ICA-handlaren: ”Det är konsumenten som i slutändan får betala”

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT I byggbranschen ökade antalet inbrottsstölder med 60 procent mellan åren 2013–2018. Transportföretag blir ofta av med drivmedel och många butiker utsätts för rån och inbrott men också mängdbrott, varje dag. Enbart det brottsförebyggande arbetet inom handeln kostar 13 miljarder kronor årligen.

Under våren 2020 uppgav tre av tio företag i Halland att deras verksamhet påverkas av brottslighet och otrygghet i hög utsträckning och under coronapandemin har man sett hur rånen ökat mot främst bensinstationer och matbutiker i landet.

Brottsligheten påverkar ägare och anställda på fler sätt än ekonomiskt. Att känna en ovetskap om man ska utsättas för ett rån eller annat brott under arbetstid är psykiskt påfrestande och kan leda till sjukskrivningar eller till och med att verksamheten väljer att lägga ner. När näringsidkare väljer att lägga ner sin verksamhet, försvinner en del av samhällsservicen som är otroligt viktig för att många platser ska fungera och som ibland verksamheten var ensam om att förmedla.

Rikard Hillarp driver Ica Maxi Högskolan i Halmstad. Han vittnar om en liknande problembild som den som målas upp ovan.

— Det går inte att estimera hur mycket vi förlorar i inkomster på grund av brottslighet årligen. Dels får man se till själva varorna, men sedan är det också all den övervakning och säkerhet vi använder oss av för att skydda oss mot brottsligheten som kostar pengar.

— Brottsligheten har ökat aningen de senaste fem åren i butiken och jag tror att det har mycket att göra med människors attityd. Dels att fler personer ser det som moraliskt försvarbart att begå brott i butiken, dels att samhällets syn förändrats, anmäler vi en stöld avskrivs det ofta av polisen då brotten som begås mot oss bortprioriteras. Den vanligaste typen av brottslighet som begås i butiken är olika typer av stölder, antingen av personer som stjäl för att sälja vidare eller de som stjäl för eget bruk, det kan därför variera för vilken summa personerna stjäl för.

Varje år anordnar Svensk Handel Säkerhetsveckan. Under denna vecka uppmanas alla medlemsföretag att anmäla all typ av brottslighet som sker i butikerna, från den minsta stöld av små varor till större. Detta görs för att få en mer realistisk bild av hur mycket brottslighet som faktisk förekommer i butikerna. Små stölder brukar inte anmälas, då de ofta inte kommer kunna leda till någon typ av fällande dom eller straff, vilket gör att dessa småbelopp ofta försvinner från statistiken. Men flera små belopp blir sammantaget en stor summa pengar.

— Säkerhetsveckan är ingenting vi aktivs deltar i, eftersom vi arbetar på detta vis alla dagar i veckan. Vi anmäler alltid de brott som begåtts i butiken, stora som små. Jag förstår dock att många inte orkar göra det, då det är tidskrävande och ofta inte leder till någonting, säger Rikard Hillarp.

Rikard Hillarp vill att mer görs och att näringsidkarna ska få utökade medel att kunna motverka brottsligheten i de egna butikerna

— Om vi upptäcker någon som begår en brottslig handling i butiken brukar det räcka med att vi uppmanar att de inte är välkomna till oss mer. De vill hålla en låg profil och inte bli påkomna med sina handlingar. Vi har dock några som återvänder gång på gång och vi har ingen möjlighet att ge dem exempelvis besöksförbud när vi upptäckt att de stulit vid tidigare tillfällen.

— Jag tycker att staten bör ta ett starkare grepp kring kriminalitet i sin helhet och inte låta personer som stjäl komma undan med det, till exempel borde man ej få rabatt när man begått flertalet brott, utan straffas för allt man gjort. Det är inte rimligt att göra någonting olagligt för att sedan komma undan med det trots att man blivit påkommen.

Hillarp har dialog med flera andra branschkollegor där många vittnar om en likartad bild.

— De flesta har samma problem som vi i vår butik, men typen och mängden brott beror också lite på vart geografiskt man befinner sig. Det kan se olika ut om butiken är belägen vid en motorväg, i en stadskärna eller i ett bostadsområde.

Rikard Hillarp avslutar samtalet med att uppmana de som gör rätt för sig att inte tolerera brottslighet mot företag.

— Det är konsumenten som i slutändan får betala. Vi måste sälja våra varor till ett högre pris när vi behöver täcka kostnaderna för de varor vi blivit av med och den extra säkerhet vi behöver ta in för att minska brotten och hålla vår personal trygg.

Text: Mathilda Ohlsson Larsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

”UF borde få större roll i skolan”

UF För att förbättra kontakten mellan skola och näringsliv finns flera initiativ runt om i landet likt industrinätter, prao, praktik, lärlingsutbildningar och Ung Företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Framtidsplaner som ändras

KRÖNIKA Det blir inte alltid som man har tänkt sig och det här året gäller det i högre grad än annars.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

ICA-handlaren: ”Det är konsumenten som i slutändan får betala”

FÖRETAGSKLIMAT Enbart det brottsförebyggande arbetet inom handeln kostar drygt 13 miljarder kronor årligen.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste högre upp på kommunernas dagordningar”

FÖRETAGSKLIMAT "Näringslivets problem med otrygghet och utsatthet för brott måste upp högre på kommunernas dagordningar”, anser Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Halland. 
NYHET Publicerad:

3 av 10 företagare i Halland påverkas i hög utsträckning av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Halland. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv bland drygt 1000 halländska företagare.
NYHET Publicerad:

Så stöttar TRR företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet i Halland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i de halländska kommunerna

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Halland

DET EKONOMISKA LÄGET Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet visar på dramatiska fall för samtliga variabler.
NYHET Publicerad:

Festen ställdes in – ”vi har tappat 50 - 80% av omsättningen”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Halland

CORONAKRISEN Sedan 7 april har det inkommit 1 400 ansökningar om kortidspermittering till Tillväxtverket från företag i Halland. Totalt är 7,0 % av de anställda i näringslivet är korttidspermitterade, den femte högsta andelen i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Halland

DEBATT Om en tredjedel av företagen står stilla fram till hösten kan arbetslösheten öka med 350 000 personer bara genom konkurser. Därför är det bråttom med mer åtgärder.
NYHET Publicerad:

Sveriges största billogistikföretag vill se mer offensiva åtgärder från regeringen

CORONAKRISEN För svenska logistikföretaget Axess Logistics kommer kommande månader vara ett stålbad. Regeringens åtgärder hittills imponerar inte och skulle behöva vara betydligt mer omfattande. 
”Min bedömning är att många europeiska länder erbjuder förmånligare åtgärder än vad Sverige gör", säger koncernchef Mats Eriksson.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.