Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET28 maj 2018

Tillsammans för ett starkare och växande Halland

Nyckeln till tillgänglighet är att samarbeta, menar Mikaela Waltersson som är ordförande för regionstyrelsen i Halland. Genom att hjälpas åt istället för att konkurrera bygger vi upp ett samhälle där alla kan få den hjälp de behöver.

– Region Halland har jobbat på tillväxtandan under de senaste åren, säger Mikaela Waltersson, ordförande för regionstyrelsen i Halland sedan första april. Vi har bland annat skapat Hallandsinitiativet, en plattform för att dela kunskap och erfarenheter inom vård, skola, integration och andra samhällsområden.

Grundtanken med Hallandsinitiativet är att verka tillsammans genom andra, och att alla bidrar med den kunskap och de idéer som de sitter på. På så sätt kan man hitta nya sätt att samarbete för att ge regionens invånare bästa tänkbara service.

– Det handlar mycket om att bevaka gemensamma intressen och hitta kluster. Bland annat så försöker vi bli bättre på att sammanföra näringslivet med högskolan, vilket kan kännas som ett givet samarbete men som hittills inte utnyttjats fullt ut, säger Mikaela.

Att kunna kombinera det offentliga med det privata ser Mikaela som en av Hallands främsta styrkor. När man ser varandra som samarbetspartner snarare än konkurrenter blir det lättare att göra verklighet av alla de idéer och lösningar som finns i regionen. Istället för att uppfinna hjulet gång på gång kan man dra nytta av de lärdomar som andra redan har. Detta syns bland annat inom vården, där patienterna inom primärvården är fördelade 50/50 mellan privat och offentlig sektor, med något fler privata aktörer inom specialistvården.

– Det är en medveten tanke, vi måste kunna ta hjälp av andra med det vi inte klarar av själva. Nyckeln till tillgänglighet är samarbete, säger Mikaela.

Mikaela är även ordförande för HallandsHamnar Halmstad AB och styrelseledamot i HallandsHamnar AB, som är en stor drivkraft och präglar hela regionen. Många företag exporterar och importerar sina varor via Halmstad eller Varberg, och även hamnar själva står för många arbetstillfällen. Mikaela betonar dock vikten av att inte förlita sig alltför mycket på hamnarna.

– Hamnarna är viktiga för oss och vi gör ett bra arbete där. Men vi måste jobba på att bli stora inom annan verksamhet också. Det är aldrig bra att satsa allt på ett kort, förklarar Mikaela.

Som ordförande för regionstyrelsen menar Mikaela att det är av största vikt att lyssna på och måna om företagarna, för att kunna skapa förutsättningar för dem att växa och utvecklas.

– Det är när vi arbetar tillsammans som vi tar oss framåt, avslutar hon.

Text: Mathilda Linnander

Samarbete
Skriven avCharlotte Schéle
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist