Laholm

Strategi ska förbättra företagsklimatet i Laholm

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Laholms kommun har med hjälp av Svenskt Näringsliv, Företagarna och Offensiva Laholm tagit fram en strategi för att aktivt arbeta med att förbättra företagsklimatet i kommunen.

Peter Severin Larsson, näringslivschef i Laholms kommun.

Peter Severin Larsson, näringslivschef i Laholms kommun.

Laholm ligger idag på plats 100 på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i svenska kommuner. De tappade 11 placeringar gentemot 2018 men har nu bestämt sig för att göra ett ordentligt lyft och har lagt fram en 3-årsstrategi för att förbättra företagsklimatet.

Peter Severin Larsson är Näringslivschef i Laholms kommun och beskriver initiativtagandet till strategin som en gemensam process från hela kommunen

— Vi såg att vi tappat i index och placeringar i företagsklimatsrankingen och kommunstyrelsen tog ett beslut på att vi måste lägga större fokus på vårt företagsklimat. Kommunens vision är att vi ska bli fler i kommunen för att skapa en starkare framtid; livskvalité och tillväxt ska förenas för en hållbar utveckling i kommunen. För att nå detta vill ha fler företagsetableringar och fler människor i arbete. En del för att nå detta är att mäta kommunens serviceutövande (tillståndsprocesser) samt myndighetsutövande (inspektioner). Vi har satt upp mätbara mål i form av index från SKLs löpande mätning Insikt och index på tillstånd och tillsyn från Svenskt Näringslivs mätningar, säger Peter Severin Larsson.

Kommunen har tagit fram en lista på sju punkter för att förbättra sitt företagsklimat. Tydligt ledarskap, omvärldsbevakning/benchmarking, processkartläggning, dialog, attityd och service, effektiv förvaltning och kommunikation är huvudrubrikerna, som är fyllda med tydliga tillvägagångssätt för att skapa ett bättre företagsklimat. Man ska arbeta för en närmare och tydligare kontakt mellan företag och kommun och mäta kommunens handläggningstider i ärenden gällande exempelvis bygglov.

Kommunen har också börjat med sambesök vid miljö- och livsmedelskontroller, då såväl inspektör som rådgivare är med som kan hjälpa det kontrollerade företaget att finna entreprenad till sina eventuellt krävda åtgärder, allt för att förenkla för företagen.

— Vi ser över vårt arbete och har funnit en del egna lösningar, men tittar också på hur andra arbetar, exempelvis i Rättvik, Solna och Falkenberg. Rättvik har högst index i tillstånd och tillsyn, vilket är delar vi arbetar hårt med. Personal från Rättvik har varit hos oss i Laholm och utbildat kommunen i sitt arbete. Solna har ett väldigt bra utbildningspaket som vi tagit del av, dels har jag varit uppe hos dem och sett hur det fungerar, dels har vi tagit in en del av de konsulter Solna använt i framtagandet av deras utbildningspaket. Falkenberg är dels intressant ur ett geografiskt perspektiv men också för att se utvecklingen de gjort. För några år sedan var de hos oss i Laholm och nu åker vi till dem. De har framförallt fått ett väl fungerande samarbete mellan politiker, tjänstemän och företag; de har insett att de måste göra saker tillsammans för att utvecklas, menar näringslivschefen.

Det är inte bara näringslivsenheten i Laholm som arbetar för förändring, utan hela kommunen har företagsklimatet som prioriterat ämne.

— Kommunstyrelsen börjar varje sammanträde men kort företagspresentation på ungefär 15 minuter, då företag har möjlighet att berätta om sin verksamhet och politikerna kan ställa frågor.

— Vi från näringslivsenheten är också nu med under planprocesser för att finna attraktiva områden företag skulle kunna vara intresserade av. Ett hotell ger exempelvis inte bara själva hotellet, utan har flera effekter på kommunen. Hotellet lockar anställda som behöver boenden. Med fler unga människor som arbetar på hotellet och fler turister i området kommer det behövas finnas plats för fler caféer och restauranger i kommunen; en verksamhet kommer sällan ensam och det måste man ha planerat för, förklarar Severin Larsson.

På frågan om vad som kommer hända härnäst svarar Peter;

— Vi fortsätter arbetet med att öka förståelsen och tilliten mellan kommunens politiker, tjänstemän och kommunens företagare. En del i detta är att sprida hur vi arbetar till så många anställda som möjligt i kommunen för att göra alla till ”företagslotsar” och platsmarknadsförare.

Text: Mathilda Ohlsson Larsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Kungsbacka bäst i Halland

UTBILDNING Nästan 4000 niondeklassare i Hallands län ska under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Tack för i år!

