Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 maj 2018

Nu börjar GDPR gälla!

I GDPR ställs höga krav på ordning och reda i behandlingen av personuppgifter. Den värnar integritetsskydd samtidigt som den också ska garantera fria dataflöden för att stärka innovation, handel och konkurrenskraft. ”Att ordningen är rörig att förstå sig på, håller nog många med om”, säger Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Den 25 maj 2018 är startdatum för det nya dataskyddet inom EU. Från det datumet gäller dataskyddsförordningen, GDPR, och den svenska dataskyddslagen för uppgifter som på något sätt kan kopplas till en person. Tyvärr är GDPR lång ifrån så enkelt som förenklad information om rättigheter och skyldigheter förespeglar.
– I takt med allt mer finurlig informations- och kommunikationsteknik, IKT, kan uppgifter samköras och mönster om våra intressen och beteenden kartläggas. Digital analysteknik ger enorma möjligheter att styra alltifrån annonser till utbildning och vård anpassad till varje enskild kund, elev och patient. Visst önskar vi ett enkelt och lättbegripligt regelverk för att förstå och kunna göra rätt enligt lagen? säger Carolina Brånby. GDPR:s reglering av samtycke, rätten till information, rätten att få uppgifter raderade och rätten till portabilitet (överflyttning) av lämnade uppgifter är långt ifrån så enkla som företag och konsumenter ibland hoppas och tror. Tvärtom kryllar GDPR av möjliga begränsningar och krav som måste vara uppfyllda för att det ena eller andra ska kunna göras gällande.

– Hur många kunder och företag förstår till exempel att lämnande och inhämtande av personligt samtycke kan vara ett spel för gallerierna eller försvaga affärsmodeller och kundrelationer? fortsätter Carolina Brånby.

Samtycke lägger ett stort ansvar på kunden, samtidigt som företagen till exempel enligt lag måste hantera uppgiften oavsett om samtycke inhämtats. I många fall är det bäst att avstå från att begära samtycke eftersom behandling ändå kommer ske.
– Mycket tid, kraft, pengar och tålamod har gått åt för att förstå det komplexa dataskyddet. Det är inte lätt, men mycket viktigt. I dagsläget stämmer inte förväntningar på vad lagstiftningen möjliggör överens med vad den faktiskt tillåter. Missförstånd och uppgivenhet hos kunder och företag behöver avhjälpas med tydlig och korrekt information. Här har datainspektionen även fortsatt en mycket viktig roll, avslutar Carolina Brånby.

DataskyddIT-politikSvenskt Näringsliv
Skriven avCharlotte Schéle
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist