NYHET14 september 2021

Hälften av företagen i Halland tror sig drabbas negativt av cementakrisen

Hela fem av tio företag i Halland anger att de skulle drabbas negativt om Cementas brytningstillstånd skulle upphöra. I var tredje företag skulle det kunna leda till personalneddragningar. Det visar en ny undersökning i Svenskt Näringslivs ”Företagarpanel Halland”.

Foto: Sten-Åke Stenberg & Mostphotos

Efter Cementas stopp för kalkbrytning i Slite på Gotland, varnar nu stora delar av det halländska näringslivet på bred front för negativa konsekvenser och att man kan tvingas behöva säga upp personal. 

Enligt konsekvensanalyser från Byggföretagen riskeras ett stort investeringsbortfall och hela 15 000 jobb inom bygg- och anläggningsbranschen, bara i Västra Sverige. Nu visar en ny undersökning i Svenskt Näringslivs Företagarpanel Halland, med företag från en bredd av branscher, att konsekvenserna inte enbart kommer att påverka bygg och anläggningsbranschen, utan näringslivet i stort. 

- Det riskerar bli ett hårt slag mot stora delar av den halländska arbetsmarknaden och en dominoeffekt som är svår att fullt ut uppskatta konsekvenserna av. Det som är tydligt är att en bredd av branscher och företag kommer att påverkas. Alltifrån hotell till transporter och handel, säger Kristian Ryberg regionchef på Svenskt Näringsliv i Halland.

Resultatet från undersökningen i Svenskt Näringslivs ”Företagarpanel” visar att 50 procent av företagen i Halland anger att de skulle påverkas negativt om Cementas brytningstillstånd skulle upphöra. Var tredje företag tror dessutom att det skulle kunna leda till personalneddragningar i företaget. 

- Det råder ingen tvekan om att många företag ser med stor oro på att de skulle tvingas till personalneddragningar. Arbetstillfällena riskerar att bli färre mitt i återhämtningen efter pandemin, säger Kristian Ryberg. 

I juli beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Men istället för ett abrupt stopp redan i slutet av oktober meddelade regeringen i början av augusti att Cementa får tillstånd för kalkbrytning på Gotland i ytterligare åtta månader efter den 31 oktober.

-En sån här oerhört viktig fråga behöver lösas nu och man kan inte skjuta den framför sig mer, företagen behöver klara besked och framförhållning, avslutar Kristian Ryberg.

Om undersökningen 

Om undersökningen: Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Panelen består av totalt 530 företag i Halland. Undersökningen genomfördes under perioden 24 augusti till 10 september. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist