Schaktsam

Schaktsam - ett halländskt gasellföretag

NYHET Publicerad

GASELLFÖRETAG Under november månad presenterade Dagens Industri årets gasellföretag; alltså de företag som med ökad omsättning och god ekonomi får pris för årets snabbast växande och mest framgångsrika företag.

Ett av företagen som i år fick ta emot pris för andra året i rad i Halland är Schaktsam AB, beläget i Kungsbacka. Schaktsam grundades 2011 och arbetar med markentreprenader för kommun, företag och privatpersoner och har idag 12 anställda. 2018 hade företaget en omsättning på cirka 56,2 miljoner kronor och har haft en tillväxtökning på 332 procent mellan 2015 och 2018.

Svenskt Näringsliv Halland tog ett snack med arbetschefen och bolagsstyrelseledamoten Adam Augustinsson om vad som ligger bakom deras framgång.

Vad tror du är de främsta anledningarna till att ert företag blivit så framgångsrikt?

— Jag tror att mycket i vår framgång beror på att vi som driver företaget har lång erfarenhet inom branschen. Jag och Joakim har i över tjugo år arbetat med stora och små projekt i större företag, vilket gett oss mycket erfarenheter och rutiner. Fredrik har kört grävmaskin i över trettio år och vet verkligen vad yrket innebär. Då vi tidigare alla arbetat på större företag har vi lärt oss professionaliteten men fördelen med att vara ett mindre företag är att vi kan vara mycket mer flexibla.

Adam Augustinsson beskriver flexibiliteten mer detaljerat.

— Ett mindre bolag är segare när det kommer till förändringar, vi kan lätt ändra beroende på vad som passar. Vi arbetar både med små och stora projekt, allt från att arbeta med byggnation av vägar, fotbollsplaner till mindre villaprojekt. Vi har modern maskinpark och samarbetar genom uthyrning av maskiner till andra entreprenörer. Det gäller att utnyttja maximalt såväl tid, resurser och material.

Om du ser på kommun, region och stat, finns det något särskilt du skulle vilja ändra på som skulle underlätta för er och andra att växa ännu mer?

— Vi arbetar med många kommunala upphandlingar och ser att beställarna krånglar ibland till vad de vill ha och ställer många gånger orimligt höga krav.

Detta gynnar stora företag som kan leva upp till alla krav och referenser. Detta innebär ofta för beställaren att mindre företag som hade utan problem klarat av uppdraget inte kan lämna anbud och har inte heller då möjlighet att utvecklas i den takt de hade kunnat.

Avslutningsvis, hur har ni det med att hitta kompetent personal? Är det lätt eller svårt?

— Vi har varit i branschen i många år, har lärt känna många duktiga arbetare och har därför relativt lätt att hitta kompetent personal. De som arbetar hos oss nu har också arbetat för oss ett längre tag. För att finna ny arbetskraft har vi goda samarbeten med gymnasieskolan där vi får såväl lärlingar som praktikanter från. Man ser verkligen hur de växer in i sin yrkesroll. Någon som började hos oss för två år sedan kunde vara väldigt osäker då men är idag helt annorlunda i sin yrkesroll och vågar verkligen ta egna initiativ. Jag tror det är bra att ha en kombination av äldre och yngre medarbetare – de lär sig av varandra och det en kan tycka är tröttsamt att göra kan en annan finna lärorikt.

Tack så mycket Adam Augustinsson för intervjun och tack till Schaktsam och alla andra företag i Halland som bidrar till fler arbetsmöjligheter, skattekronor och tillväxt i hela regionen.

Text: Mathilda Ohlsson Larsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Kungsbacka bäst i Halland

UTBILDNING Nästan 4000 niondeklassare i Hallands län ska under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Tack för i år!

