NYHET3 april 2022

4 av 10 rekryteringsförsök misslyckas i Halland

Det finns en stark optimism bland näringslivet i Halland. Samtidigt anger 70 procent av de företag i länet som letar personal att de har svårt att rekrytera. Det har lett till att fyra av tio rekryteringsförsök helt misslyckats det senaste halvåret.

”Företagen skriker efter personal samtidigt som alldeles för många är arbetslösa – så ska det inte behöva vara,” säger Kristian Ryberg, Svenskt Näringsliv.Foto: MostPhotos

Många av företagen i Halland har svårt att rekrytera personal. Detta enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som undersökt företagens rekryteringsbehov, eftersökta utbildningsnivåer och rekryteringsvägar.

Fler än vartannat företag har under det senaste halvåret försökt att rekrytera. Utav dessa anger 70 procent att de har varit svårt att hitta rätt kompetens, vilket har resulterat i att fyra av tio rekryteringsförsök i länet helt misslyckats senaste sex månaderna. Den utbildningsnivå som flest företag i Halland letar efter är ”gymnasial yrkeskompetens”.

”Det är anmärkningsvärt att så många företag har svårt personal till tjänster som inte kräver någon särskild utbildning eller förkunskaper. Detta samtidigt som 37 000 hallänningar inte är självförsörjande”, säger Kristian Ryberg.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

- Gymnasial yrkeskompetens har varit den mest eftersökta kompetensen under en lång tid. Här finns riktigt goda möjligheter att snabbt få jobb, för elever som väljer gymnasiets yrkesprogram eller för den som skolar om sig genom en yrkesutbildning, konstaterar Kristian Ryberg.

Många jobb utan krav på formella förkunskaper

I enkäten anger även många företagare, hela 37%, att de försökt rekrytera till tjänster som inte krävde några särskilda förkunskaper. Utav dessa upplevde en majoritet att det trots detta var svårt att hitta personal.

- Det är anmärkningsvärt att så många företag har svårt personal till tjänster som inte kräver någon särskild utbildning eller förkunskaper. Detta samtidigt som 37 000 hallänningar inte är självförsörjande. Här behöver det ske verklig förändring. Om företagen lyckas anställa blir fler självförsörjande, vilket är en win-win för hela samhället, menar Kristian Ryberg.

Den vanligaste orsaken till att det har varit svårt för företagen att få tag i de medarbetare som de haft behov av är bristen på personer med rätt yrkeserfarenhet och rätt utbildning. Vid sidan av specifik yrkeskompetens pekas rätt attityd, engagemang, ansvarstagande och serviceinriktad ut som de förmågor som har störst betydelse vid en rekrytering.

Sociala medier och informella kontakter vanligast

Undersökningen visar även att sociala medier numer har kommit att bli den vanligaste rekryteringsvägen som flest prövar. Den rekryteringsväg som leder till flest faktiska rekryteringar är dock fortsatt informella kontakter.

- Det är tydligt att företagen i allt högre utsträckning prövar nya rekryteringsvägar. För första gången är sociala medier den vanligaste rekryteringsvägen man prövar, även om man fortsatt når störst framgång genom informella kontakter. Allt färre använder och lyckas rekrytera genom Arbetsförmedlingen, avslutar Kristian Ryberg.

Sammanfattning

  • Fler än vartannat företag i Halland har försökt rekrytera de senaste 6 månaderna
  • 70% av företagen i Halland som försökt rekrytera anger att de har varit svårt
  • 4 av 10 rekryteringsförsök i Halland misslyckas helt
  • Gymnasial yrkeskompetens är den mest eftersökta utbildningsnivån
  • Många har även försökt rekrytera till tjänster som inte kräver några särskilda förkunskaper – detta är betydligt vanligare i Halland än i riket.
  • Anledningen till svårigheterna att rekrytera är brist på personer med rätt erfarenhet, utbildning och engagemang.
  • Sociala medier är den vanligaste och informella kontakter den mest framgångsrika rekryteringsvägen
Hämta undersökningen här:
Rekryteringsenkäten Halland.pdf
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist