Hallå där, Jonas Bergman

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Det långsiktiga målet är att Halmstad ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Ett område där företagen särskilt signalerat om behovet av förbättringar är kommunens myndighetsutövning. Nyligen slutfördes sammanslagningen av förvaltningarna för bygg, miljö och livsmedelskontroll i syfte att skapa en gemensam myndighetskultur som ska höja servicenivån och öka nöjdheten med kommunens myndighetsutövning. Svenskt Näringsliv Halland tog ett snack med Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande, om förändringen och hur det är tänkt att underlätta för Halmstadföretagen.

Jonas Bergman Halmstad kommun

Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad kommun.

Foto: Roger Larsson

Nyligen slutfördes sammanslagningen av förvaltningarna bygg, miljö och livsmedelskontroll. En tanke med detta är att skapa en gemensam myndighetskultur. Vad innebär det och hur kommer det förbättra för företagen i Halmstad?

— Genom att förvaltningarna som handlägger den stora andelen företagsärenden slås samman, så  försöker vi skapa ett gemensamt arbetssätt och en myndighetskultur som är bra och håller en hög servicenivå. Genom att även sitta i samma lokaler och utgå processen, än som enskilda förvaltningar så skapas smidigare flöden som förhoppningsvis kan korta handläggningstiderna. Som företagare ska man känna att servicenivån är hög, oavsett  om det handlar bygglov eller livsmedeltillsyn. Alla medarbetare ska känna ett ansvar för detta. Det ska vara ett mycket tydligt kundfokus.

Hur tror du att det är som företagare att vara i kontakt med Halmstad kommun idag?

Det varierar. Jag träffar många företag som är mycket nöjda med hanteringen av sina ärenden, men också företag som inte är det. Som företagare har man många myndighetskontakter. Vi har vår lotsfunktion som ska underlätta men det behövs mer och förhoppningen är ju bland annat att med sammanslagningen av de förvaltningar som står för många av företagens kontakter också nu ska kunna jobba mer enhetligt så att det går smidigare och blir bättre för alla. Egentligen handlar det ju om att möblera förvaltningen utifrån processen som det gäller, inte hur vi i kommunen av tradition har organiserat oss.

Det finns ett beslut på att Halmstad kommun ska införa den s.k. *Rättviksmodellen? Hur går det med det?

— Vi har gjort en hel del stora förändringar i just syftet att skapa en mer serviceinriktad myndighetsutövning och vi jobbar ständigt med det. Man ska ha med sig att det tar tid att förända en så stor kommunal organisation som Halmstad kommun är. Vi kommer under året att utveckla arbetet med Rättviksmodellen som utgångspunkt, men hittills har vi gjort mycket annat och är i färd med att skapa en modell som passar oss och förutsättningarna här.

En del av Rättviksmodellen är ju frågan om efterhandsdebitering vid tex kommunal tillsyn, men Halmstad tillämpar inte det ännu?

—Vi har pausat det arbetet litegrann just med tanke på att det skulle komma nationella riktlinjer kring detta. Men ambitionen är ju att man tydligt som företagare ska förstå vad man betalar för och att avgifterna ska vara transparenta och uppfattas som rimliga och arbetet med den intentionen i Rättviksmodellen kommer att återupptas i år.

Målet är att Halmstad i framtiden ska ha Sveriges bästa företagsklimat, hur går den processen och när är vi där?

— Vi har kommit en bit på vägen, men är ju långt ifrån i mål. Ser man till de kommunerna i Sverige som gjort resor likt den vi tänker göra så är det en process som tar minst 7-8 år. Vi har startat upp Näringslivsforum och kommer till exempel att börja jobba med fokusgrupper av företagare för att hamna rätt i vårt arbete. Vi kör Näringslivsforum för bättre dialog, vi försöker hela tiden förbättra och förändra den kommunala organisationen och jag själv är ute och träffar många av kommunens företag och får bra input. Men, det är ett väldigt brett arbete och många insatser. Alltifrån den nya färjelinjen som jag är övertygad kommer innebära mycket positivt för kommunens företag, till den nya översiktsplanen med mycket mer verksamhetsmark.

Avslutningsvis, har du något medskick till Halmstads företagare kring hur kommunen jobbar med deras villkor?

— Vi har nu genomfört stora förändringar av vår organisation och vi har fortsatt fullt fokus.  Man får aldrig glömma att alla kommunens resurser skapas i näringslivet, och därför behöver företagen ha de allra bästa förutsättningarna. Mår företagen bra, mår Halmstad bra.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

ICA-handlaren: ”Det är konsumenten som i slutändan får betala”

FÖRETAGSKLIMAT Enbart det brottsförebyggande arbetet inom handeln kostar drygt 13 miljarder kronor årligen.
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste högre upp på kommunernas dagordningar”

FÖRETAGSKLIMAT "Näringslivets problem med otrygghet och utsatthet för brott måste upp högre på kommunernas dagordningar”, anser Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Halland. 
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

3 av 10 företagare i Halland påverkas i hög utsträckning av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Halland. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv bland drygt 1000 halländska företagare.
NYHET Publicerad:

Så stöttar TRR företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet i Halland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i de halländska kommunerna

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Halland

DET EKONOMISKA LÄGET Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet visar på dramatiska fall för samtliga variabler.
NYHET Publicerad:

Festen ställdes in – ”vi har tappat 50 - 80% av omsättningen”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Halland

CORONAKRISEN Sedan 7 april har det inkommit 1 400 ansökningar om kortidspermittering till Tillväxtverket från företag i Halland. Totalt är 7,0 % av de anställda i näringslivet är korttidspermitterade, den femte högsta andelen i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Halland

DEBATT Om en tredjedel av företagen står stilla fram till hösten kan arbetslösheten öka med 350 000 personer bara genom konkurser. Därför är det bråttom med mer åtgärder.
NYHET Publicerad:

Sveriges största billogistikföretag vill se mer offensiva åtgärder från regeringen

CORONAKRISEN För svenska logistikföretaget Axess Logistics kommer kommande månader vara ett stålbad. Regeringens åtgärder hittills imponerar inte och skulle behöva vara betydligt mer omfattande. 
”Min bedömning är att många europeiska länder erbjuder förmånligare åtgärder än vad Sverige gör", säger koncernchef Mats Eriksson.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Halland

CORONAKRISEN 6 av 10 företag i Halland upplever en vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas också 4 av 10 av företag av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland drygt 250 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Halland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

En prövande situation

KRÖNIKA Det som händer just nu runtom i Sverige, Europa och världen är en på många sätt en unik händelseutveckling. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, både gällande effekter på enskilda individer, företag och samhället i stort.