Hallå där, Jonas Bergman

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Det långsiktiga målet är att Halmstad ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Ett område där företagen särskilt signalerat om behovet av förbättringar är kommunens myndighetsutövning. Nyligen slutfördes sammanslagningen av förvaltningarna för bygg, miljö och livsmedelskontroll i syfte att skapa en gemensam myndighetskultur som ska höja servicenivån och öka nöjdheten med kommunens myndighetsutövning. Svenskt Näringsliv Halland tog ett snack med Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande, om förändringen och hur det är tänkt att underlätta för Halmstadföretagen.

Jonas Bergman Halmstad kommun

Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad kommun.

Foto: Roger Larsson

Nyligen slutfördes sammanslagningen av förvaltningarna bygg, miljö och livsmedelskontroll. En tanke med detta är att skapa en gemensam myndighetskultur. Vad innebär det och hur kommer det förbättra för företagen i Halmstad?

— Genom att förvaltningarna som handlägger den stora andelen företagsärenden slås samman, så  försöker vi skapa ett gemensamt arbetssätt och en myndighetskultur som är bra och håller en hög servicenivå. Genom att även sitta i samma lokaler och utgå processen, än som enskilda förvaltningar så skapas smidigare flöden som förhoppningsvis kan korta handläggningstiderna. Som företagare ska man känna att servicenivån är hög, oavsett  om det handlar bygglov eller livsmedeltillsyn. Alla medarbetare ska känna ett ansvar för detta. Det ska vara ett mycket tydligt kundfokus.

Hur tror du att det är som företagare att vara i kontakt med Halmstad kommun idag?

Det varierar. Jag träffar många företag som är mycket nöjda med hanteringen av sina ärenden, men också företag som inte är det. Som företagare har man många myndighetskontakter. Vi har vår lotsfunktion som ska underlätta men det behövs mer och förhoppningen är ju bland annat att med sammanslagningen av de förvaltningar som står för många av företagens kontakter också nu ska kunna jobba mer enhetligt så att det går smidigare och blir bättre för alla. Egentligen handlar det ju om att möblera förvaltningen utifrån processen som det gäller, inte hur vi i kommunen av tradition har organiserat oss.

Det finns ett beslut på att Halmstad kommun ska införa den s.k. *Rättviksmodellen? Hur går det med det?

— Vi har gjort en hel del stora förändringar i just syftet att skapa en mer serviceinriktad myndighetsutövning och vi jobbar ständigt med det. Man ska ha med sig att det tar tid att förända en så stor kommunal organisation som Halmstad kommun är. Vi kommer under året att utveckla arbetet med Rättviksmodellen som utgångspunkt, men hittills har vi gjort mycket annat och är i färd med att skapa en modell som passar oss och förutsättningarna här.

En del av Rättviksmodellen är ju frågan om efterhandsdebitering vid tex kommunal tillsyn, men Halmstad tillämpar inte det ännu?

—Vi har pausat det arbetet litegrann just med tanke på att det skulle komma nationella riktlinjer kring detta. Men ambitionen är ju att man tydligt som företagare ska förstå vad man betalar för och att avgifterna ska vara transparenta och uppfattas som rimliga och arbetet med den intentionen i Rättviksmodellen kommer att återupptas i år.

Målet är att Halmstad i framtiden ska ha Sveriges bästa företagsklimat, hur går den processen och när är vi där?

— Vi har kommit en bit på vägen, men är ju långt ifrån i mål. Ser man till de kommunerna i Sverige som gjort resor likt den vi tänker göra så är det en process som tar minst 7-8 år. Vi har startat upp Näringslivsforum och kommer till exempel att börja jobba med fokusgrupper av företagare för att hamna rätt i vårt arbete. Vi kör Näringslivsforum för bättre dialog, vi försöker hela tiden förbättra och förändra den kommunala organisationen och jag själv är ute och träffar många av kommunens företag och får bra input. Men, det är ett väldigt brett arbete och många insatser. Alltifrån den nya färjelinjen som jag är övertygad kommer innebära mycket positivt för kommunens företag, till den nya översiktsplanen med mycket mer verksamhetsmark.

Avslutningsvis, har du något medskick till Halmstads företagare kring hur kommunen jobbar med deras villkor?

— Vi har nu genomfört stora förändringar av vår organisation och vi har fortsatt fullt fokus.  Man får aldrig glömma att alla kommunens resurser skapas i näringslivet, och därför behöver företagen ha de allra bästa förutsättningarna. Mår företagen bra, mår Halmstad bra.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Visionen: Västsveriges bästa företagsklimat 2030

SERVICEINRIKTAD MYNDIGHETSUTÖVNING Kungsbacka kommun siktar högt och målet är Västsveriges bästa företagsklimat om mindre än tio år. Nyligen bestämde sig kommunen för att införa arbetssättet ”Lätt och Rätt”, ett initiativ som baserats på den s.k. Rättviksmodellen. Men, vad kommer det konkret att innebära för företagen i kontakten med Kungsbacka kommun?
NYHET Publicerad:

Hallå där, Jonas Bergman

FÖRETAGSKLIMAT Det långsiktiga målet är att Halmstad ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Svenskt Näringsliv Halland tog ett snack med Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande om de förändringar som görs och hur det är tänkt att underlätta för Halmstadföretagen.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Kungsbacka bäst i Halland

UTBILDNING Nästan 4000 niondeklassare i Hallands län ska under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Tack för i år!

