetstagare inte hittar varandra, skapar en orörlig arbetsmarknad. När företagen inte finner den kompetens man efterfrågar, riskerar det att få långtgående konsekvenser. Det kan innebära att företagen tvingas tacka nej till order och uppdrag, eller lägga planer på utveckling och expansion på hyllan.

— Vi har ett fantastiskt näringsliv här i Falkenberg som är duktiga på att säga vad som behövs och vilken kompetens som saknas. Kommunens näringslivsbolag, som har den primära kontakten med näringslivet, har fångat efterfrågan om fler specialutbildningar inom yrkesvux och tagit vidare detta till oss. Vi kände givetvis att vi ville ta vara på den kraft som finns inom näringslivet, säger Vladimir Tolevski, rektor Vuxenutbildningen i Falkenberg.

Han förklarar att kommunen och regionens vuxenutbildningar utgår från Skolverkets egna ”skolpaket” inom yrkesvux, men att man har möjlighet att äga utbildning- och kompetensfrågan lokalt. Det genom att justera utbildningarnas innehåll efter inspel och komplettering från näringslivet – för att förkorta skoltiden, skapa en attraktiv och relevant utbildning för arbetstagaren samt vara mer kostnadseffektiva.

— Det blir en vinst för alla i slutändan. Våra utbildningar blir mer eftertraktade och fyller sitt syfte när vi får fler sökande, som sedan går i anställning efter avslutade studier. Näringslivet får den arbetskraft som efterfrågas och krävs för fortsatt utveckling och tillväxt. Nära samverkan skapar kortare vägar till bättre lösningar, säger Vladimir Tolevski.

En annan anledning till att yrkesvux är en eftertraktad utbildningsform, enligt Vladimir Tolevski, är att kommunerna och regionen har möjlighet att ställa om snabbare. Det är inte alltid lärlingsutbildningarna på gymnasienivå går att ställa om på så kort tid. En annan fördel med yrkesvux är även fördelningen av den teoretiska delen på skolan och den praktiska ute på företagen, där man har möjlighet att anpassa efter behovet utifrån bransch och yrke.

— Exempelvis när cykelbranschen behövde cykelreparatörer, så utgick vi från en industriteknisk utbildning. När vi sedan satt ner med näringslivet, så formade vi utbildningens innehåll för att få den så nära deras behov som möjligt. Det slutade med att vi tog fram en cykeltekniker-utbildning för hela regionen som innebar mycket mer praktik är ursprungsprogrammet. Detta kunde vi sedan sjösätta på kort tid, förklarar Vladimir Tolevski.

För framtiden vill Vladimir Tolevski att Vuxenutbildningen ska vara mer utanför ”skolans bubbla” och att det ställs högre krav på just yrkesvux. Önskvärt är även att regionen fortsätter ha en tydlig styrning, för att utbildningarna ska ha ett helikopterperspektiv över Halland. Han menar att vägen dit är lång, men att det hela tiden blir bättre.

— Generellt behöver man bli bättre på att titta på mer specifika kompetensbehov, inte bara stirra sig blint på statistik. Där är näringslivet nyckeln som kan ge oss ett mer verklighetsbaserat mått. Det ökar våra kunskaper och kan bidra till bättre utbildningar. I slutändan handlar det om att fler ska komma i arbete och det är ju näringslivet som anställer – då måste vi ha bra utbildningar, avslutar Vladimir Tolevski.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i de halländska kommunerna

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Halland

DET EKONOMISKA LÄGET Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet visar på dramatiska fall för samtliga variabler.
NYHET Publicerad:

Festen ställdes in – ”vi har tappat 50 - 80% av omsättningen”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Halland

CORONAKRISEN Sedan 7 april har det inkommit 1 400 ansökningar om kortidspermittering till Tillväxtverket från företag i Halland. Totalt är 7,0 % av de anställda i näringslivet är korttidspermitterade, den femte högsta andelen i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Halland

DEBATT Om en tredjedel av företagen står stilla fram till hösten kan arbetslösheten öka med 350 000 personer bara genom konkurser. Därför är det bråttom med mer åtgärder.
NYHET Publicerad:

Sveriges största billogistikföretag vill se mer offensiva åtgärder från regeringen

CORONAKRISEN För svenska logistikföretaget Axess Logistics kommer kommande månader vara ett stålbad. Regeringens åtgärder hittills imponerar inte och skulle behöva vara betydligt mer omfattande. 
”Min bedömning är att många europeiska länder erbjuder förmånligare åtgärder än vad Sverige gör", säger koncernchef Mats Eriksson.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Halland

CORONAKRISEN 6 av 10 företag i Halland upplever en vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas också 4 av 10 av företag av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland drygt 250 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Halland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

En prövande situation

KRÖNIKA Det som händer just nu runtom i Sverige, Europa och världen är en på många sätt en unik händelseutveckling. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, både gällande effekter på enskilda individer, företag och samhället i stort.
NYHET Publicerad:

Hallänningarna bland de mest företagsamma i hela Sverige

FÖRETAGSAMHET 14,3 procent av hallänningarna är företagsamma, vilket gör Halland till det fjärde mest företagsamma länet i Sverige. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hans biltvätt inspekteras en gång om året – trots flera kontrollavgifter

TILLSYN Många kommuner tar betalt i förskott för tillsyn och inspektioner, i stället för att tillämpa efterhandsdebitering. Sven-Olof Gudmundsson som driver en Circle K-mack i Halmstad har flera gånger fått betala för fler inspektionsbesök än vad kommunen har utfört. ”Jag tycker att kommunen inte ska debitera för mer jobb än vad de faktiskt gör”, säger han.
NYHET Publicerad:

Visionen: Västsveriges bästa företagsklimat 2030

SERVICEINRIKTAD MYNDIGHETSUTÖVNING Kungsbacka kommun siktar högt och målet är Västsveriges bästa företagsklimat om mindre än tio år. Nyligen bestämde sig kommunen för att införa arbetssättet ”Lätt och Rätt”, ett initiativ som baserats på den s.k. Rättviksmodellen. Men, vad kommer det konkret att innebära för företagen i kontakten med Kungsbacka kommun?
NYHET Publicerad:

Hallå där, Jonas Bergman

FÖRETAGSKLIMAT Det långsiktiga målet är att Halmstad ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Svenskt Näringsliv Halland tog ett snack med Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande om de förändringar som görs och hur det är tänkt att underlätta för Halmstadföretagen.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Kungsbacka bäst i Halland

UTBILDNING Nästan 4000 niondeklassare i Hallands län ska under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Tack för i år!

KRÖNIKA Då det efter drygt fyra månader på jobbet blir svårt att författa någon årskrönika, vill jag bara passa på att tacka för allt gott samarbete hittills under de gångna månaderna.