KRÖNIKA Då det efter drygt fyra månader på jobbet blir svårt att författa någon årskrönika, vill jag bara passa på att tacka för allt gott samarbete hittills under de gångna månaderna.
NYHET Publicerad:

Schaktsam - ett halländskt gasellföretag

GASELLFÖRETAG Under november månad presenterade Dagens Industri årets gasellföretag; alltså de företag som med ökad omsättning och god ekonomi får pris för årets snabbast växande och mest framgångsrika företag. Schaktsam från Kungsbacka är ett av dem.
NYHET Publicerad:

Halländska företag alltmer pessimistiska inför framtiden

FÖRETAGARPANEL De halländska företagens förväntningar på framtiden fortsätter att bli allt mer pessimistiska, både gällande produktion/försäljning, anställningar och investeringar.  Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel i Halland för det fjärde kvartalet 2019. Samtidigt visar konjunkturprognoser att svensk och global konjunktur ser allt svagare ut.
NYHET Publicerad:

En allt svagare konjunktur och stor osäkerhet i omvärlden

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskap driver klimatomställningen

KLIMAT På Stena Recycling i Halmstad blir avfall nya råvaror. Återvinning är en del för att klara klimatutmaningen och där är näringslivet en viktig motor. Det menar Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, som nyligen besökte anläggningen.
NYHET Publicerad:

Strategi ska förbättra företagsklimatet i Laholm

FÖRETAGSKLIMAT Laholms kommun har med hjälp av Svenskt Näringsliv, Företagarna och Offensiva Laholm tagit fram en strategi för att aktivt arbeta med att förbättra företagsklimatet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Halländska företagare ventilerade avtalsfrågor inför 2020

AVTAL20 Arbetsmarknadens parter ligger i startgroparna inför den stundande avtalsrörelsen. Därför var intresset märkbart högt när halländska företagare träffade Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, och Per Braconier, Svenskt Näringsliv, för att samtala om avtalen ur flera aspekter.
NYHET Publicerad:

Lagligt, lämpligt och listigt

FÖRETAGSKLIMAT Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet, det menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommunal myndighetsutövning i Halland - så tycker de lokala företagen

FÖRETAGSKLIMAT Främjande myndighetsutövning är oerhört viktigt för det lokala företagsklimatet eftersom den vanligaste kontakten mellan kommun och företag handlar om någon form av tillstånd eller tillsyn. Hur bra hanterar din hemkommun frågor om tillstånd, tillsyn eller kontroll?  Svenskt Näringslivs sammanställning ”Kommuner som hjälper företag att göra rätt” ger svar på hur företagen i Halland betygsätter sin kommun.
NYHET Publicerad:

Europas mest miljövänliga stål finns i Halmstad 

KLIMAT Det svenska näringslivet är ett internationellt föredöme när det kommer till att kombinera kostnadseffektiv produktion med klimatfrämjande insatser. Ett företag som lyckats med denna kombination är Celsa Steel Service i Halmstad som idag producerar Europas miljövänligaste stål.
NYHET Publicerad:

Här är det bäst och sämst företagsklimat i Halland

FÖRETAGSKLIMAT Falkenberg kommun har fortsatt bäst företagsklimat i Halland enligt företagen. Det framgår när Svenskt Näringsliv i dag släpper sin ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. Sett över hela Halland är utvecklingen dock ojämn.
NYHET Publicerad:

Snabbfotade politiker lyfter Falkenberg i näringslivsranking

RANKING 2019 Det är enkelt att driva företag i Falkenberg, anser Lotta Peltoarvo, en av kommunens entreprenörer. ”Mycket handlar om närheten mellan kommun och företag. Vi känner oss lyssnade på”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – Utgångsläget i Halland

Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för kommunerna i Halland ut inför 2019 års ranking?
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 - Vilken kommun har det bästa företagsklimatet?

FÖRETAGSKLIMAT Varje år genomför Svenskt Näringsliv en undersökning om lokalt företagsklimat i landets kommuner. Snart är det dags för årets ranking. Vilken värmländsk kommun toppar listan och vilken får jumboplatsen? Vilken kommun är årets raket och vilken blir årets sjunkbomb? På tisdag 24 september vet vi - då presenteras årets rankingresultat.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver bättre designade miljöskatter

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMAT Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Ny regionchef på plats

NY PÅ JOBBET Idag tillträder Kristian Ryberg som regionchef för Svenskt Näringsliv i Halland. Hur ser han på Halland utifrån ett näringslivsperspektiv och vad kommer fokus att ligga på framöver?
NYHET Publicerad:

Rätt kvalitet till rätt pris

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Stora variationer i patentansökningar från Halland

PATENT Patent- och registreringsverket presenterade nyligen sin statistik över gjorda ansökningar för 2018. I relation till tidigare års siffror finns några intressanta tendenser att lyfta fram för Halland.