Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 mars 2021

Livsmedelskontroll debiteras i efterhand

För företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll kommer nu glädjande besked. Inom en snar framtid blir efterhandsdebitering av avgifter för livsmedelskontroll obligatoriskt. ”Det är glädjande nyheter. Detta är ett steg på vägen mot att all kommunal debitering sker i efterhand efter genomförd tillsyn”, konstaterar Kristian Ryberg regionchef Svenskt Näringsliv.

Foto: MICHAEL ERHARDSSON / SYDA PRODUCTIONS

För lite mindre än en vecka sedan beslutade regeringen om en ny förordning kring avgifter inom livsmedelskontrollen, där obligatorisk efterhandsdebitering införs. 

Detta innebär att de berörda företagen endast behöver betala sin avgift efter det att en kontroll har genomförts. Idag betalar många i början av varje kalenderår, något som blir högst problematiskt i de fall som kontroller aldrig utförs.

Kristian Ryberg
Foto: Ernst Henry Photography AB

Regeringen hoppas att det genom efterhandsdebitering ska bli tydligare för företagen vad de betalar för och att man därmed ska uppleva systemet som mer rättvist. En logik som Kristian Ryberg regionchef Svenskt Näringsliv Halland håller med om.

— Vi har länge drivit på att debitering från offentliga ska ske som i övriga samhället, det vill säga att man tar betalt efter genomförd tjänst och att det då också tydligt framgår vad man betalar för. Detta är ett steg på vägen mot att all kommunal debitering sker i efterhand efter genomförd tillsyn, säger Kristian Ryberg.

När träder det i kraft?

Efterhandsdebitering blir obligatorisk tidigast från år 2022. För att kommunerna ska hinna fatta nödvändiga taxebeslut och ställa om sin verksamhet kommer det att vara möjligt att tillämpa nuvarande bestämmelser om årlig avgift till och med december 2023. Läs mer här.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist