NYHET12 december 2022

Ny prognos: Halländska företag alltmer pessimistiska

Hushållen pressas av kraftiga prisökningar och konsumtionen viker. Samtidigt stiger kostnader och energipriser för många företag i Halland. Som följd blir också prognoserna för försäljning, investeringar och anställningar i det lokala näringslivet alltmer pessimistiska. Det visar en ny konjunkturundersökning från Svenskt Näringslivs Företagarpanel i Halland.

Foto: Canva
Ladda ner undersökningen
Q4 Halland.pdf

Näringslivet i Halland har återhämtat sig snabbare från pandemin än många andra delar av Sverige. Men nu sjunker de lokala företagens förväntningar. Inte minst i de branscher som påverkas av att hushållen dragit in på konsumtionen.

Inte sedan pandemiåret 2020 har företagen sett lika mörkt på framtiden som nu, vad gäller förväntad försäljningsvolym och anställningar. I Halland sticker även framtidsutsikterna för företagens investeringar ut. Byggsektorn är mest negativ, men signalerna om nedgång är tydliga oavsett bransch.

- Det är sedan tidigare känt att hushållen är rekorddeppiga – nu blir det även tydligt bland företagen i Halland som blivit alltmer pessimistiska om utvecklingen under 2023. Varslen har blivit fler och vi ser en kraftigt avtagande investeringstakt i det halländska näringslivet. Det finns en stor osäkerhet om vart allt ska ta vägen, konstaterar Kristian Ryberg, regionchef i Halland.

Dock finns ljusglimtar i ekonomin. Trycket i leverantörskedjorna har börjat minska något och vissa råvarupriser har börjat vända nedåt. Det finns förutsättningar för en snabb nedgång i inflationen och därmed för avtagande räntehöjningar. En ansvarsfull avtalsrörelse är dock en förutsättning för en sådan utveckling. Vid årsskiftet startar avtalsrörelsen, då näringsliv och fackförbund ska förhandla om löner och arbetsvillkor för drygt 2,3 miljoner löntagare.

- Vi kommer att få leva med en hög prisnivå, men ökningstakten, det vill säga inflationen, kan minska kraftigt nästa år. Att i nuläget försöka kompensera för inflationen med kraftiga löneökningar riskerar att kasta Sverige in i en löne- och prisspiral med än högre räntor. Det tjänar ingen på, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Om Företgarpanelen

Företagarpanelen är Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor.

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation.

konjunkturLokalt FöretagsklimatFöretagarpanelen
Skriven avKristian Ryberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist