NYHET3 januari 2022

Så mycket skatt får du betala i din kommun 2022

Kommunalskatten är den enskilt största utgiften för halländska familjer och påverkar alla med en inkomst. Men hur mycket skiljer sig egentligen skattesatsen mellan kommunerna i Halland? Och har skatten höjts eller sänkts under de senaste åren? Här är hela listan som visar hur skatten ser ut i din kommun.

Foto: Most Photos

Den totala kommunala skattesatsen som en löntagare betalar består av två delar, kommunal skattesats och skattesats till regionen. Inför 2022 så sänks skatten i 28 av landets kommuner medan fem höjer. Vilket gör att den genomsnittliga skattesatsen sjunker till 32,24 procent. 

I flera av Hallands kommuner är skattesatserna högre än genomsnittet. Dessutom är skillnaden stor mellan de olika kommunerna. Högst är den totala skattesatsen i Hylte där kommuninvånarna betalar 32,85 kronor i skatt per hundralapp. Lägst är den i Varberg där invånarna betalar 31,73.

Givetvis spelar strukturella förutsättningar in men det handlar till stor del om hur pengarna används.

— Det finns inget direkt samband mellan skattesats och kvalitet i de kommunala verksamheterna. Att höja skatten är ofta en enkel lösning på problem som i förlängningen kräver betydligt mer politiskt hantverk och ledarskap, menar Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv Halland. 

Inför 2022 lämnas kommunalskatten oförändrad i samtliga kommuner. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga skatten höjts i Halland, då skattesatsen till regionen höjdes med 58 öre inför 2020.  

Kommunalskatten har stor påverkan på människors privatekonomi men har störst betydelse för dem som har låga löner. Även för småföretagare, som ofta har förhållandevis låga löner, blir kommunalskatten den största skatteutgiften i deras privatekonomi.

För företagen är det också viktigt att den lokala köpkraften är så stark som möjligt. En låg kommunalskatt gör också kommunen mer attraktiv för inflyttare, vilket är viktigt för företagens kompetensförsörjning.

— En lägre och konkurrenskraftig kommunalskatt ger signalen om en välskött kommun med sunda finanser. En lägre skatt gör också kommunen mer attraktiv för småföretagare än kommuner med hög skatt, vilket skapar fler arbetstillfällen, fler kommuninvånare och skatteintäkter som följd, konstaterar Kristian Ryberg.

Enligt flera prognoser kommer kommunerna att tvingas till ytterligare skattehöjningar under kommande år till följd av att andelen barn, unga och äldre ökar och därmed även behovet av välfärd.

— Ska framtidens välfärd räcka till behöver våra gemensamma skattemedel användas smartare. Att ständigt utveckla och lära av de kommuner som lyckas kombinera en hög kvalitet till låga kostnader är nödvändigt. Det är också en betydligt mer långsiktig strategi än att höja skatten för kommuninvånarna, avslutar Kristian Ryberg.

Nedan finner du en lista över Hallands kommuner, där den totala kommunala skattesatsen under de senaste 5 åren redovisas (kommunal skattesats och regionskattesats).

Skattesatser Hallands län

Skriven avKristian Ryberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist