NYHET31 maj 2022

Ny enkätundersökning - så är företagsklimatet i Halland

Omdömet från de lokala företagen i Halland varierar i länets kommuner. Falkenberg har blivit sämre, medan företagen i Varberg signalerar det omvända. Den negativa trenden bruten i Halmstad.

32 000 företagare har fått ge sin syn på företagsklimatet i landets kommuner. Foto: Most Photos

Svenskt Näringsliv har sedan 2001 undersökt det lokala företagsklimatet i landets 290 kommuner. I 2022-års undersökning uppvisar Halmstad en positiv förändring för första gången sedan 2018. Varberg fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Övriga kommuner i länet får i år något lägre betyg när företagen uppges ge ett sammanfattande omdöme på företagsklimatet i sin kommun. Falkenberg, som i många år haft Hallands bästa företagsklimat, fortsätter ligga i topp men tappar nu inom flera områden.

- Falkenberg fortsätter att vara den kommun som får högst omdöme från företagen. Men något oroande är att man inte förbättrar sitt betyg på någon av de 15 faktorerna, men tappar däremot på flera områden. Varberg fortsätter att imponera och företagen i Halmstad verkar äntligen uppleva små men positiva förändringar, säger Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv.

Områden förutom det sammanfattande omdömet som företagarna har betygsatt är bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen och infrastruktur. Gemensamt för alla kommuner i Halland är att företagen tycker det blivit allt svårare hitta relevant kompetens när man behöver anställa.

- Halland växer och det behövs ett företagsklimat som främjar investeringar, nyetableringar och fler jobb. Att företagen kan växa är avgörande för Hallands fortsatta utveckling. Att det behövs fler insatser för att underlätta företagens kompetensförsörjning blir allt tydligare och stärks ytterligare av årets undersökning, säger Kristian Ryberg.

Halland sammanfattande omdöme LFK
Foto: Svenskt Näringsliv

Här kan du ta del av det fullständiga resultatet

Enkätresultaten från den årliga undersökningen utgör 2/3 av den kommunranking som presenteras varje år. Rankingen presenteras 28 september.
Ta del av det fullständiga resultatet och mer information för din kommun: www.foretagsklimat.se  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist