Laholm

Strategi ska förbättra företagsklimatet i Laholm

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Laholms kommun har med hjälp av Svenskt Näringsliv, Företagarna och Offensiva Laholm tagit fram en strategi för att aktivt arbeta med att förbättra företagsklimatet i kommunen.

Peter Severin Larsson, näringslivschef i Laholms kommun.

Peter Severin Larsson, näringslivschef i Laholms kommun.

Laholm ligger idag på plats 100 på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i svenska kommuner. De tappade 11 placeringar gentemot 2018 men har nu bestämt sig för att göra ett ordentligt lyft och har lagt fram en 3-årsstrategi för att förbättra företagsklimatet.

Peter Severin Larsson är Näringslivschef i Laholms kommun och beskriver initiativtagandet till strategin som en gemensam process från hela kommunen

— Vi såg att vi tappat i index och placeringar i företagsklimatsrankingen och kommunstyrelsen tog ett beslut på att vi måste lägga större fokus på vårt företagsklimat. Kommunens vision är att vi ska bli fler i kommunen för att skapa en starkare framtid; livskvalité och tillväxt ska förenas för en hållbar utveckling i kommunen. För att nå detta vill ha fler företagsetableringar och fler människor i arbete. En del för att nå detta är att mäta kommunens serviceutövande (tillståndsprocesser) samt myndighetsutövande (inspektioner). Vi har satt upp mätbara mål i form av index från SKLs löpande mätning Insikt och index på tillstånd och tillsyn från Svenskt Näringslivs mätningar, säger Peter Severin Larsson.

Kommunen har tagit fram en lista på sju punkter för att förbättra sitt företagsklimat. Tydligt ledarskap, omvärldsbevakning/benchmarking, processkartläggning, dialog, attityd och service, effektiv förvaltning och kommunikation är huvudrubrikerna, som är fyllda med tydliga tillvägagångssätt för att skapa ett bättre företagsklimat. Man ska arbeta för en närmare och tydligare kontakt mellan företag och kommun och mäta kommunens handläggningstider i ärenden gällande exempelvis bygglov.

Kommunen har också börjat med sambesök vid miljö- och livsmedelskontroller, då såväl inspektör som rådgivare är med som kan hjälpa det kontrollerade företaget att finna entreprenad till sina eventuellt krävda åtgärder, allt för att förenkla för företagen.

— Vi ser över vårt arbete och har funnit en del egna lösningar, men tittar också på hur andra arbetar, exempelvis i Rättvik, Solna och Falkenberg. Rättvik har högst index i tillstånd och tillsyn, vilket är delar vi arbetar hårt med. Personal från Rättvik har varit hos oss i Laholm och utbildat kommunen i sitt arbete. Solna har ett väldigt bra utbildningspaket som vi tagit del av, dels har jag varit uppe hos dem och sett hur det fungerar, dels har vi tagit in en del av de konsulter Solna använt i framtagandet av deras utbildningspaket. Falkenberg är dels intressant ur ett geografiskt perspektiv men också för att se utvecklingen de gjort. För några år sedan var de hos oss i Laholm och nu åker vi till dem. De har framförallt fått ett väl fungerande samarbete mellan politiker, tjänstemän och företag; de har insett att de måste göra saker tillsammans för att utvecklas, menar näringslivschefen.

Det är inte bara näringslivsenheten i Laholm som arbetar för förändring, utan hela kommunen har företagsklimatet som prioriterat ämne.

— Kommunstyrelsen börjar varje sammanträde men kort företagspresentation på ungefär 15 minuter, då företag har möjlighet att berätta om sin verksamhet och politikerna kan ställa frågor.

— Vi från näringslivsenheten är också nu med under planprocesser för att finna attraktiva områden företag skulle kunna vara intresserade av. Ett hotell ger exempelvis inte bara själva hotellet, utan har flera effekter på kommunen. Hotellet lockar anställda som behöver boenden. Med fler unga människor som arbetar på hotellet och fler turister i området kommer det behövas finnas plats för fler caféer och restauranger i kommunen; en verksamhet kommer sällan ensam och det måste man ha planerat för, förklarar Severin Larsson.

På frågan om vad som kommer hända härnäst svarar Peter;

— Vi fortsätter arbetet med att öka förståelsen och tilliten mellan kommunens politiker, tjänstemän och kommunens företagare. En del i detta är att sprida hur vi arbetar till så många anställda som möjligt i kommunen för att göra alla till ”företagslotsar” och platsmarknadsförare.

Text: Mathilda Ohlsson Larsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Halland

CORONAKRISEN 6 av 10 företag i Halland upplever en vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas också 4 av 10 av företag av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland drygt 250 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Halland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

En prövande situation

KRÖNIKA Det som händer just nu runtom i Sverige, Europa och världen är en på många sätt en unik händelseutveckling. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, både gällande effekter på enskilda individer, företag och samhället i stort.
NYHET Publicerad:

Hallänningarna bland de mest företagsamma i hela Sverige

FÖRETAGSAMHET 14,3 procent av hallänningarna är företagsamma, vilket gör Halland till det fjärde mest företagsamma länet i Sverige. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hans biltvätt inspekteras en gång om året – trots flera kontrollavgifter

TILLSYN Många kommuner tar betalt i förskott för tillsyn och inspektioner, i stället för att tillämpa efterhandsdebitering. Sven-Olof Gudmundsson som driver en Circle K-mack i Halmstad har flera gånger fått betala för fler inspektionsbesök än vad kommunen har utfört. ”Jag tycker att kommunen inte ska debitera för mer jobb än vad de faktiskt gör”, säger han.
NYHET Publicerad:

Visionen: Västsveriges bästa företagsklimat 2030

SERVICEINRIKTAD MYNDIGHETSUTÖVNING Kungsbacka kommun siktar högt och målet är Västsveriges bästa företagsklimat om mindre än tio år. Nyligen bestämde sig kommunen för att införa arbetssättet ”Lätt och Rätt”, ett initiativ som baserats på den s.k. Rättviksmodellen. Men, vad kommer det konkret att innebära för företagen i kontakten med Kungsbacka kommun?
NYHET Publicerad:

Hallå där, Jonas Bergman

FÖRETAGSKLIMAT Det långsiktiga målet är att Halmstad ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Svenskt Näringsliv Halland tog ett snack med Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande om de förändringar som görs och hur det är tänkt att underlätta för Halmstadföretagen.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Kungsbacka bäst i Halland

UTBILDNING Nästan 4000 niondeklassare i Hallands län ska under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Tack för i år!

KRÖNIKA Då det efter drygt fyra månader på jobbet blir svårt att författa någon årskrönika, vill jag bara passa på att tacka för allt gott samarbete hittills under de gångna månaderna.
NYHET Publicerad:

Schaktsam - ett halländskt gasellföretag

GASELLFÖRETAG Under november månad presenterade Dagens Industri årets gasellföretag; alltså de företag som med ökad omsättning och god ekonomi får pris för årets snabbast växande och mest framgångsrika företag. Schaktsam från Kungsbacka är ett av dem.
NYHET Publicerad:

Halländska företag alltmer pessimistiska inför framtiden

FÖRETAGARPANEL De halländska företagens förväntningar på framtiden fortsätter att bli allt mer pessimistiska, både gällande produktion/försäljning, anställningar och investeringar.  Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel i Halland för det fjärde kvartalet 2019. Samtidigt visar konjunkturprognoser att svensk och global konjunktur ser allt svagare ut.
NYHET Publicerad:

En allt svagare konjunktur och stor osäkerhet i omvärlden

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskap driver klimatomställningen

KLIMAT På Stena Recycling i Halmstad blir avfall nya råvaror. Återvinning är en del för att klara klimatutmaningen och där är näringslivet en viktig motor. Det menar Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, som nyligen besökte anläggningen.
NYHET Publicerad:

Strategi ska förbättra företagsklimatet i Laholm

FÖRETAGSKLIMAT Laholms kommun har med hjälp av Svenskt Näringsliv, Företagarna och Offensiva Laholm tagit fram en strategi för att aktivt arbeta med att förbättra företagsklimatet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Halländska företagare ventilerade avtalsfrågor inför 2020

AVTAL20 Arbetsmarknadens parter ligger i startgroparna inför den stundande avtalsrörelsen. Därför var intresset märkbart högt när halländska företagare träffade Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, och Per Braconier, Svenskt Näringsliv, för att samtala om avtalen ur flera aspekter.
NYHET Publicerad:

Lagligt, lämpligt och listigt

FÖRETAGSKLIMAT Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet, det menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.