KRÖNIKA Då det efter drygt fyra månader på jobbet blir svårt att författa någon årskrönika, vill jag bara passa på att tacka för allt gott samarbete hittills under de gångna månaderna.
NYHET Publicerad:

Schaktsam - ett halländskt gasellföretag

GASELLFÖRETAG Under november månad presenterade Dagens Industri årets gasellföretag; alltså de företag som med ökad omsättning och god ekonomi får pris för årets snabbast växande och mest framgångsrika företag. Schaktsam från Kungsbacka är ett av dem.
NYHET Publicerad:

Halländska företag alltmer pessimistiska inför framtiden

FÖRETAGARPANEL De halländska företagens förväntningar på framtiden fortsätter att bli allt mer pessimistiska, både gällande produktion/försäljning, anställningar och investeringar.  Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel i Halland för det fjärde kvartalet 2019. Samtidigt visar konjunkturprognoser att svensk och global konjunktur ser allt svagare ut.
NYHET Publicerad:

En allt svagare konjunktur och stor osäkerhet i omvärlden

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskap driver klimatomställningen

KLIMAT På Stena Recycling i Halmstad blir avfall nya råvaror. Återvinning är en del för att klara klimatutmaningen och där är näringslivet en viktig motor. Det menar Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, som nyligen besökte anläggningen.
NYHET Publicerad:

Strategi ska förbättra företagsklimatet i Laholm

FÖRETAGSKLIMAT Laholms kommun har med hjälp av Svenskt Näringsliv, Företagarna och Offensiva Laholm tagit fram en strategi för att aktivt arbeta med att förbättra företagsklimatet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Halländska företagare ventilerade avtalsfrågor inför 2020

AVTAL20 Arbetsmarknadens parter ligger i startgroparna inför den stundande avtalsrörelsen. Därför var intresset märkbart högt när halländska företagare träffade Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, och Per Braconier, Svenskt Näringsliv, för att samtala om avtalen ur flera aspekter.
NYHET Publicerad:

Lagligt, lämpligt och listigt

FÖRETAGSKLIMAT Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet, det menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommunal myndighetsutövning i Halland - så tycker de lokala företagen

FÖRETAGSKLIMAT Främjande myndighetsutövning är oerhört viktigt för det lokala företagsklimatet eftersom den vanligaste kontakten mellan kommun och företag handlar om någon form av tillstånd eller tillsyn. Hur bra hanterar din hemkommun frågor om tillstånd, tillsyn eller kontroll?  Svenskt Näringslivs sammanställning ”Kommuner som hjälper företag att göra rätt” ger svar på hur företagen i Halland betygsätter sin kommun.
NYHET Publicerad:

Europas mest miljövänliga stål finns i Halmstad 

KLIMAT Det svenska näringslivet är ett internationellt föredöme när det kommer till att kombinera kostnadseffektiv produktion med klimatfrämjande insatser. Ett företag som lyckats med denna kombination är Celsa Steel Service i Halmstad som idag producerar Europas miljövänligaste stål.
NYHET Publicerad:

Här är det bäst och sämst företagsklimat i Halland

FÖRETAGSKLIMAT Falkenberg kommun har fortsatt bäst företagsklimat i Halland enligt företagen. Det framgår när Svenskt Näringsliv i dag släpper sin ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. Sett över hela Halland är utvecklingen dock ojämn.
NYHET Publicerad:

Snabbfotade politiker lyfter Falkenberg i näringslivsranking

RANKING 2019 Det är enkelt att driva företag i Falkenberg, anser Lotta Peltoarvo, en av kommunens entreprenörer. ”Mycket handlar om närheten mellan kommun och företag. Vi känner oss lyssnade på”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – Utgångsläget i Halland

Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för kommunerna i Halland ut inför 2019 års ranking?
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 - Vilken kommun har det bästa företagsklimatet?

FÖRETAGSKLIMAT Varje år genomför Svenskt Näringsliv en undersökning om lokalt företagsklimat i landets kommuner. Snart är det dags för årets ranking. Vilken värmländsk kommun toppar listan och vilken får jumboplatsen? Vilken kommun är årets raket och vilken blir årets sjunkbomb? På tisdag 24 september vet vi - då presenteras årets rankingresultat.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver bättre designade miljöskatter

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMAT Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Ny regionchef på plats

NY PÅ JOBBET Idag tillträder Kristian Ryberg som regionchef för Svenskt Näringsliv i Halland. Hur ser han på Halland utifrån ett näringslivsperspektiv och vad kommer fokus att ligga på framöver?