KRÖNIKA Då det efter drygt fyra månader på jobbet blir svårt att författa någon årskrönika, vill jag bara passa på att tacka för allt gott samarbete hittills under de gångna månaderna.
NYHET Publicerad:

Schaktsam - ett halländskt gasellföretag

GASELLFÖRETAG Under november månad presenterade Dagens Industri årets gasellföretag; alltså de företag som med ökad omsättning och god ekonomi får pris för årets snabbast växande och mest framgångsrika företag. Schaktsam från Kungsbacka är ett av dem.
NYHET Publicerad:

Halländska företag alltmer pessimistiska inför framtiden

FÖRETAGARPANEL De halländska företagens förväntningar på framtiden fortsätter att bli allt mer pessimistiska, både gällande produktion/försäljning, anställningar och investeringar.  Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel i Halland för det fjärde kvartalet 2019. Samtidigt visar konjunkturprognoser att svensk och global konjunktur ser allt svagare ut.
NYHET Publicerad:

En allt svagare konjunktur och stor osäkerhet i omvärlden

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskap driver klimatomställningen

KLIMAT På Stena Recycling i Halmstad blir avfall nya råvaror. Återvinning är en del för att klara klimatutmaningen och där är näringslivet en viktig motor. Det menar Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, som nyligen besökte anläggningen.
NYHET Publicerad:

Strategi ska förbättra företagsklimatet i Laholm

FÖRETAGSKLIMAT Laholms kommun har med hjälp av Svenskt Näringsliv, Företagarna och Offensiva Laholm tagit fram en strategi för att aktivt arbeta med att förbättra företagsklimatet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Halländska företagare ventilerade avtalsfrågor inför 2020

AVTAL20 Arbetsmarknadens parter ligger i startgroparna inför den stundande avtalsrörelsen. Därför var intresset märkbart högt när halländska företagare träffade Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, och Per Braconier, Svenskt Näringsliv, för att samtala om avtalen ur flera aspekter.
NYHET Publicerad:

Lagligt, lämpligt och listigt

FÖRETAGSKLIMAT Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet, det menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommunal myndighetsutövning i Halland - så tycker de lokala företagen

FÖRETAGSKLIMAT Främjande myndighetsutövning är oerhört viktigt för det lokala företagsklimatet eftersom den vanligaste kontakten mellan kommun och företag handlar om någon form av tillstånd eller tillsyn. Hur bra hanterar din hemkommun frågor om tillstånd, tillsyn eller kontroll?  Svenskt Näringslivs sammanställning ”Kommuner som hjälper företag att göra rätt” ger svar på hur företagen i Halland betygsätter sin kommun.
NYHET Publicerad:

Europas mest miljövänliga stål finns i Halmstad 

KLIMAT Det svenska näringslivet är ett internationellt föredöme när det kommer till att kombinera kostnadseffektiv produktion med klimatfrämjande insatser. Ett företag som lyckats med denna kombination är Celsa Steel Service i Halmstad som idag producerar Europas miljövänligaste stål.
NYHET Publicerad:

Här är det bäst och sämst företagsklimat i Halland

FÖRETAGSKLIMAT Falkenberg kommun har fortsatt bäst företagsklimat i Halland enligt företagen. Det framgår när Svenskt Näringsliv i dag släpper sin ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. Sett över hela Halland är utvecklingen dock ojämn.
NYHET Publicerad:

Snabbfotade politiker lyfter Falkenberg i näringslivsranking

RANKING 2019 Det är enkelt att driva företag i Falkenberg, anser Lotta Peltoarvo, en av kommunens entreprenörer. ”Mycket handlar om närheten mellan kommun och företag. Vi känner oss lyssnade på”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – Utgångsläget i Halland

Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för kommunerna i Halland ut inför 2019 års ranking?
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 - Vilken kommun har det bästa företagsklimatet?

FÖRETAGSKLIMAT Varje år genomför Svenskt Näringsliv en undersökning om lokalt företagsklimat i landets kommuner. Snart är det dags för årets ranking. Vilken värmländsk kommun toppar listan och vilken får jumboplatsen? Vilken kommun är årets raket och vilken blir årets sjunkbomb? På tisdag 24 september vet vi - då presenteras årets rankingresultat.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver bättre designade miljöskatter

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMAT Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Ny regionchef på plats

NY PÅ JOBBET Idag tillträder Kristian Ryberg som regionchef för Svenskt Näringsliv i Halland. Hur ser han på Halland utifrån ett näringslivsperspektiv och vad kommer fokus att ligga på framöver?
NYHET Publicerad:

Rätt kvalitet till rätt pris

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Stora variationer i patentansökningar från Halland

PATENT Patent- och registreringsverket presenterade nyligen sin statistik över gjorda ansökningar för 2018. I relation till tidigare års siffror finns några intressanta tendenser att lyfta fram för Halland.