Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET10 maj 2021

Sveriges mest optimistiska företag finns i Halland 

De halländska företagen tror på en stark utveckling av produktion och försäljning kommande månader. Framtidsutsikterna förbättras och företagen i Halland är för närvarande de mest positiva i hela Sverige. Den ökade försäljningen får också genomslag på nyanställningar och var tredje företagare förväntas rekrytera kommande halvår. Det visar Svenskt Näringslivs löpande konjunkturmätning ”Företagarpanelen” för det andra kvartalet 2021.  

Allt fler företag i Halland ser positivt på framtiden. Jämfört med föregående kvartal, i Svenskt Näringslivs löpande konjunkturundersökning, har andelen som uppger att man ökat sin produktion/försäljning jämfört med för sex månader sedan fördubblats. Starkast har utvecklingen varit inom byggsektorn och tillverkningsindustrin.  

Den positiva utvecklingen förutspås också att fortsätta. Hela 60 procent av de tillfrågade företagen uppger att deras försäljning kommer att vara högre om sex månader. De mest positiva förväntningarna på över ett decennium och den högsta nivån i hela Sverige.  

Kristian Ryberg
Foto: Ernst Henry Photography AB

— Det märks tydligt att det börjar gå allt bättre på bred front, framtidsoptimismen bland de halländska företagen är högst i Sverige. De mest utsatta branscherna tyngs fortfarande av restriktioner, men man räknar också med starka sommarmånader, vilket är mycket glädjande, säger Kristian Ryberg regionchef Svenskt Näringsliv.  

Investeringstakten och anställningsplanerna går även de i rätt riktning, även om signalerna här är något mer återhållsamma. I undersökningen anger 31 procent att de tror att antalet anställda i deras företag kommer att vara högre om sex månader, en ökning med 4 procentenheter sen förra undersökningen. Den bransch som ser sig öka sin personalstyrka mest är företag inom tjänstesektorn. Alla branscher sammanräknat är andelen företag som räknar med att nyanställa den största sedan coronakrisen startade, vilket är ett styrkebesked för den halländska arbetsmarknaden.  

— Den ökade försäljningen kommer delvis får genomslag på arbetsmarknaden och resulterar i att företagen nyanställer. En oerhört välkommen utveckling, då många blivit av med jobbet under pandemin eller inte kunnat ta första steget in i arbetslivet. Inte minst unga och utlandsfödda. Vi vet att ju längre man är arbetslös – desto svårare är det att komma tillbaka till arbetsmarknaden, säger Kristian Ryberg.  

För de företag som i enkäten uppgett att de planerar nyanställa har också frågor ställts kring vad man ser som hinder. Trots att arbetslösheten ökat så anger över 77 procent av de företag, som enligt undersökningen planerar att anställa, att de fortsatt har svårt att hitta erfaren personal. 68 procent svarar att höga skatter på lön är ett problem medan drygt vartannat företag anser att höga lönenivåer är ett hinder för nyrekryteringar.  

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Undersökningen har besvarats under perioden 13 april till 30 april.   

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist