LogoLogo
LogoLogo
Nyhet24 april 2020

Hög andel permitterade i Halland

Sedan 7 april har det inkommit 1 400 ansökningar om kortidspermittering till Tillväxtverket från företag i Halland. 913 av dessa har hittills beviljats. Totalt är 7,0 % av de anställda i näringslivet är korttidspermitterade, den femte högsta andelen i landet. Motsvarade siffra för riket som helhet är 6,3%.

Kristian Ryberg
Foto: Ernst Henry Photography AB

Den 7 april öppnade ansökan till Tillväxtverket för möjligheten att ansöka om korttidspermittering av personal. Statistik från Tillväxtverket visar att 41 017 ansökningar om korttidspermittering inkommit och totalt har drygt 208 000 anställda gått ner i arbetstid sammanlagt i hela Sverige. Hittills har flest korttidspermitterats i storstadsregionerna, men justerat för arbetsmarknadens storlek regionalt ser fördelningen annorlunda ut. Halland sticker ut med en högre andel permitteringar än rikssnittet. Totalt är 7,0 procent, eller 6 407 av de anställda i det privata näringslivet permitterade i Halland, vilket är den femte högsta andelen i landet.

– Det visar att krisen tär hårt på Hallands företag. Vi behöver fler och mer kraftfulla reformer för att rädda jobb och företag i länet, menar Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv Halland.

Permittering ger möjlighet för en arbetsgivare att dra ner arbetstiden för att undvika uppsägningar vid tillfälliga ekonomiska svårigheter. Systemet ger arbetsgivaren möjlighet att dra ner arbetstiden till 80, 60 eller 40 procent av en heltidstjänst. Arbetstagaren behåller under tiden mellan 90 och 96 procent av lönen. I början av april kompletterades reformen med ytterligare en permitteringsnivå som gäller perioden maj till juli 2020 och möjliggör en neddragning med upp till 20 procent av arbetstiden med 88 procent av lönen bibehållen. Det hittills beviljade beloppet från myndigheten att täcka kostnaderna för permittering uppgår till 301 miljoner i Halland och drygt 10,8 miljarder i landet som helhet

– Möjligheten till korttidspermitteringar är garanterat en reform som har räddat många jobb, utan den hade situationen sett mycket värre ut. Däremot behöver möjligheten att korttidspermittera utökas, helst till 100%, för att få full effekt, Säger Kristian Ryberg.

Svenskt Näringslivcoronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist