Laholm

Strategi ska förbättra företagsklimatet i Laholm

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Laholms kommun har med hjälp av Svenskt Näringsliv, Företagarna och Offensiva Laholm tagit fram en strategi för att aktivt arbeta med att förbättra företagsklimatet i kommunen.

Peter Severin Larsson, näringslivschef i Laholms kommun.

Peter Severin Larsson, näringslivschef i Laholms kommun.

Laholm ligger idag på plats 100 på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i svenska kommuner. De tappade 11 placeringar gentemot 2018 men har nu bestämt sig för att göra ett ordentligt lyft och har lagt fram en 3-årsstrategi för att förbättra företagsklimatet.

Peter Severin Larsson är Näringslivschef i Laholms kommun och beskriver initiativtagandet till strategin som en gemensam process från hela kommunen

— Vi såg att vi tappat i index och placeringar i företagsklimatsrankingen och kommunstyrelsen tog ett beslut på att vi måste lägga större fokus på vårt företagsklimat. Kommunens vision är att vi ska bli fler i kommunen för att skapa en starkare framtid; livskvalité och tillväxt ska förenas för en hållbar utveckling i kommunen. För att nå detta vill ha fler företagsetableringar och fler människor i arbete. En del för att nå detta är att mäta kommunens serviceutövande (tillståndsprocesser) samt myndighetsutövande (inspektioner). Vi har satt upp mätbara mål i form av index från SKLs löpande mätning Insikt och index på tillstånd och tillsyn från Svenskt Näringslivs mätningar, säger Peter Severin Larsson.

Kommunen har tagit fram en lista på sju punkter för att förbättra sitt företagsklimat. Tydligt ledarskap, omvärldsbevakning/benchmarking, processkartläggning, dialog, attityd och service, effektiv förvaltning och kommunikation är huvudrubrikerna, som är fyllda med tydliga tillvägagångssätt för att skapa ett bättre företagsklimat. Man ska arbeta för en närmare och tydligare kontakt mellan företag och kommun och mäta kommunens handläggningstider i ärenden gällande exempelvis bygglov.

Kommunen har också börjat med sambesök vid miljö- och livsmedelskontroller, då såväl inspektör som rådgivare är med som kan hjälpa det kontrollerade företaget att finna entreprenad till sina eventuellt krävda åtgärder, allt för att förenkla för företagen.

— Vi ser över vårt arbete och har funnit en del egna lösningar, men tittar också på hur andra arbetar, exempelvis i Rättvik, Solna och Falkenberg. Rättvik har högst index i tillstånd och tillsyn, vilket är delar vi arbetar hårt med. Personal från Rättvik har varit hos oss i Laholm och utbildat kommunen i sitt arbete. Solna har ett väldigt bra utbildningspaket som vi tagit del av, dels har jag varit uppe hos dem och sett hur det fungerar, dels har vi tagit in en del av de konsulter Solna använt i framtagandet av deras utbildningspaket. Falkenberg är dels intressant ur ett geografiskt perspektiv men också för att se utvecklingen de gjort. För några år sedan var de hos oss i Laholm och nu åker vi till dem. De har framförallt fått ett väl fungerande samarbete mellan politiker, tjänstemän och företag; de har insett att de måste göra saker tillsammans för att utvecklas, menar näringslivschefen.

Det är inte bara näringslivsenheten i Laholm som arbetar för förändring, utan hela kommunen har företagsklimatet som prioriterat ämne.

— Kommunstyrelsen börjar varje sammanträde men kort företagspresentation på ungefär 15 minuter, då företag har möjlighet att berätta om sin verksamhet och politikerna kan ställa frågor.

— Vi från näringslivsenheten är också nu med under planprocesser för att finna attraktiva områden företag skulle kunna vara intresserade av. Ett hotell ger exempelvis inte bara själva hotellet, utan har flera effekter på kommunen. Hotellet lockar anställda som behöver boenden. Med fler unga människor som arbetar på hotellet och fler turister i området kommer det behövas finnas plats för fler caféer och restauranger i kommunen; en verksamhet kommer sällan ensam och det måste man ha planerat för, förklarar Severin Larsson.

På frågan om vad som kommer hända härnäst svarar Peter;

— Vi fortsätter arbetet med att öka förståelsen och tilliten mellan kommunens politiker, tjänstemän och kommunens företagare. En del i detta är att sprida hur vi arbetar till så många anställda som möjligt i kommunen för att göra alla till ”företagslotsar” och platsmarknadsförare.

Text: Mathilda Ohlsson Larsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

ICA-handlaren: ”Det är konsumenten som i slutändan får betala”

FÖRETAGSKLIMAT Enbart det brottsförebyggande arbetet inom handeln kostar drygt 13 miljarder kronor årligen.
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste högre upp på kommunernas dagordningar”

FÖRETAGSKLIMAT "Näringslivets problem med otrygghet och utsatthet för brott måste upp högre på kommunernas dagordningar”, anser Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Halland. 
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

3 av 10 företagare i Halland påverkas i hög utsträckning av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Halland. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv bland drygt 1000 halländska företagare.
NYHET Publicerad:

Så stöttar TRR företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet i Halland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i de halländska kommunerna

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Halland

DET EKONOMISKA LÄGET Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet visar på dramatiska fall för samtliga variabler.
NYHET Publicerad:

Festen ställdes in – ”vi har tappat 50 - 80% av omsättningen”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Halland

CORONAKRISEN Sedan 7 april har det inkommit 1 400 ansökningar om kortidspermittering till Tillväxtverket från företag i Halland. Totalt är 7,0 % av de anställda i näringslivet är korttidspermitterade, den femte högsta andelen i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Halland

DEBATT Om en tredjedel av företagen står stilla fram till hösten kan arbetslösheten öka med 350 000 personer bara genom konkurser. Därför är det bråttom med mer åtgärder.
NYHET Publicerad:

Sveriges största billogistikföretag vill se mer offensiva åtgärder från regeringen

CORONAKRISEN För svenska logistikföretaget Axess Logistics kommer kommande månader vara ett stålbad. Regeringens åtgärder hittills imponerar inte och skulle behöva vara betydligt mer omfattande. 
”Min bedömning är att många europeiska länder erbjuder förmånligare åtgärder än vad Sverige gör", säger koncernchef Mats Eriksson.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Halland

CORONAKRISEN 6 av 10 företag i Halland upplever en vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas också 4 av 10 av företag av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland drygt 250 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Halland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

En prövande situation

KRÖNIKA Det som händer just nu runtom i Sverige, Europa och världen är en på många sätt en unik händelseutveckling. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, både gällande effekter på enskilda individer, företag och samhället i stort.