Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 oktober 2021

Stark framtidstro bland företagen i Halland – men bristen på arbetskraft oroar 

 4 av 10 företag i Halland tror på fler anställda det nästkommande halvåret. Men svårigheterna att hitta personal med rätt kompetens riskerar att bromsa tillväxten och anställningsplanerna. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs Företagarpanel i Halland. 

Enligt de tillfrågade företagen är svårigheten att rekrytera personal med rätt kompetens det största tillväxthindret just nu. Tillgången till kompetens är därmed en större utmaning än exempelvis tuff konkurrens, höga skatter, komplicerade regelverk och låg lönsamhet, vilka är andra områden som pekas ut i undersökningen. Foto: Most Photos

Optimismen är stark bland företagen i Halland. I Svenskt Näringslivs löpande konjunkturundersökning Företagarpanelen anger nu fler än hälften av företagen att de har ökat sin produktion och försäljning under det senaste halvåret. Utvecklingen har varit en av de starkare i hela Sverige.  

- Resultatet i vår Företagarpanel är ett styrkebesked för Halland. Utvecklingen har varit stark och framtidsutsikterna är de mest optimistiska i hela Sverige, både gällande förväntad försäljning, investeringstakt och anställningar, konstaterar Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv Halland.  

4 av 10 företag tror att antalet anställda i företaget kommer vara fler om ett halvår. Det finns dock orosmoln som riskerar att bromsa tillväxten.  

Enligt de tillfrågade företagen är svårigheten att rekrytera personal med rätt kompetens det största tillväxthindret just nu. Tillgången till kompetens är därmed en större utmaning än exempelvis tuff konkurrens, höga skatter, komplicerade regelverk och låg lönsamhet, vilka är andra områden som pekas ut i undersökningen. 

- Trots pandemin och hög långtidsarbetslöshet så har kompetensbristen tilltagit ytterligare och vissa branscher är särskilt drabbade. Det var ett problem även innan pandemin men har nu ökat, säger Kristian Ryberg.  

De faktorer som försvårar möjligheten att hitta personal är, enligt de tillfrågade företagen, svårigheterna att hitta erfaren personal. Hela 78 procent av de tillfrågade företagen anger att de har svårt att hitta erfaren personal. 

- I de branscher som var särskilt utsatta under krisen, exempelvis transportnäringen, besöksnäringen och delar av handeln, har många valt att lämna den. Företagen har det extra tufft att hitta erfaren personal och hos vissa är läget mer eller mindre akut, konstaterar Kristian Ryberg 

Ytterligare faktorer som försvårar möjligheterna att hitta personal är höga löneskatter, arbetsrättsliga regler och höga lönenivåer. 

Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som genomförs vartannat år var gymnasial yrkeskompetens den utbildningsnivå som flest företag sökte. 

- Det är alltför för få som väljer en yrkesutbildning på gymnasiet och bristen är stor. Det behövs därför ytterligare satsningar på yrkeshögskolan. Det skulle vara en av de absolut viktigaste insatserna för att på sikt underlätta den situation som många företag befinner sig i idag, avslutar Kristian Ryberg.  

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Urvalet bestod av 522 företag i Halland som svarade på frågor under perioden 24 augusti – 10 september 2021.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist