Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 februari 2021

Ny rapport: stora skillnader i service mellan kommuner i Halland

Kommunernas service till företagen varierar i Halland. Det visar Näringslivets Regelnämnds (NNR) stora granskning av regeltillämpningen i kommunerna. August Liljeqvist, rapportförfattare, går igenom resultaten.

”Det finns ingen anledning att till exempel kostnader och tidsåtgång för tillsyn ska variera så mycket över kommungränserna som de faktiskt gör idag,”, säger August Liljeqvist, rapportförfattare NNRFoto: NNR

NNR har granskat regeltillämpningen inom fem områden som företagen ofta möter i sin vardag. Det handlar om livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering.

— Skillnaderna är svårmotiverade och det finns anledning för kommunerna att titta på hur avgifter och handläggningstider kan skilja sig så mycket mellan olika kommuner. Det är ingen naturlag som säger att det behöver vara så utan det är snarast en fråga om prioriteringar och effektivitet, säger August Liljeqvist, sakkunnig på NNR.

Kristian Ryberg
Foto: Ernst Henry Photography AB

Kristian Ryberg, regionchef i Halland, instämmer.

— Alla halländska kommuner behöver fler livskraftiga och växande företag. Vill en kommun vara en attraktiv plats för företag måste man se över och aktivt jobba med sin regeltillämpning, konstaterar Kristian Ryberg.

Nedan kan du se presentationerna ur undersökningen för Hallands kommuner, med tillhörande inledning och avslutande reflektioner.

Inledning

Serveringstillstånd

Bygglov

Livsmedelskontroll

Miljöfarlig verksamhet

Villkor för nyetablering

Avslutande reflektioner

Näringslivets Regelnämnds kommungranskning i Halland

Hela rapporten för Halland hittar du här.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist