NYHET5 december 2023

Systematiskt förbättringsarbete ett recept på framgång i Falkenberg 

Genom ett systematiskt förbättringsarbete med konkreta åtgärder har Falkenbergs kommun lyckats skapa ett uppskattat företagsklimat där det lokala näringslivet får sin röst hörd. Madeleine Nemstrand, näringslivsutvecklare i kommunen, har flera bra exempel på hur man kan arbeta för att förbättra servicen till företagen. 

Madeleine Nemstrand, Näringslivsutvecklare i Falkenbergs kommunFoto: Falkenbergs kommun

Varje år publicerar Svenskt Näringsliv en undersökning där de lokala företagen får svara på frågor om hur det är att driva företag i just sin kommun. Syftet med undersökningen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag, och vad den enskilda kommunen kan göra för att förbättra för företagen. En delfråga som företagen betygsätter handlar om kommunens service och bemötande, där Falkenbergs kommun får- och länge fått, höga betyg från företagen. Vi har frågat Madeleine Nemstrand, näringslivsutvecklare i Falkenberg, hur de arbetar med frågorna.

Fruktfullt företagsmaraton 

En gång per år genomför kommunen ett företagsmaraton där man besöker 100 företag på en vecka. Syftet är att företagen ska få chansen att berätta om samt visa upp sin verksamhet och hur de upplever kontakten med kommunen. På så vis får kommunen en ökad förståelse i vilka utmaningar och behov det lokala näringslivet har.

- Att få ett företagsbesök är väldigt uppskattat hos företagen. Det är ett tillfälle att öka dialogen och förståelsen mellan kommun och näringsliv. Vi har ett frågebatteri med oss där svaren sedan sammanställs och förmedlas vidare till förvaltningarna. Företagens svar ger en bättre bild av vilka åtgärder vi behöver ta till för att förbättra vår service gentemot de lokala företagen, säger Madeleine Nemstrand.

Genom att agera proaktivt och kontakta företagen tidigt, menar kommunen att de skapar en dialog med sitt lokala näringsliv som är viktigt för att undvika eventuell friktion mellan dem.

Riktad insats mot de minst nöjda 

Efter att kommunen analyserat flera olika näringslivsmätningar insåg kommunen att de lokala lantbrukarna inte var helt nöjda. Detta fick dem att utforma en egen enkät specifikt inriktat mot lantbrukare i kommunen för att identifiera vad som skulle kunna förbättras.

- Vikten av att ha ett systematiskt arbetssätt för att nå resultat blev väldigt tydlig i fallet med lantbrukarna. Deras svar användes som grund i våra efterföljande möten med dem och det i sin tur gav förståelse för varandra och vilka insatser som behövdes göras i just den här sektorn för att öka nöjdheten, säger Madeleine Nemstrand.

Madeleine Nemstrand är tydlig med hur viktigt det varit för Falkenberg att jobba mer strukturerat i dessa frågor för att uppnå ett bättre företagsklimat. Genom att arbeta tillsammans med förvaltningarna inom kommunen har de lyckats skapa ett arbetssätt som gett goda resultat. 

Skriven av: Nils Elofsson

Lokal näringspolitikLokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist